viborgstift.dk
Jobs i Folkekirken
Kirkesang

Jobs i Folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere - foruden alle de mange frivillige, der dagligt hjælper til rundt om i sognene.

Læs mere om, hvem der arbejder i Folkekirken her (link til Folkekirken.dk)

Det er nu muligt nedenfor at finde jobs i Folkekirken i hele landet - og der er mulighed for at søge på jobs i de enkelte byer.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Er stillingsopslaget på Jobnet, kan det også findes nedenfor.


Kirkegårds arbejder

Kirkegårdsarbejder

Gartner

 

Risskov Kirkegård

Risskov Kirkegård søger gartner ved kirkegården med tiltrædelse d.1-3-2019. Risskov Kirkegård er en by-kirkegård i et stort sogn med over 7000 indbyggere, og kirkegården har udover kirkegårdslederen 3 medarbejdere samt en elev.

 

Vi forventer:

  • At du kan indgå i kirkegårdens alsidige arbejde, som omfatter ny anlæg, vedligehold af gravsteder og fællesarealer, hæk- og græsklipning, plantning, beskæring og granpyntning
  • At du er serviceminded og indstillet på en positiv dialog med kirkegårdens brugere
  • At du er indstillet på at møde mennesker i sorg og svære livssituationer i forbindelse med begravelser, udtagelse af gravsteder, urnenedsættelser og anlæg af gravsteder
  • At du kan indgå i teamwork og har lyst til at samarbejde med kolleger på kirkegården og i kirken samt med menighedsrådet
  • At du minimum har kørekort/traktorkørekort.Vi tilbyder en fuldtidsstilling på 37 timer Ansøgning sendes pr mail til kirkegårdsleder Bjørn Dinesen: Bd@risskovkirke.dk,mærket: Ansøgning og skal være kirkegårdslederen i hænde senest d. 24-1-2019. Eventuelle spørgsmål rettes l til kirkegårdsleder Bjørn Dinesen på mail eller på.
  • tlf. 26146155 mellem 17-19 mand-torsdag.
  • Samtaler finder sted Onsdag den 30/1. Fra kl. 12 -18 i Risskov Sognegård, Solbakken 2, 8240 Risskov.
  • Løn efter gældende overenskomst.
  • Vi ser gerne at man har erfaring med maskinvedligeholdelse.