Juridisk Afdeling
Nyheder

Tro og love-erklæring

Her er en erklæring, I kan bede om at få udfyldt som dokumentation for, at der handles på alle brugsberettigedes vegne, at det var afdødes ønske at blive spredt over åben hav eller at blevet delt, at gravstedsindehaver og nærmeste pårørende er enige om flytning af lig/urne, mm.

TRO OG LOVE-ERKLÆRING

Download tro og love-erklæringen i Word-format her med henblik på kopiering af teksten til eget brevpapir her

      Tro- og loveerklæring

 

XX Menighedsråd/Kirkegårdsudvalg

 

Nærværende erklæring afgives af:

 

Navn:                                             Cpr. nummer: ____                             

Erklæring: (indsæt/slet)

  • At der handles på samtlige brugsberettiges vegne i følgende situation:
    o   xxxx (beskriv situationen)                   
  • At gravstedsindehaver og nærmeste pårørende er enige i flytningen af urnen
  • At gravstedsindehaver og nærmeste pårørende er enige i flytningen af lig
  • Xxxx (evt. andet)

 

Jeg bekræfter ved min underskrift på tro og love korrektheden af oplysningerne i erklæringen

 

Dato:                                      Underskrift:____________________________

 

----------------------------------------------------------------------------------------

En tro- og loveerklæring, er en erklæring om, at en oplysning, man afgiver, er sand. Det er strafbart at afgive en falsk erklæring over for en offentlig myndighed i henhold til straffelovens paragraf 161.