Juridisk Afdeling
Nyheder

Tro og love-erklæring

Her er en erklæring, I kan bede om at få udfyldt som dokumentation for, at der handles på alle brugsberettigedes vegne, at det var afdødes ønske at blive spredt over åben hav eller at blevet delt, at gravstedsindehaver og nærmeste pårørende er enige om flytning af lig/urne, mm.

      Tro- og loveerklæring

 

                          XX Menighedsråd/Kirkegårdsudvalg

 

Nærværende erklæring afgives af:

 

Navn:                                                                  Cpr. nummer                    

 

Erklæring: (indsæt/slet)

  • At der handles på samtlige brugsberettiges vegne i følgende situation
    *  xxxx (beskriv situationen)
  • At gravstedsindehaver og nærmeste pårørende er enige i flytningen af urnen
  • At gravstedsindehaver og nærmeste pårørende er enige i flytningen af lig
  • At det udtrykkeligt var afdødes ønske at blive spredt over havet
  • At det udtrykkeligt var afdødes ønske at få sin aske delt
  • Xxxx (evt. andet)

 

Jeg bekræfter ved min underskrift på tro og love korrektheden af oplysningerne i erklæringen

 

Dato:                              Underskrift:                                                           

 

=================================================

En tro- og loveerklæring, er en erklæring om, at en oplysning, man afgiver, er sand. Det er strafbart at afgive en falsk erklæring over for en offentlig myndighed.

Efter straffelovens paragraf 161 straffes man med bøde eller fængsel i op til to år, hvis man for eller til en offentlig myndighed afgiver en falsk erklæring på tro og love eller på lignende højtidelig måde, hvor sådan form er påbudt eller tilstedt.

 

TRO OG LOVE-ERKLÆRING

Download tro og love-erklæringen i Word-format her med henblik på kopiering af teksten til eget brevpapir her