viborgstift.dk
Jobs i Folkekirken
Kirkesang

Jobs i Folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere - foruden alle de mange frivillige, der dagligt hjælper til rundt om i sognene.

Læs mere om, hvem der arbejder i Folkekirken her (link til Folkekirken.dk)

Det er nu muligt nedenfor at finde jobs i Folkekirken i hele landet - og der er mulighed for at søge på jobs i de enkelte byer.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Er stillingsopslaget på Jobnet, kan det også findes nedenfor.


Gravermedhjælper

En stilling som gravermedhjælper i Hjembæk-Svinninge sogn er ledig pr. 1. april 2019.

Stillingen er på 37 timer pr. uge. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes overarbejde.

Vi forventer, at du: 

 • Kan være stedfortræder for graveren i hans fravær.
 • Kan deltage i kirkelige tjenester som oftest hver 3. søndag og til tider om lørdagen.
 • Kan betjene mindre køretøjer og være med til at vedligeholde disse.
 • Har interesse for kirkegårdens drift og vedligeholdelse.
 • Har kørekort.
 • Har kendskab til IT på brugerniveau.
 • Er venlig, positiv og imødekommende.
 • Er villig til at gå på kursus, hvis der er behov for dette.
 • Er mødestabil og pligtopfyldende.
 • Har en pletfri børneattest.

Hjembæk-Svinninge Sogn har ca. 3600 antal indbyggere og er en sammenlægning af to sogne. Arbejdet skal udføres i begge kirker og på kirkegårdene i hver af byerne. Du skal selv kunne transportere dig imellem de to kirker.

Vi kan tilbyde:

 • Gode kollegaer der arbejder sammen som et team, og du er selv med til at planlægge tjenesterne i weekenderne og i ferierne.
 • En arbejdsplads med medindflydelse og åben over for nye ideer til arbejdet.
 • Kollegaer der er fleksible og med humor.
 • Årlige MUS samtaler, medarbejdermøder, personalemøder, gravermøder samt planlægningsmøder med det øvrige personale i kirken.

Ansættelse sker ved Hjembæk-Svinninge Sogns Menighedsråd v/Kirkevej 6c, 4520 Svinninge. 

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere uden gartnerisk uddannelse kr. 248.251,88 (trin 1) og kr. 255.183,30 (trin 2). Der er mulighed for at forhandle kvalifikationstillæg. Aflønning sker på timeløn.

Nærmere oplysninger hos graver Jørgen Nielsen tlf. 20192097.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til: 9176fortrolig@sogn.dk

 Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den mandag d. 31/1 2019. 

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted torsdag d 7/2 2019.

 Der vil blive indhentet referencer.