viborgstift.dk
Jobs i Folkekirken
Kirkesang

Jobs i Folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere - foruden alle de mange frivillige, der dagligt hjælper til rundt om i sognene.

Læs mere om, hvem der arbejder i Folkekirken her (link til Folkekirken.dk)

Det er nu muligt nedenfor at finde jobs i Folkekirken i hele landet - og der er mulighed for at søge på jobs i de enkelte byer.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Er stillingsopslaget på Jobnet, kan det også findes nedenfor.


Kirketjener søges i Åby Sogn

Åby Sogn søger kirketjener

Da den ene af vores to dygtige kirketjenere har søgt nye udfordringer, mangler vi snart en ny kollega til opgaven. Åby Sogn er et dedikeret team på i alt 17 faste medarbejdere, som alle sætter en ære i såvel høj faglig kvalitet som det gode og nærværende fællesskab i hverdagen.

Vi søger en serviceminded fuldtidskollega med flair for og lyst til det praktiske ansvar i sognets to kirker og sognegård, herunder blandt andet:

  • Klargøring til gudstjenester, bisættelser, bryllupper mv.
  • Den daglige rengøring
  • Indkøb og kaffebrygning
  • Klargøring og opsætning af AV-udstyr

I Åby Sogn arbejder vi ud fra en gennemarbejdet vision om nærværende fællesskaber, båret af kristen tro og liv – og bestræber os hver dag på:

- at møde hinanden - der hvor vi er

- at være synlige og aktive - i og udenfor kirken

- at forny os - uden at miste traditionen

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.Årsløn: aftales indenfor intervallet 267.694,90 – 345.186,41 Kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 267.694,90 Kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtigelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 25.261,84 Kr. (nutidskroner)Tøv ikke med at kontakte enten kirketjener Inger Marie Brun Jensen på mobil 3057 7398, e-mail imj@aaby-sogn.dk eller sognepræst Karsten Høgild på mobil 5136 0141, e-mail khoe@km.dk, hvis du har spørgsmål. Vi forventer at afholde samtaler torsdag og fredag den 17. og 18. januar 2019 i Åby Sognegård, C.A. Thyregodsvej 47-49, 8230 Åbyhøj.

Ansøgningsfrist mandag den 14. januar 2019 kl. 12:00.

Ansøgning, CV samt eventuelle anbefalinger skal sendes til Åby Sogns sikre e-mailadresse: 8122fortrolig@sogn.dk.

Lyder det som noget for dig, glæder vi os meget til at læse din ansøgning. Se mere i den uddybende stillingsbeskrivelse på vores hjemmeside: https://www.aaby-sogn.dk/fileadmin/group/716/Dokumenter/stillingsbeskrivelse_KT_dec_2018.pdf.

Det er en betingelse, at den obligatoriske fem-ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor to år efter ansættelsens start.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for Kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver, indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.