viborgstift.dk
Jobs i Folkekirken
Kirkesang

Jobs i Folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere - foruden alle de mange frivillige, der dagligt hjælper til rundt om i sognene.

Læs mere om, hvem der arbejder i Folkekirken her (link til Folkekirken.dk)

Det er nu muligt nedenfor at finde jobs i Folkekirken i hele landet - og der er mulighed for at søge på jobs i de enkelte byer.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Er stillingsopslaget på Jobnet, kan det også findes nedenfor.


Leder med kordegnefunktioner

Leder med kordegnefunktioner

 

Skjern Kirke i Ringkøbing-Skjern Kommune søger med tiltrædelse snarest muligt en ny leder.

 

Stillingen er på fuld tid.

 

Vi søger en leder, til at varetage følgende opgaver:

 • daglig ledelse af de ansatte ved kirken
 • koordinering af de mange aktiviteter i kirken og Kirkehuset, og dermed være kirkens ansigt udadtil
 • personregistrering for flere sogne i Skjern Provsti
 • regnskabsføring for kirkens samlede økonomi – herunder udarbejdelse af budget, årsregnskab, momsberegning, fakturering, afrapportering til menighedsråd og revisor
 • kommunikation – herunder ansvar for hjemmeside, kirkenyt, kalender og annoncering
 • kirkesanger i forbindelse med kirketjenester vil være ønskeligt
 • sekretæropgaver for menighedsrådet.

 

Vi forventer en leder, der:

 • kan gå foran, er imødekommende, udadvendt, ansvarsbevidst og fleksibel
 • har et positivt livssyn og formår at være lyttende, anerkendende og empatisk
 • kommunikerer, motiverer og spiller en central rolle i samarbejdet med de øvrige ansatte og menighedsrådet
 • har øje for og arbejder for trivsel og fleksibilitet på arbejdspladsen
 • har en lederuddannelse, eller anden relevant baggrund for at kunne bestride stillingen herunder har et godt kendskab til Folkekirken. Det vil være en fordel, hvis ansøgeren er uddannet kordegn.
 • har erfaring med budgetlægning og regnskab, samt har gode IT-kundskaber
 • har erfaring med koordinering af opgaver mellem medarbejdere i en kompleks virksomhed
 • er villig til at indgå i samarbejde med andre sogne, som menighedsrådet eventuelt indgår aftaler med.

 

Vi tilbyder:

 • en selvstændig og udfordrende stilling med stor indflydelse på egen hverdag
 • mulighed for personlig udvikling
 • moderne kontorfaciliteter
 • et godt socialt arbejdsmiljø

 

Ansættelsesvilkår

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

 

For ansøgere uden kordegneuddannelse er det en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start. Herudover skal de krævede regnskabsmoduler ligeledes gennemføres inden 2 år efter ansættelsen. Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på: http://www.folkekirkenspersonale.dk/fileadmin/user_upload/Dokumenter/bkg_cirk/cirk_om_udd._for_kirkefunktionaerer.pdf

 

Stillingen er indplaceret i løngruppe 3. Årslønnen aftales indenfor intervallet 338.141,04 kr. – 422.676,84 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 352.230,70 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 33.431,63 kr. (nutidskroner).

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til menighedsrådsmedlem Jacob Rindom tlf. 21971430.

 

Ansøgning vedlagt kopier af eksamensbeviser, dokumentation for faglig uddannelse og udtalelser sendes til 8765Fortrolig@sogn.dk eller Skjern Kirkekontor, Fredensgade 9, 6900 Skjern,

att. Jacob Rindom.

Ansøgningsfrist: Onsdag den 23. januar 2019.

Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 5.

Såfremt du ikke er blevet kontaktet primo februar, er stillingen besat til anden side.

www.skjernsogn.dk

 

 

Menighedsrådet ved Skjern kirke lægger vægt på, at alle medarbejdere er indstillet på en stor grad af samarbejde på tværs af faggrupperne med mulighed for fleksibilitet ud fra en holdning om, at vi i kirken har én fælles sag i alle sammenhænge.

 

Vi ønsker, at alle arbejder i overensstemmelse med menighedsrådets visioner for Skjern kirke og er indstillet på at sikre en helhedstænkning og optimal udnyttelse af ressourcerne.

 

Skjern sogn har ca. 8000 indbyggere. Ved kirken er der 4 præster, 1 leder, 1 kordegn, 3 kirketjenere og 1 organist. På kirkegården, som er en bykirkegård, er der 1 kirkegårdsleder og 5 gartnere.