viborgstift.dk
Jobs i Folkekirken
Kirkesang

Jobs i Folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere - foruden alle de mange frivillige, der dagligt hjælper til rundt om i sognene.

Læs mere om, hvem der arbejder i Folkekirken her (link til Folkekirken.dk)

Det er nu muligt nedenfor at finde jobs i Folkekirken i hele landet - og der er mulighed for at søge på jobs i de enkelte byer.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Er stillingsopslaget på Jobnet, kan det også findes nedenfor.


Gravermedhjælper til Hørning, Blegind og Adslev kirkegårde, Skanderborg provsti, Aarhus Stift

Vi søger en gravermedhjælper til Hørning og Blegind kirkegårde. Stillingen omfatter renholdelsesopgaver på kirkegården og kirketjeneste.

 

Stillingen er en deltidsstilling på 1.558 timer årligt. Arbejdstiden er variabel og kan varierer op til 37 timer pr. uge i sommerhalvåret. I timetallet er indregnet 150 timer årligt ved Adslev kirke og kirkegård.

 

Tiltrædelse 1. marts 2019

 

Vi forventer at du har interesse for kirken, har ordenssans og er venlig og imødekommende over for kirkegårdens brugere. Du har naturligvis ”grønne” fingre.

 

Arbejdsopgaverne på kirkegården består bl.a. i renholdelse af gravsteder og kirkegårdsanlæg, hækklipning, grandækning, udplantning af blomster samt deltagelse i vintertjeneste. Kirketjenesten omfatter ren- og klargøring af kirken til gudstjenester og kirkelige handlinger, tilstedeværelse under tjenesten og oprydning og lukning af kirken. Du skal kunne transporterer dig selv mellem kirkegårdene.

 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Ansættelse sker som timelønnet og efter de ansættelsesvilkår der er fastsat i Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Der er ingen uddannelseskrav og stillingen lønnes på basisløntrin 1 for gravermedhjælpere uden gartnerfaglig uddannelse med en timeløn på 129,03 kr. Ansøgere med mindst 1 års erfaring som gravermedhjælper indplaceres på basisløntrin 2 med en timeløn på 132,63 kr. Idet stillingen indeholder kirketjeneste indgår både lørdage, søndage og helligdage som arbejdsdage. Der ydes tillæg for forskudt arbejdstid.

 

Kontakt:

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos ledende graver, Jan Nielsen, som kan kontaktes på mobil 30 43 50 04

 

Ansøgningsfrist:

Send din ansøgning senest den 18. januar 2019. Send den til: 8012fortrolig@sogn.dk Samtaler forventes afholdt 28. januar 2019.