viborgstift.dk
Jobs i Folkekirken
Kirkesang

Jobs i Folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere - foruden alle de mange frivillige, der dagligt hjælper til rundt om i sognene.

Læs mere om, hvem der arbejder i Folkekirken her (link til Folkekirken.dk)

Det er nu muligt nedenfor at finde jobs i Folkekirken i hele landet - og der er mulighed for at søge på jobs i de enkelte byer.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Er stillingsopslaget på Jobnet, kan det også findes nedenfor.


Gravermedhjælper ved Hejnsvig kirke

En stilling som gravermedhjælper ved Hejnsvig kirkegård, Hejnsvig sogn er ledig pr. 1. marts 2019.

Stillingen er på 37 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes overarbejde.

Vi forventer, at du er en engageret person, der har interesse for den danske folkekirke og med en uddannelse som gartner eller lignende. Desuden forventer vi, at du er dygtig og pålidelig, samt vil påtage dig at være afløser for kirkens graver både på kirkegården og i funktionen som kirketjener.

Arbejdet foregår i samarbejde med Vesterhede sogn, og du kan efter nærmere aftale blive pålagt arbejde ved andre sogne i provstiet.

Vi kan tilbyde en interessant arbejdsplads med stor frihed i den daglige arbejdstilrettelæggelse i samarbejde med graveren, der vil blive din daglige leder.

Der er i sommerhalvåret ansat tre medarbejdere på kirkegården.

Ansættelsen sker ved Hejnsvig sogns Menighedsråd beliggende Kirkevej 1, 7250 Hejnsvig.

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere uden gartnerisk uddannelse kr. 248.251,88 (trin 1) og kr. 255.183,30 (trin 2) (nutidskroner). Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere med gartnerisk uddannelse kr. 285.025,60 (trin 1) og kr. 293.559,80 (trin 2) (nutidskroner).

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Claus Gleerup på tlf.: 23819817 eller mail: 8945fortrolig@sogn.dk. Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet relevante referencer samt børneattest.

Ansøgning med relevante bilag sendes til Hejnsvig menighedsråd, Kirkevej 1, 7250 Hejnsvig, i lukket kuvert mrk. ”Ansøgning” eller på mail til: 8945fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 8. februar 2019.
Ansættelsessamtaler vil finde sted umiddelbart efter denne dato.