viborgstift.dk
Jobs i Folkekirken
Kirkesang

Jobs i Folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere - foruden alle de mange frivillige, der dagligt hjælper til rundt om i sognene.

Læs mere om, hvem der arbejder i Folkekirken her (link til Folkekirken.dk)

Det er nu muligt nedenfor at finde jobs i Folkekirken i hele landet - og der er mulighed for at søge på jobs i de enkelte byer.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Er stillingsopslaget på Jobnet, kan det også findes nedenfor.


Regnskabsfører til kirkekasser i Norddjurs Provsti

Til det fælles regnskabskontor for menighedsråd i Norddjurs Provsti søges en regnskabsfører til kirkeregnskaber til tiltrædelse 1. marts 2019 eller snarest herefter. I Samarbejdet deltager for tiden 16 menighedsråd. Regnskabskontoret er beliggende i Grenå sammen med provstikontoret. Der er 2 medarbejdere tilknyttet denne funktion. Regnskabsføreren har som sit primære ansvarsområde regnskabsfunktionen for kirkekasserne.

 

Ansættelsesmyndigheden er bestyrelsen for regnskabssamarbejdet.

 

Stillingen

Stillingen er på 37 timer i ugentligt gennemsnit.

 

I stillingen indgår budgetlægning, løbende bogføring, årsregnskab og kasserervirksomhed for et antal kirkekasser samt lønindberetning. Arbejdet foregår i samarbejde med menighedsrådene, som har ansvar for kirkekasserne. Der forekommer aftenmøder.

 

Vi forventer at du:

 • Er god til at arbejde selvstændigt og struktureret og at udfordringer følges til dørs
 • Er ansvarsbevidst og sætter en ære i kvalitet i arbejdet og løbende selvkontrol
 • Er god til at formidle regnskaber og budgetter til menighedsrådene
 • Er interesseret i og har forståelse for det kirkelige arbejde i Den danske Folkekirke
 • Er relevant uddannet indenfor regnskab
 • Er bekendt med lønrapportering
 • Det er en fordel at have kendskab til kirkeregnskab

 

Vi tilbyder:

 • Arbejdsfællesskab på Norddjurs provstikontor med andre dygtige kolleger
 • Gode muligheder for sparring og udvikling i arbejdet
 • Et fleksibelt job med stor indflydelse på eget arbejde.
 • Samarbejde med engagerede menighedsråds i en værdibaseret organisation

 

Arbejdspladsen er fysisk placeret på provstikontoret, Nørregade 12 i Grenå. Der benyttes Brandsoft regnskabssystem.

 

Der er tre måneders prøvetid. Tiltrædelse ønskes 1. marts 2019 eller snarest herefter. I forbindelse med ansættelsen vil der blive indhentet straffeattest.

 

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

 

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

 

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 281.784,56 kr. – 373.364,65 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 295.874,22 kr. (nutidskroner). Der er ikke rådighedsforpligtelse til stillingen.

 

Løn kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

 

Bestyrelsens forslag til lønniveau er fikspunktet. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

 

Ansøgningsfrist

25. januar 2019 kl. 12.00. Der forventes afholdt samtaler den 30. eller 31. januar 2019.

 

Ansøgning med relevante bilag stiles til Bestyrelsen for regnskabsfunktionen v/ Pernille Dohn, p.m.dohn@gmail.com

 

Kontakt

Spørgsmål kan rettes til Pernille Dohn på 6154 6858