viborgstift.dk
Jobs i Folkekirken
Kirkesang

Jobs i Folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere - foruden alle de mange frivillige, der dagligt hjælper til rundt om i sognene.

Læs mere om, hvem der arbejder i Folkekirken her (link til Folkekirken.dk)

Det er nu muligt nedenfor at finde jobs i Folkekirken i hele landet - og der er mulighed for at søge på jobs i de enkelte byer.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Er stillingsopslaget på Jobnet, kan det også findes nedenfor.


Them Sogn søger gravermedhjælper

                   

* Kan du tænke dig at arbejde på en smuk arbejdsplads i det midtjyske?

* Har du erfaring med kirkegårdsarbejde og lyst til at vedligeholde to kirkegårde i  samarbejde med andre?

* Kan du lide en arbejdsplads, hvor der er mange forskellige udfordringer, og hvor tæt samarbejde er nødvendigt?

* Har du en gartneruddannelse eller lignende erfaring?

* Har du lyst til at lytte til og tale med de besøgende på kirkegården?

* Kan du lide at arbejde i kirkens rum også under gudstjeneste og ved kirkelige handlinger?

* Kan du afløse graveren under dennes ferie og fridage?

* Kan du holde orden og rent i et sognehus, hvor der er mange forskellige aktiviteter i ugens løb?

* Har du kendskab til IT?

* Kan du betjene de maskiner, der bruges på kirkegården, hvis du oplæres?

* Har du lyst til at være Them Sogns nye gravermedhjælper?

Så er det lige dig vi har brug for!

Stillingen er fuldtids med gennemsnitligt 37 timer pr. uge og med tiltrædelse 1. marts 2019.

Aflønning sker på timebasis.

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk. Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere uden gartnerisk uddannelse i Hovedstaden kr. 264.454,94 (trin 1) og kr. 271.468,05 (trin 2) (nutidskroner) og for øvrig land kr. 248.251,88 (trin 1) og kr. 255.183,30 (trin 2) (nutidskroner). Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere med gartnerisk uddannelse i Hovedstaden kr. 301.650,04 (trin 1) og kr. 309.560,76 (trin 2) (nutidskroner) og for øvrig land kr. 285.025,60 (trin 1) og kr. 293.559,80 (trin 2) (nutidskroner).

Nærmere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til graver Lasse Fisker på tlf.: 86848702 eller til kontaktperson Birgit Dalsgaard på tlf.: 40710292.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til them.sogn@fortrolig.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest d. 21. jan. kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted d. 28. og 29. januar.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.