viborgstift.dk
Jobs i Folkekirken
Kirkesang

Jobs i Folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere - foruden alle de mange frivillige, der dagligt hjælper til rundt om i sognene.

Læs mere om, hvem der arbejder i Folkekirken her (link til Folkekirken.dk)

Det er nu muligt nedenfor at finde jobs i Folkekirken i hele landet - og der er mulighed for at søge på jobs i de enkelte byer.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Er stillingsopslaget på Jobnet, kan det også findes nedenfor.


Kirkesanger søges til Ramløse og Annsse kirker

Stillingen er på 15 timer om ugen. Kirkesangeren deltager i alle gudstjenester og kirkelige handlinger i begge kirker. Desuden forventes kirkesangeren at deltage i sangaftener 4-6 gange om året.

Der holdes 7 årlige medarbejder-/kalendermøder og der er mødepligt til disse møder.

 

Vi forventer et grundlæggende kendskab til gudstjenestens liturgi og salmer, samt et vist nodekendskab. Vi forventer også, at kirkesangeren kan synge både klassisk og rytmisk. Alle vores dåbsgudstjenester er rytmiske og vi arbejder løbende med at udvikle højmessen – også med rytmisk musik.

 

Vi kan tilbyde et godt arbejdsmiljø, med højt til loftet, plads til kreativitet og til at have det sjovt sammen. Vi har mange forskellige aktiviteter, som planlægges og afvikles i fællesskab.

 

Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 fællesoverenskomsten og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Årslønnen aftales inden for intervallet kr. 273.338 – 399.566 (nutids­kro­ner). Fikspunktet er kr. 280.398. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt kr. 21.607 (nutidskroner)

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådene og Dansk Kirkemusiker Forening

 

Ansøgningen sendes til 7395fortrolig@sogn.dk. Ansøgningsfrist: 25.01.2019 kl. 12:00. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til organist Niels Ottosen på tlf. 22154415

Ansættelsessamtaler og foresyngning afholdes i uge 6.