viborgstift.dk
Jobs i Folkekirken
Kirkesang

Jobs i Folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere - foruden alle de mange frivillige, der dagligt hjælper til rundt om i sognene.

Læs mere om, hvem der arbejder i Folkekirken her (link til Folkekirken.dk)

Det er nu muligt nedenfor at finde jobs i Folkekirken i hele landet - og der er mulighed for at søge på jobs i de enkelte byer.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Er stillingsopslaget på Jobnet, kan det også findes nedenfor.


Kirketjenerassistent søges

Allehelgens og Sundkirkens Pastorat på Amager søger 2 kirketjenerassistenter med en ugentlig arbejdstid på 20 timer, som kan tiltræde senest 1. april 2019 eller efter nærmere aftale.

Vi søger personer med lyst til at yde en god service og med gode samarbejdsevner.

Der er tale om 2 af 4 kirketjenerstillinger i et pastorat kendetegnet ved teamwork. Kirketjenerne er kirkens ansigt udadtil, dels i form af de fysiske rammers orden og ryddelighed, dels ved velkomst og afvikling af aktiviteter og kirkelige handlinger.

Kirketjenerassistenternes kerneopgaver er:

Rengøring
Sikrer et højt niveau af orden og ryddelighed, herunder rengøring af kirkens lokaliteter på alle leder og kanter, fra krypt til loft og kælder til tårn.

Kirkelig betjening
Medvirker til en stabil og æstetisk afvikling af kirkelige handlinger.

Vicevært
Tilser at kirkens installationer er i orden, og at de ved mangler og nedbrud bliver ordnet efter de anviste retningslinjer.

Ordner udendørsarealer efter årstidens normer, herunder glatførebekæmpelse, græsslåning, ukrudtsbekæmpelse, rensning af tagrender osv.

Sikrer at IT og AV-udstyr er i orden og klar til brug ved arrangementer og handlinger.

Menighedsrådet
Udfører opgaver, faste som ad hoc, på foranledning af menighedsrådet og repræsentanter udpeget af menighedsrådet.

Løn og ansættelse vil ske i overensstemmelse med Kirkeministeriets regler.

Arbejdstiden er fleksibel, men særligt omkring højtiderne kan der ikke forventes ferie og fridage. Arbejdstiden indebærer desuden, en del weekendarbejde og arbejde på helligdage, samt lejlighedsvis aftenarbejde.  De 4 kirketjenere planlægger i fællesskab med pastoratets koordinator arbejdsopgaver, ferie og frihed.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Kontaktperson

Peder Schlätzer-Larsen på tlf. 51895941.

Ansøgning og eventuelle bilag mærket ”Kirketjener” sendes elektronisk til:

7085fortrolig@sogn.dk

Ansøgningsfristen er: 1. februar 2019 kl. 12

Børneattest indhentes før ansættelsen, jf. bekendtgørelse fra Kirkeministeriet. Straffeattest skal afleveres på anmodning.

Fællespastoratet tilstræber en ligestillet og mangfoldig ansættelsesproces og opfordrer både mænd og kvinder, hetero- som homoseksuelle til at søge stillingen.