viborgstift.dk
Jobs i Folkekirken
Kirkesang

Jobs i Folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere - foruden alle de mange frivillige, der dagligt hjælper til rundt om i sognene.

Læs mere om, hvem der arbejder i Folkekirken her (link til Folkekirken.dk)

Det er nu muligt nedenfor at finde jobs i Folkekirken i hele landet - og der er mulighed for at søge på jobs i de enkelte byer.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Er stillingsopslaget på Jobnet, kan det også findes nedenfor.


Kordegn ved Korsvejskirken på Amager

Korsvejskirken i Kastrup søger en fleksibel og serviceminded kordegn, der ønsker at indgå i et frugtbart samarbejde med kirkens øvrige personale og menighedsråd. Stillingen er til besættelse pr. 01.02. 2019 eller snarest derefter. Stillingen er på 37 t/ugen.

Arbejdsopgaverne består bl.a. i:

 • Personregistrering
 • Betjening af kirkekontoret
 • Sekretær for præster og menighedsråd
 • PR- og kommunikationsopgaver, herunder opdatering af hjemmeside, Facebook, udsendelse af nyhedsbrev, redigering af kirkeblad mm.
 • Grafisk tilrettelæggelse af kirkens trykte og elektroniske materiale
 • Deltagelse i gudstjenester og møder
 • Personaleadministrative opgaver
 • Administrative opgaver i forhold til kirkens daglige drift, herunder administration af bilag og kontakt til ekstern regnskabsfører o.a.

Det vil være en fordel, hvis ansøgeren har erfaring med arbejdet i folkekirken og har afsluttet den teoretiske kordegneuddannelse og evt. har erfaring fra en lignende stilling.

Herudover søger vi en medarbejder, som:

 • Har særlige kundskaber indenfor kommunikation og med et kendskab til grafisk design.
 • Har stærke it-kompetencer og praktisk brugererfaring på avanceret brugerniveau
 • Er ansvarsbevidst og robust.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Der er 3 måneders prøvetid og der indhentes straffeattest og børneattest ved ansættelse. Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at fortsætte som tjenestemænd.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 262.132-347.325 kr. (årligt grundbeløb pr. 31/3 2012). Fikspunktet er 275.239 kr. (pr. 31/3 2012). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 31.100 kr. (pr. 31/3 2012).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

En forudsætning for ansættelsen er, at en ansøger, der ikke er eller har været ansat i stilling som kordegn, og som ikke allerede har gennemført kordegneuddannelsen, gennemfører fem ugers grundlæggende uddannelse inden to år fra ansættelsen.

Oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson og sognepræst Julie Aaboe på telefon 51 41 54 29 eller formand for menighedsrådet Jessica Rygaard på telefon 31 41 60 30

 

Ansøgning med relevante bilag sendes til Korsvejskirken, att. formanden, Sirgræsvej 81, 2770 Kastrup eller på mail til 9081fortrolig@sogn.dk

 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 18.01.2019 kl. 12:00.

Ansættelsessamtaler efter aftale.

Der vil blive indhentet referencer fra tidligere arbejdspladser.