viborgstift.dk
Jobs i Folkekirken
Kirkesang

Jobs i Folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere - foruden alle de mange frivillige, der dagligt hjælper til rundt om i sognene.

Læs mere om, hvem der arbejder i Folkekirken her (link til Folkekirken.dk)

Det er nu muligt nedenfor at finde jobs i Folkekirken i hele landet - og der er mulighed for at søge på jobs i de enkelte byer.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Er stillingsopslaget på Jobnet, kan det også findes nedenfor.


Graver med kirketjeneste ved Selsø Kirke søges

Vi søger en graver/kirketjener ved Selsø Kirke, pr. 1.marts 2019 eller snarest derefter.

Stillingen er fuldtid.

Graveren skal varetage følgende opgaver:

 • Varetage og være ansvarlig for kirken og kirkegårdens vedligeholdelse, og andre relevante opgaver, f.eks.: Rengøring af kirken, toiletbygning og graverfaciliteter
 • Tilsyn og drift af kirke, maskiner samt tilhørende bygninger og graverfaciliteter.
 • Kalkning af kirkemur.
 • Administration af kirkegården.
 • Kirketjeneste i forbindelse med gudstjenester, begravelser/bisættelser, bryllupper/velsignelser samt andre arrangementer.

Vi ønsker, at du:

 • Har kendskab til og er loyal overfor folkekirkens opgaver.
 • Har evner og vilje til at udvikle driften af kirkegården på driftsøkonomisk vis for derigennem at sikre den bedste betjening af kirkegårdens brugere
 • Kan varetage kirkegårdens administration ved brug af de relevante IT-systemer- herunder Brandsoft
 • At du udviser respekt og forståelse i mødet med mennesker i både glæde og sorg.
 • At du er fleksibel og kan tilrettelægge dit arbejde
 • At du har et godt humør og positiv indstilling til arbejdet, kolleger og samarbejdspartnere.
 • Du behøver ikke være faglært, men det kan være en fordel
 • Du er indstillet på efteruddannelse ved behov og åben for nytænkende tiltag i stillingen.
 • Kørekort
 • Tjeneste ved Skuldelev kirke kan komme på tale

Ansættelsen er ved Skuldelev - Selsø Sognes Menighed, Østergade 3, 4050 Skibby. Arbejdet udføres fortrinsvis ved Selsø kirke, Selsøvej 28, 4050 Skibby

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start, med følgende mulighed for efteruddannelse.

Aflønning for ikke-faglært sker efter løngruppe 1, hvor begyndelseslønnen er kr. 267.694,- .          

Aflønningen for faglært graver med gartneruddannelse sker efter løngruppe 2, hvor begyndelseslønnen er kr. 281.784,- .

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.176,95kr. (nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Aage Koed Mikkelsen (kontaktperson) på mobil: 30456111, eller på mail: 7458fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen og bilag sendes til: Skuldelev – Selsø Sognes Menighedsråd, Østergade 3, 4050 Skibby, eller mail: 7458fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 25/1-19, kl. 12.00.

Menighedsrådet forbeholder sig ret til at indhente referencer.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 7. 

 

Skuldelev-Selsø Sognes Menighedsråd