viborgstift.dk
Jobs i Folkekirken
Kirkesang

Jobs i Folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere - foruden alle de mange frivillige, der dagligt hjælper til rundt om i sognene.

Læs mere om, hvem der arbejder i Folkekirken her (link til Folkekirken.dk)

Det er nu muligt nedenfor at finde jobs i Folkekirken i hele landet - og der er mulighed for at søge på jobs i de enkelte byer.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Er stillingsopslaget på Jobnet, kan det også findes nedenfor.


Kirkesanger

En stilling som kirkemusiker/kirkesanger ved Gjøl Kirke er ledig til besættelse snarest muligt.

Stillingen er på ca. 500 timer årligt.

Kan efter forhandling udvides til at omfatte ledelse af kirkens børne- og voksenkor.

Ansøgningsfrist: 15.02.19

Stillingsopslag med yderligere oplysninger : www.gjoelkirke.dk

Gjøl Menighedsråd