viborgstift.dk
Jobs i Folkekirken
Kirkesang

Jobs i Folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere - foruden alle de mange frivillige, der dagligt hjælper til rundt om i sognene.

Læs mere om, hvem der arbejder i Folkekirken her (link til Folkekirken.dk)

Det er nu muligt nedenfor at finde jobs i Folkekirken i hele landet - og der er mulighed for at søge på jobs i de enkelte byer.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Er stillingsopslaget på Jobnet, kan det også findes nedenfor.


Kirkesangere søges til Tversted og Uggerby kirker

Vi søger én eller flere kirkesangere med mulighed for tillægsopgaver

Tiltrædelse snarest muligt

Stillingen som kirkesanger omfatter sang ved gudstjenester og kirkelige handlinger.Vi forventer, at ansøgere er kendte med Folkekirkens gudstjeneste og den kristne tro. Det vil være en fordel at kunne læse noder.

Vi har en vision om, at kirken skal nå flest mulig, derfor lægger vi megen vægt på musisk aktivitet specielt for børn og unge og deres forældre. Vi ønsker bl.a. at få genoprettet babysalmesang (0-1 årige) og kirkemusikalsk legestue (børn fra 1 år). Herudover ønsker vi at opkvalificere annonceringen/PR af kirkernes aktiviteter i samarbejde med præst og menighedsrådsformænd. Derfor er vi interesserede i, hvilke kompetencer og funktioner ansøgere kan byde ind med, ud over kirkesangen. 

Hos os vil du opleve et behageligt samarbejdsklima og mærke en opbakning - også til de områder, hvor du evt. kan tilføje nye kirkelige værdier. Du vil komme til at indgå i et kreativt samarbejde med vores organist, præsten, det øvrige personale samt frivillige medarbejdere.

Løn aftales efter kvalifikationer.Stillingens samlede timetal for kirkesangeropgaverne forventes at være på 360-400 pr. år. Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Formand Elsebeth Madvig, tlf.: 2444 2399 - Tversted og formand Agnethe Nielsen tlf.: 2331 9927 - Uggerby Se også: http://www.tversted-pastorat.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Tversted Menighedsråd på mail: 8482fortrolig@SOGN.DK senest den 21. jan. 2019 kl. 12.00.

Ansøgningen skal indeholde oplysning om selvvalgt sang, der skal synges ved samtalen.

Samtaler og foresyngning forventes afholdt omkring 1. februar 2019. Bundne opgaver til foresyngningen fremsendes umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Ved ansættelsen bliver der indhentet referencer og børneattest.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning!