viborgstift.dk
Jobs i Folkekirken
Kirkesang

Jobs i Folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere - foruden alle de mange frivillige, der dagligt hjælper til rundt om i sognene.

Læs mere om, hvem der arbejder i Folkekirken her (link til Folkekirken.dk)

Det er nu muligt nedenfor at finde jobs i Folkekirken i hele landet - og der er mulighed for at søge på jobs i de enkelte byer.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Er stillingsopslaget på Jobnet, kan det også findes nedenfor.


Gravermedhjælper ved Tved, Helgenæs og Vistoft kirker

En stilling som gravermedhjælper ved Tved, Helgenæs og Vistoft Kirker i Syddjurs Kommune er ledig pr. 1. marts 2019 eller snarest derefter.

Stillingen er en deltidsstilling på 1.200 timer årligt. Arbejdstiden kan variere op til 37 timer pr. uge i sæsonen. 

Arbejdet består i pleje og vedligeholdelse af gravsteder og grønne områder, samt deltagelse ved kirkelige handlinger.

Vi forventer, at du:

  • Er engageret, positiv og pligtopfyldende.
  • Kan lide at arbejde udendørs.
  • Er fleksibel hvad angår tilrettelæggelsen af arbejdstiden.
  • Har interesse for pleje og vedligeholdelse af grønne områder.
  • Er indstillet på en hverdag, hvor du har opgaver på tre forskellige kirkegårde, og således skal møde ind på skiftende arbejdssteder.
  • Er venlig, hjælpsom og imødekommende over for alle du møder på kirkegården, i kirken og over for resten af teamet.
  • Har kørekort og bil til rådighed.

Vi kan tilbyde:   

  • Et job med varierede opgaver – såvel indenfor og udendørs.
  • Et job, der kræver stor selvstændighed, idet du som afløser ind i mellem vil komme til at arbejde alene i de forskellige kirker og kirkegårde.
  • Et godt arbejdsmiljø, hvor du arbejder tæt sammen med de øvrige ansatte ved kirkerne.

Ansættelse sker ved Tved Sogns Menighedsråd.

Tved, Helgenæs og Vistoft Sogne har 1.787 indbyggere, og der er otte ansatte ved de tre kirker.

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Den årlige løn for en fuldtidsansat gravermedhjælper uden gartnerlignende uddannelse udgør kr. 248.252 (trin 1) (nutidskroner). Den årlige løn for en fuldtidsansat gravermedhjælper med gartnerlignende uddannelse udgør kr. 285.026 (trin 1) (nutidskroner). Desuden gives et variabelt tillæg på ca. 11 kr. i timen. Der sker aflønning på timebasis.

Nærmere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til formand og kontaktperson Karl Åge Sørensen på tlf. 8635 2139 eller 2048 8852.

Ansøgning med relevante papirer sendes til Karl Åge Sørensen, Brunbakkevej 21, 8420 Knebel eller på følgende e-mailadresse: 8253fortrolig@sogn.dk

Ansøgningsfrist 24. januar 2019. Samtaler afholdes 29. januar.

Menighedsrådet forbeholder sig ret til at indhente referencer. Se desuden http://www.mols-helgenaes.dk/