viborgstift.dk
Jobs i Folkekirken
Kirkesang

Jobs i Folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere - foruden alle de mange frivillige, der dagligt hjælper til rundt om i sognene.

Læs mere om, hvem der arbejder i Folkekirken her (link til Folkekirken.dk)

Det er nu muligt nedenfor at finde jobs i Folkekirken i hele landet - og der er mulighed for at søge på jobs i de enkelte byer.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Er stillingsopslaget på Jobnet, kan det også findes nedenfor.


Gravermedhjælper

Gravermedhjælper

En stilling som gravermedhjælper ved Andst Kirkegaard, Andst Sogn, Vestergyden 16, Andst, er ledig snarest muligt.

Stillingen er på ca. 17 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan timetallet variere i op- og nedadgående retning.

Gravermedhjælperen skal sammen med graveren varetage følgende opgaver:

 • Ren- og vedligeholdelse af kirkegården og tilhørende bygninger,
 • Pasning af gravsteder med pasningsaftale
 • Pasning af maskinpark og arbejdsredskaber
 • Vikariere for graveren i dennes fravær, herunder ved gudstjenester og andre kirkelige handlinger i weekender, ved højtider og på hverdage.

Vi forventer at du:

 • Udviser respekt for kirkens arbejde
 • Er venlig og imødekommende overfor besøgene på kirkegården og i kirken og har forståelse for at møde mennesker i alle aldre i både glæde og sorg
 • Kan lide udendørs arbejde, er praktisk anlagt og har mod på mange forskellige arbejdsopgaver
 • Har godt humør, er positiv, omgængelig og hjælpsom
 • Besidder evne til samarbejde, men også til at arbejde selvstændigt
 • Har god ordenssans
 • Er fleksibel i forhold til arbejdsopgaver og arbejdstider hen over året

Kirken har automatisk ringeanlæg.

Andst sogn har 1.537 indbyggere, 4 ansatte i sognet. Der er ansat en graver på fuld tid. Sognet er kendetegnet ved et godt og åbent arbejdsklima med vellidte medarbejdere.

Ansættelse sker ved Andst Sogns Menighedsråd, Vestergyden 16, Andst, 6600 Vejen.

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Den årlige fuldtidsløn udgør for gravermedhjælpere uden gartnerisk uddannelse kr. 248.252 (trin 1) og kr. 255.180 (trin 2) (nutidskroner). Den årlige fuldtidsløn udgør for gravermedhjælpere med gartnerisk uddannelse kr. 285.026 (trin 1) og kr. 293.560 (trin 2) (nutidskroner). Der sker aflønning på timeløn.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til graver Jeppe Hansen på tlf.nr. 75 58 86 34 (tirsdag-fredag kl. 9.45-10.15 – læg evt. en besked).

Ansøgningen med relevante bilag sendes til kontaktperson Birthe Boye Petersen, Koldingvej 42, 6600 Vejen eller på mail til 8937fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 31. januar 2019.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted den 7. februar 2019.

Menighedsrådet vil muligvis gøre brug af, at indhente referencer.