viborgstift.dk
Jobs i Folkekirken
Kirkesang

Jobs i Folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere - foruden alle de mange frivillige, der dagligt hjælper til rundt om i sognene.

Læs mere om, hvem der arbejder i Folkekirken her (link til Folkekirken.dk)

Det er nu muligt nedenfor at finde jobs i Folkekirken i hele landet - og der er mulighed for at søge på jobs i de enkelte byer.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Er stillingsopslaget på Jobnet, kan det også findes nedenfor.


Graver

 

Stillingen som graver ved Sct. Bodils Kirke, Bodilsker Sogn er ledig snarest og senest 15.2.2019.

Stillingen er på 37 timer pr. uge og omfatter følgende opgaver:

  • At varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.
  • At forberede gudstjenester og kirkelige handlinger.
  • At varetage og være ansvarlig for vedligeholdelse af præstegårdshaven.
  • At varetage rengøring og andet praktisk arbejde i kirkebygningen og graverbygningen.

Kirken har manuel ringning.

Vi forventer:

  • At du har kendskab til have- og anlægsarbejde.
  • At du kan arbejde selvstændigt og har evne til at planlægge både på kort og lang sigt.
  • At du er omhyggelig og pligtopfyldende.
  • At du er samarbejdsvillig og omgængelig. Imødekommenhed over for kirkegængere og besøgende på kirkegården er en naturlig forudsætning.

Ansættelse sker ved Bodilsker Sogns Menighedsråd beliggende Rønnevej 46, 3730 Nexø.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet Af Kirke-og Kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkepersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering i stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1, da der ikke er krav om gartneruddannelse. Årslønnen aftales indenfor intervallet 267.694,90 kr. – 345.186,41 kr. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen med et rådighedstillæg på trin 2.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Jan Nicolajsen på mobilnummer 2125 5168.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 25.1.2019 og sendes til Jan Nicolajsen, Brandsgårdsvejen 14, 3730 Nexø.

Ansættelsessamtale forventes at finde sted den 1.2.2019.

Menighedsrådet gør opmærksom på, at der vil blive indhentet referencer.