viborgstift.dk
Jobs i Folkekirken
Kirkesang

Jobs i Folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere - foruden alle de mange frivillige, der dagligt hjælper til rundt om i sognene.

Læs mere om, hvem der arbejder i Folkekirken her (link til Folkekirken.dk)

Det er nu muligt nedenfor at finde jobs i Folkekirken i hele landet - og der er mulighed for at søge på jobs i de enkelte byer.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Er stillingsopslaget på Jobnet, kan det også findes nedenfor.


Fuldtids organist søges til Sydthy

Organist/kirkemusiker på 37 timer søges til Thy

Stillingen som organist ved Hurup og Helligsø-Gettrup kirker er ledig og ønskes besat pr. 1. marts 2019 eller efter aftale.

Her er højt til himlen, men alligevel har thyboerne benene på jorden og kender deres næste.

De tre kirker er smukt beliggende mellem Vesterhavet og Limfjorden med National Park Thy som nabo.

Her er mulighed for et aktivt friluftsliv og masser af kultur oplevelser på både land og vand. Den smukke natur indbyder til bl.a. vandre- og cykelture og overnatninger i shelters.

Der er museer, teater, musik og verdensballet ved havet.Sognene er beliggende i Thisted Kommune, med Hurup som kommunens anden største by med et aktivt handelsliv, skole og daginstitutioner, bibliotek, idrætsliv i haller, svømmehal og industri.

Helligsø-Gettrup er landområde med gårde, mindre industri og store sommerhusområder.

I kommunen er der ligeledes et aktivt musik- og kulturliv og der tilbydes mange og gode uddannelsesmuligheder. Thisted Kommune er ligeledes udnævnt som idrætskommune.

Thisted Kommune kan også hjælpe, hvis din ægtefælle/partner søger job i Thy eller på Mors.

Et spændende liv venter på dig i Thy og du vil få muligheden for at forme stillingen, så den passer til dine kompetencer og interesser i samarbejde med de to præster og de to menighedsråd. Der vil blive stillet kontor/øvelseslokale til rådighed i provstibygningen, hvor provst, præst, provstisekretærer, og kirkegårdsleder også har kontor.

Der er indgået en vedtægt for samarbejdsaftale mellem de to menighedsråd om en fælles organist på fuld tid i sognene.

Vi søger en organist/kirkemusiker, der

 • Har en god liturgisk fornemmelse og en bred faglighed inden for både
 • Den klassiske og rytmiske genre
 • Kan varetage den instrumentale musikledsagelse ved gudstjenesterne
 • og øvrige kirkelige handlinger
 • Kan lede babysalmesang
 • Har erfaring med ledelse af både børne- og voksenkor
 • Vil medvirke musisk ved børne- og ungdomsarbejde, med sognets seniorer/plejehjem og kirkens øvrige aktiviteter
 • Kan arrangere koncerter/musikaktiviteter i samarbejde med
 • aktivitetsudvalg/menighedsråd
 • Har gode samarbejdsevner, er udadvendt og vil indgå i et fleksibelt arbejdsfællesskab med de øvrige medarbejdere, præster, menighedsråd og frivillige
 • Er kirkeligt engageret og indstillet på at deltage aktivt i menighedslivet

 Vi tilbyder en stilling på 37 timer pr. uge

 • En stilling, hvor der med den rette organist/kirkemusiker er plads til nye tiltag. Vi har en vision om, at oprette både et børnekor og et voksenkor.
 • En fleksibel medarbejderstab og stort lokalt engagement fra menighederne
 • Et godt og inspirerende arbejdsmiljø sammen med sognenes præster og
 • To menighedsråd
 • Gode kontorfaciliteter i Hurup
 • Nationalparken Thy - lige uden for døren med højt til himlen og skøn natur
 • Tæt på Vesterhavet

 

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 –Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet

274.740,27 kr. – 401.542,89 (nutidskroner). Fikspunktet er kr. 281.784,56 (nutidskroner).

Der ydes et årligt rådighedstillæg på kr. 21.176,95 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i    lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

 

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem

306.625,01 kr. – 373.629,09 årligt (nutidskroner).

Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem

39.451,47 kr. – 61.273,40 kr. (nutidskroner).

Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem.

Basistrin 1 udgør kr. 295.874,22 årligt (nutidskroner)

Basisløntrin 2 udgør kr. 310.863,63 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.

Rådighedstillægget udgør årligt 29.991,72 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker

Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus

ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til :

Formand for Hurup menighedsråd - Rita Holmgaard Kristensen, Tlf.: 61 66 85 27

Kontaktperson i Hurup menighedsråd - Birgitte Frederiksen, Tlf.: 30 68 34 92

Sognepræst Ruth Smed Folmersen, Tlf.: 29 78 36 90

Sognepræst Line Skovgaard Pedersen, Tlf.: 29 39 77 60

Ansøgningsfristen er fredag den 25. januar 2019 kl. 12.00

Ansøgning samt evt. referencer, sendes til Hurup menighedsråd

mail: 8650fortrolig@SOGN.DK

Ansættelsessamtale og prøvespil forventes afholdt i uge 5 eller efter aftale

 

Menighedsrådene kan oplyse, at

 • der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen.
 • der er tre måneders prøvetid.