viborgstift.dk
Juridisk Afdeling

Aalborg, Viborg og Aarhus stifter har udarbejdet nedenstående dokumenter, som hjælp til menighedsråd, provstiudvalg, præster og provster i stifterne

 

 

Juridisk Afdeling

Legater

Generel vejledning til menighedsrådene omkring administration af legater, herunder ophævelse Læs mere

Inhabilitet

Juridisk afdeling i Aalborg, Aarhus og Viborg stifter har ud-arbejdet denne vejledning, der kort beskriver, hvad inhabili-tet er, og hvordan det kan ... Læs mere

At træffe en afgørelse

Juridisk Afdeling i Aalborg, Aarhus og Viborg stifter har udarbejdet to vejledninger, der beskriver de regler, der gælder, når menighedsråd, præster ... Læs mere


Juridisk afdeling