Juridisk Afdeling
Nyheder

Inhabilitet

Juridisk afdeling i Aalborg, Aarhus og Viborg stifter har ud-arbejdet denne vejledning, der kort beskriver, hvad inhabili-tet er, og hvordan det kan opstå.

Inhabilitet