viborgstift.dk
Jobs i Folkekirken
Kirkesang

Jobs i Folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere - foruden alle de mange frivillige, der dagligt hjælper til rundt om i sognene.

Læs mere om, hvem der arbejder i Folkekirken her (link til Folkekirken.dk)

Det er nu muligt nedenfor at finde jobs i Folkekirken i hele landet - og der er mulighed for at søge på jobs i de enkelte byer.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Er stillingsopslaget på Jobnet, kan det også findes nedenfor.


Lønmedarbejder i Haderslev Stift

Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer ugentligt med ansættelse 1. marts 2019 eller snarest derefter. 

Haderslev Stift er en afdeling af Stifternes løncenter for menighedsråd og varetager sammen med afdelingen i Roskilde Stift og afdelingen i Ribe Stift udbetalingen af løn til menighedsrådenes ansatte ligesom menighedsrådene kan hente råd og vejledning i stiftet i forhold til deres ansatte.

 

Opgaver:

 

Som lønmedarbejder kommer du primært til at arbejde med:

 

Telefonisk rådgivning og vejledning af menighedsråd og lønadministratorer i spørgsmål om løn og personale, herunder brugen af lønsystemet ved udarbejdelse af løn til kirkefunktionærer og timeansatte, oprettelser og fratrædelser af medarbejdere og fortolkning af gældende overenskomster.

 

Lønsystemet vi anvender er KMD’s Rollebaseret indgang, OPUS og ELA.

 

Opgaverne løses i tæt samarbejde med de tre lokale medarbejdere i Haderslev Stift samt lønmedarbejderne i både Roskilde og Ribe stifter. Til sammen er vi i alt 12 lønmedarbejdere.

Uddannelses- og arbejdsprofil:

Du er kontoruddannet eller uddannet inden for servicesektoren. Du har erfaring med løn- og personale administration, og er god til at kommunikere med såvel kolleger som samarbejdspartnere. En solid erfaring med at arbejde med løn vil være en stor fordel.

Personlig profil:

Du er motiveret for teamwork. Du er serviceminded og ikke bange for at tage nye udfordringer op og dygtig til, at lære nyt.

Vi tilbyder:

  • Løn efter kvalifikationer efter principperne om Ny-løn. Ansættelsen er omfattet af fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det statslige område, og organisationsaftalen mellem Finansministeriet og HK/stat.
  • En familievenlig arbejdsplads med flekstidsordning, frugtordning og sundhedspolitik
  • En arbejdsplads, der lægger vægt på medarbejdernes trivsel og efteruddannelse
  • Gode kollegaer og samarbejdspartnere

Ansøgningsfrist og ansættelsessamtaler:

Din ansøgning med oplysning om hidtidig beskæftigelse samt eksamenspapirer sendes til Haderslev Stift, Ribe Landevej 37, 6100 Haderslev, eller pr. mail til vores mailadresse: kmhad@km.dk, så vi har ansøgningen senest mandag den 28. januar kl. 12.00. Vi afholder ansættelsessamtaler onsdag den 30. januar.

Yderligere oplysninger: Har du spørgsmål til stillingen, eller ønsker du at få yderligere oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte kontorchef Lars Chr. Kjærgaard på tlf. 7352 4593 eller mobil 2961 2783.

Vi glæder os til at få din ansøgning.

Haderslev Stift, Ribe Landevej 37, 6100 Haderslev, tlf. 7452 2025

Haderslev Stifts administration er en folkekirkelig regional myndighed, der rådgiver og yder sekretariats-bistand til biskop Marianne Christiansen, stiftsøvrigheden, Haderslev Stiftsråd med flere. Desuden servicerer vi stiftets menighedsråd, provstiudvalg, præster og øvrige kirkeligt ansatte på en lang række områder, fx lønudbetaling, stillingsnormeringer, udarbejdelse af ansættelsesbreve og regulativer, personalesager, byggesager og juridisk sagsbehandling. Det gælder både rådgivning og konkret hjælp.