viborgstift.dk
Jobs i Folkekirken
Kirkesang

Jobs i Folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere - foruden alle de mange frivillige, der dagligt hjælper til rundt om i sognene.

Læs mere om, hvem der arbejder i Folkekirken her (link til Folkekirken.dk)

Det er nu muligt nedenfor at finde jobs i Folkekirken i hele landet - og der er mulighed for at søge på jobs i de enkelte byer.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Er stillingsopslaget på Jobnet, kan det også findes nedenfor.


Kirketjener til Karlebo Sogn

Vi søger en udadvendt, positiv og serviceminded person til en fuldtidsstilling i et dynamisk sogn med et rigt og aktivt kirkeliv. Stillingen ønskes besat 1.3.2019


Stillingen er på fuldtid, 37 timer. Du skal påregne, at der er weekend arbejde, samt eftermiddags- og aftenarbejde. Du vil indgå i et team med 2 fuldtids ansatte kirketjenere, hvor I afløser hinanden på fridage og i ferier. Du vil få indflydelse på arbejdstidsplanlægningen sammen med de to øvrige kirketjenere og kontaktpersonen. Dit primære arbejdssted bliver Nivå Kirke og Sognegården.

 

Kirketjeneren skal varetage følgende kerneopgaver:
• kirketjeneste ved kirkelige handlinger
• rengøring af kirken og dens tilhørende lokaler, sognegårde
• pasning og tilsyn af kirkens bygninger inde og ude

  • pasning og tilsyn af av-udstyr
    • indkøb og servicering i forbindelse med mødevirksomhed

 

 Vi vil prioritere, at du:
• er fleksibel og engageret
• har praktisk/teknisk sans og håndelag
• kan samarbejde med de øvrige ansatte, frivillige og menighedsrådsmedlemmerne
• aktivt vil tage del i kirkens daglige liv og har gåpåmod til at gå nye veje
• selvstændigt kan tilrettelægge arbejdet og udføre det
• har erfaring med IT på aktivt brugerniveau

 

Det vil være en fordel, at du har bil, idet der er en del kørsel mellem vores tre kirker.

 

Stillingen
Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) og Organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk

Hvis den, der ansættes i stillingen, ikke har gennemført den obligatoriske uddannelse for kirketjenere, skal denne gennemføres inden for de første 2 år af ansættelsen.

Lønnen aftales inden for intervallet kr.267.694,90 – 345.186,41 gældende for en fuldtidsstilling. Der ydes et årligt rådighedstillæg, og udgør kr. 25.261,84 gældende for en fuldtidsstilling. (beløbene er i nutidskroner)
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Der er tre måneders prøvetid og børneattest indhentes.


Se arbejdsbeskrivelse på http://www.karlebosogn.dk

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til menighedsrådets kontaktperson Ingelise Lorenzen på telefon 29926450. Ansøgningen med relevante bilag stiles til: Menighedsrådets kontaktperson og sendes til Karlebo Sogn, Rantzausvej 2, 2990 Nivå, eller på mail 7452fortrolig@sogn.dk. Ansøgningsfrist 15. januar 2019.