viborgstift.dk
Jobs i Folkekirken
Kirkesang

Jobs i Folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere - foruden alle de mange frivillige, der dagligt hjælper til rundt om i sognene.

Læs mere om, hvem der arbejder i Folkekirken her (link til Folkekirken.dk)

Det er nu muligt nedenfor at finde jobs i Folkekirken i hele landet - og der er mulighed for at søge på jobs i de enkelte byer.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Er stillingsopslaget på Jobnet, kan det også findes nedenfor.


Varme-, energi- og klimakonsulent i Fyens, Aalborg, Viborg, Aarhus, Ribe og Haderslev stifter

Stillingen som varme-, energi- og klimakonsulent i Fyens, Aalborg, Viborg, Aarhus, Ribe og Haderslev stifter opslås herved til besættelse pr. 1. februar 2019.

 

Ansættelsen er tidsbegrænset, fra den 1. februar 2019 til den 31. december 2022.

 

Varme-, energi- og klimakonsulenten skal have en uddannelse som civilingeniør eller lignede med speciale i varme- energi-, og klimaforhold. Den, der ansættes i stillingen, må ikke have økonomisk interesse i virksomheder, der fremstiller, forhandler, reparerer eller servicerer varme- eller klimanlæg eller komponenter til sådanne anlæg, jfr. bekendtgørelsens § 2, stk. 1.

 

Varme-, energi- og klimakonsulenten virker som rådgiver for de kirkelige myndigheder efter reglerne i Kirkeministeriets bekendtgørelse nr. 955 af 6. oktober 2009 om folkekirkens konsulenter, Kirkeministeriets cirkulære nr. 9779 af 6. oktober 2009 om fællesinstruks for folkekirkens konsulenter og Kirkeministeriets vejledning nr. 9789 af 6. oktober 2009 om folkekirkens konsulenter.

 

Varme-, energi- og klimakonsulentens fagområde er sager om udførelse af nye varme-, ventilations- eller befugtningsanlæg, eller ombygning af bestående anlæg i kirker, herunder foretage en faglig varmeteknisk og økonomisk vurdering vedrørende udførelse og brug af kirkevarmeanlæg. Endvidere sager om energiforbrug samt lokalisering og udnyttelse af energisparemuligheder samt sager om klimaforhold, herunder klimaproblemer for kirkernes historiske inventar m.v.

 

Varme-, energi- og klimakonsulenten afgiver efter anmodning erklæring i sager, der vedrører konsulentens fagområde. Endvidere yder varme-, energi- og klimakonsulenten råd og vejledning til menighedsråd og provstiudvalg, der anmoder herom.

 

Honoraret pr. 1. januar 2018 udgør 965,84 kr. pr. time i rådgivningssager og i erklæringssager 1.449,26 kr. pr. erklæring. Honoraret tillægges feriegodtgørelse på 12,5%, mens der ikke skal tillægges moms. Satserne reguleres årligt pr. 1. januar.

 

Regelgrundlaget kan ses på www.retsinformation.dk

 

Ansøgning med bilag sendes til Aalborg Stiftsøvrighed, Thulebakken 1, 9000 Aalborg eller pr. mail til kmaal@km.dk

 

For yderligere spørgsmål kan chefkonsulent Helle Hindsholm eller afdelingsleder Lene Mogensen kontaktes på tlf. nr. 98 18 80 88.

 

Ansøgningsfristen udløber den 16. januar 2019, kl. 12.00.