viborgstift.dk
Jobs i Folkekirken
Kirkesang

Jobs i Folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere - foruden alle de mange frivillige, der dagligt hjælper til rundt om i sognene.

Læs mere om, hvem der arbejder i Folkekirken her (link til Folkekirken.dk)

Det er nu muligt nedenfor at finde jobs i Folkekirken i hele landet - og der er mulighed for at søge på jobs i de enkelte byer.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Er stillingsopslaget på Jobnet, kan det også findes nedenfor.


Kordegn ved Skovlunde Kirke

En stilling som kordegn ved Skovlunde Kirke er ledig pr. 1.3. 2019 eller snarest mulig.

Vær med til at åbne døre for sognets mange engagerede mennesker, og bliv en del af et stærkt team, der brænder for vores lokale kirke med en fælles vision om at være en åben, vedkommende og bæredygtig sognekirke.

Stillingen er sammensat af opgaver inden for personregistrering, økonomi og regnskab, administration samt deltagelse i kirkelige aktiviteter, og du vil indgå i et team, hvor det er vigtigt, at du og din nærmeste kollega kan supplere hinanden. Vi lægger vægt på, at du er fleksibel i din tilgang. Har du tidligere erfaring fra arbejde i folkekirken er det en fordel, men vigtigst er det, at du er loyal mod Folkekirkens grundlag, og har forståelse for og interesse i at deltage i kirkens arbejde. Du skal i løbet af de første år af ansættelsen gennemgå kordegneuddannelsen, hvis du ikke allerede har den. Stillingen er på 30 timer pr. uge og til besættelse pr. 1.3.2019 eller snarest muligt.

Du vil have arbejde inden for to kerneområder (læs mere på vores hjemmeside https://www.skovlundekirke.dk/):

I kerneområdet Administration og Kommunikation vil du varetage opgaver omhandlende:

 • Personregistrering og kirkebogsføring

 • Administration i forbindelse med kirkegården, kulturaktiviteter og kirkelige handlinger

 

I kerneområdet Gudstjeneste og Kirkelige Aktiviteter vil du varetage opgaver omhandlende:

 • Kordegnefunktioner ved højmesse/gudstjenester.

 • Kirketjenerfunktioner så som klargøring til kirkelige handlinger med mere efter behov

 

Det vil være en fordel, hvis du kan helt eller delvist kan opfylde disse krav:

 • Erfaring med økonomi og regnskabsføring

 • Uddannelse i personregistrering- og kirkebogsførelse

 • Gode IT-færdigheder

 • Erfaring med Skovbo Data

 • Er fleksibel i din tilgang til det daglige arbejde

 • Arbejder selvstændigt, har overblik, og er ansvarsbevidst

 • God og åben kommunikator i såvel skrift som tale

 • Møder mennesker dér, hvor de er, når de kommer i vores kirke

 

Du indgår i et åbent og frugtbart samarbejde med kirkens personale, præster og menighedsråd samt kirkens frivillige. Vi vægter samspil og samarbejde på tværs af faggrupper, og træder til som en naturlig ting, når man kan række sin kollega en hånd. Du vil komme til at sætte dit præg på en smidig og professionel administration, som vi sigter mod at optimere, så den er moderne og tidssvarende.

Skovlunde Sogn har mange forskellige aktiviteter, herunder gudstjenester, konfirmandundervisning, begravelseskaffe, ældregrupper, børne- og voksenkor, foredrag samt møder af forskellig karakter. Du skal derfor være parat til at møde andre mennesker i alle aldre med rummelighed og empati og være en god og serviceminded repræsentant for kirken.

Din nærmeste leder er Skovlunde Sogns administrative leder.

VI TILBYDER

 • et spændende og selvstændigt job med en bred vifte af opgaver og en høj grad af faglig fleksibilitet
 • en aktiv kirke og en arbejdsplads i bevægelse
 • en anerkendende og udforskende arbejdsplads med dialog, involvering og støtte
 • et tværfagligt miljø med fokus på samspil og ejerskab

ANSÆTTELSESVILKÅR

Ansættelse sker ved Skovlunde Sogns Menighedsråd beliggende på Lundebjerggårdsvej 3 A, 2740 Skovlunde.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne. Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Årslønnen aftales inden for intervallet kr. 263.394,49 kr. – 325.777,81. (aktuelt niveau). Fikspunktet er kr. 280.398 årligt (aktuelt niveau). Rådighedstillægget udgør årligt kr. 33.267,14. (aktuelt niveau). Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Menighedsrådets forslag til lønniveau er kr. 224.800 årligt (aktuelt niveau) ved ansættelse på 30 timer. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening. 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til administrativ leder Claus Heje, mobil 4450 2830, alternativt på e-post ceh@km.dk

Ansøgning sendes Skovlunde Sogns menighedsråd på mail ceh@km.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest onsdag den 23. januar.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 4 og 5.

Menighedsrådet kan oplyse, at der efter aftale vil blive indhentet referencer.

Skovlunde Sogn ligger i Ballerup Kommune og har 13.000 indbyggere. Skovlunde Kirke og Kirkecenter er opført i 1972 og omdrejningspunktet for et særdeles aktivt gudstjeneste- og kirkeliv, og kirken deltager som en social entreprenør i mange lokale aktiviteter. Kirke og kirkecenter ligger centralt i byen på Lundebjerggårdsvej tæt ved S-tog og Skovlunde Centret, mens Skovlunde Kirkegård ligger ca. 1½ km herfra på Harrestrupvej. Se yderligere informationer om Skovlunde Sogn og sognets aktiviteter på http://www.skovlundekirke.dk