viborgstift.dk
Jobs i Folkekirken
Kirkesang

Jobs i Folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere - foruden alle de mange frivillige, der dagligt hjælper til rundt om i sognene.

Læs mere om, hvem der arbejder i Folkekirken her (link til Folkekirken.dk)

Det er nu muligt nedenfor at finde jobs i Folkekirken i hele landet - og der er mulighed for at søge på jobs i de enkelte byer.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Er stillingsopslaget på Jobnet, kan det også findes nedenfor.


Gravermedhjælper ved Hald kirke

Stillingen som gravermedhjælper ved Hald Kirke, Hald sogn er ledig pr. 1. marts 2019.

 

Stillingen er på 40 % af en fuldtidsstilling.

 

Gravermedhjælperen skal varetage følgende opgaver ved Hald Kirke: 

  • Medhjælp i kirke og på kirkegård
  • Afløsning ved ferie - og fridage + medhjælp ved begravelse
  • Renholdelse af præstegårdshave

Hald sogn har 635 antal indbyggere. Hald-Kærby sogne er med i Ommersyssel Østre Pastorat.

Vi forventer:

  • At du har kendskab til og er loyal overfor folkekirkens opgaver.
  • At du udviser respekt og forståelse i mødet med mennesker i både glæde og sorg.
  • At du er fleksibel og indstillet på at indgå i konstruktiv samarbejde med kolleger.
  • At du har et godt humør og positiv indstilling til arbejdet.

Ansættelse sker ved Hald-Kærby Menighedsråd.

Ansættelsen sker med en 3 måneders prøvetid og tiltrædelse den 1. marts 2019 – eller efter nærmere aftale.

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere uden gartnerisk uddannelse kr. 269.360 (trin 1) (nutidskroner). Der sker aflønning på timeløn.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Anna Marie Maagaard på telefonnummer 86474261/mail: maagaard_mp@hotmail.com

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Hald-Kærby Menighedsråd ved Anna Marie Maagaard, Kærbyvej 8. Hald, 8983 Gjerlev J. eller på mail til 8157fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 27. januar 2019.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 5.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Hald-Kærby Menighedsråd