viborgstift.dk
Jobs i Folkekirken
Kirkesang

Jobs i Folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere - foruden alle de mange frivillige, der dagligt hjælper til rundt om i sognene.

Læs mere om, hvem der arbejder i Folkekirken her (link til Folkekirken.dk)

Det er nu muligt nedenfor at finde jobs i Folkekirken i hele landet - og der er mulighed for at søge på jobs i de enkelte byer.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Er stillingsopslaget på Jobnet, kan det også findes nedenfor.


Gravermedhjælper Ørum-Ginnerup-Stenvad Sogne

Gravermedhjælper søges pr. 1 marts 2019 primært til funktion ved Ginnerup Kirke og kirkegård.

Stillingen er på 28 timer pr. uge.

Vi tilbyder et alsidigt job under ledelse af den ledende graver og med følgende kerneopgaver:

- Pasning og vedligehold af kirkegård og gravsteder

- Kirketjeneste ved gudstjeneste og kirkelige handlinger ca. hver 3. uge

- Kontakt til kirkegårdens brugere

- Renholdelse af kirken

- Samarbejde om arbejdet på sognenes tre kirkegårde.

Vi forventer:

- At du er udadvendt, venlig og med gode samarbejdsevner.

- Erfaring fra og kendskab til det grønne område.

- Gerne har nogen kendskab til og fortrolighed med maskiner.

- Har forståelse for det kirkelige arbejde og er indstillet på at varetage arbejde i weekender og helligdage.

- Har kørekort.

Ansættelsen sker ved Ørum-Ginnerup-Stenvad Sogns menighedsråd beliggende Åbrovej 44, 8586 Ørum Djurs.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem

Finansministeriet og OAO-S og Organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og Forbundet af Kirke-og Kirkegårdsansatte og det tilhørende protokollat for gravermedhjælpere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til graver Annelise Rasmussen mobil. 40 47 69 94 eller kontaktperson Erna Laursen mobil 21 42 38 78

Ansøgning med relevante bilag sendes via mail til: 8161 fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senset den 30. januar 2019

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 6.