viborgstift.dk
Juridisk Afdeling

Aalborg, Viborg og Aarhus stifter har udarbejdet nedenstående dokumenter,
som hjælp til menighedsråd, provstiudvalg, præster og provster i stifterne.

Juridisk Afdeling

Tro og love-erklæring

Her er en erklæring, I kan bede om at få udfyldt som dokumentation for, at der handles på alle brugsberettigedes vegne, at det var afdødes ønske at b... Læs mere

Brandsikkerhed i kirker

Juridisk Afdeling i Aalborg, Aarhus og Viborg stifter har udarbejdet denne vejledning, der beskriver reglerne for brandsikkerhed i kirker og hvilke f... Læs mere

Legater

Generel vejledning til menighedsrådene omkring administration af legater, herunder ophævelse Læs mere

Inhabilitet

Juridisk afdeling i Aalborg, Aarhus og Viborg stifter har ud-arbejdet denne vejledning, der kort beskriver, hvad inhabili-tet er, og hvordan det kan ... Læs mere

Vis flere