viborgstift.dk
Jobs i Folkekirken
Kirkesang

Jobs i Folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere - foruden alle de mange frivillige, der dagligt hjælper til rundt om i sognene.

Læs mere om, hvem der arbejder i Folkekirken her (link til Folkekirken.dk)

Det er nu muligt nedenfor at finde jobs i Folkekirken i hele landet - og der er mulighed for at søge på jobs i de enkelte byer.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Er stillingsopslaget på Jobnet, kan det også findes nedenfor.


Kirke- og kulturmedarbejder

Gråsten – Adsbøl menighedsråd søger en medarbejder til en deltidsstilling. Stillingen ønskes besat pr. 1. marts eller snarest derefter, og er p.t. berammet til 15 timer/ugtl.

Vi søger en aktiv og kreativ medarbejder, der sammen med de øvrige ansatte, menighedsrådene samt sognenes præst vil udvikle og udvide de mange kirkelige og oplysende aktiviteter der allerede foregår.

Vi forestiller os, at du skal løse flg. opgaver:

  • Deltage i minikonfirmationsundervisningen sammen med præsten.
  • Deltage i planlægningen og gennemførelsen af familiegudstjenester, udendørs pinsegudstjeneste, fastelavnsgudstjeneste, høstgudstjeneste o. lign.
  • Medhjælp for præst, organist og kirkesanger ved arrangementer, gudstjenester og undervisning når det giver mening.
  • Kommunikations- og PR-opgaver i forbindelse med ovenstående arrangementer.
  • Få gode ideer til nye tiltag, som øger kendskabet og interessen for Folkekirken.
  • Være tovholder for de frivillige. Sørge for medinddragelse og øget interesse.

Derfor søger vi en medarbejder der er kreativ og initiativrig. Som har et positivt menneskesyn og kan samarbejde, men som også kan arbejde selvstændigt og er god til at kommunikere.

Der er ingen specifikke krav til uddannelse, og der tilbydes de nødvendige kurser.

Der vil være meget vekslende arbejdstider, da den er meget aktivitetsafhængig.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Centralorg. Af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som sognemedhjælper/ kirke– og kulturmedarbejder m. fl.

Aftalerne kan ses på www. Folkekirkenspersonale.dk 

Der er ingen rådighedsforpligtigelse til stillingen.

Evt. henvendelser til stillingen bedes rettet til kontaktperson Mogens Hansen på tlf. 61316142 eller formand Helle Blindbæk på tlf. 40406077  

Ansøgning med relevante bilag stiles og fremsendes pr. mail til Gråsten-Adsbøl menighedsråd senest 16. januar 2019 til flg. mailadresse: graasten.sogn@km.dk

Samtaler forventes afholdt uge 4-5