viborgstift.dk
Jobs i Folkekirken
Kirkesang

Jobs i Folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere - foruden alle de mange frivillige, der dagligt hjælper til rundt om i sognene.

Læs mere om, hvem der arbejder i Folkekirken her (link til Folkekirken.dk)

Det er nu muligt nedenfor at finde jobs i Folkekirken i hele landet - og der er mulighed for at søge på jobs i de enkelte byer.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Er stillingsopslaget på Jobnet, kan det også findes nedenfor.


Kirketjener på deltid til Islebjerg Kirke, Frederikssund

En stilling som kirketjener på 20 timer pr. uge ved Islebjerg Kirke er ledig til besættelse
1. februar 2019.

 Arbejdsopgaverne er:

- Medvirken ved gudstjenester og kirkelige handlinger

- Koncerter og andre arrangementer

- Klargøring og hjælp ved møder og aftenarrangementer

- Lettere madlavning

- Pasning af kirkens arealer med bl.a. klipning af plæner og hække samt snerydning

- Rengøring i kirke, menighedslokaler og kontorer

- Tilsyn med bygninger, inventar, tekniske installationer og maskiner

Vi lægger vægt på, at kirketjeneren har erfaring og håndelag og er selvstændig med en god evne til selv at tilrettelægge sit arbejde. Kirketjeneren skal have en positiv indstilling til arbejdet i kirken, være fleksibel, venlig og imødekommende og kunne arbejde efter konduite. Det er vigtigt at kirketjeneren kan indgå i et godt samarbejde med den anden kirketjener, menighedsrådet, præsten, de øvrige medarbejdere og frivillige grupper.

Der er 3 måneders prøvetid og børneattest indhentes. Det er en betingelse for ansættelse at ansøgeren har gennemgået eller vil gennemgå kirketjeneruddannelsen inden for de første 2 år af ansættelsen. Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer påhttp://www.folkekirkenspersonale.dk.

Ansættelsen er omfattet af fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening henholdsvis Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener og graver. Se organisationsaftalen på http://www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.
 

Stillingen vil blive aflønnet inden for lønintervallet: 249.025 – 321.112 kr. årligt (grundbeløb for 37 timer pr. 31/3 2012). Til stillingen er knyttet et rådighedstillæg på kr. 23.500 årligt (grundbeløb pr. 31/3 2012). Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at ringe til kontaktperson Grete Lorck på tlf.: 40 23 34 03.

Skriftlig ansøgning med relevante bilag sendes til: 9113fortrolig@sogn.dk eller Islebjerg Kirkekontor, Ansgarsvej 2, 3600 Frederikssund senest torsdag 24. januar 2019 kl. 12.00.
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 5.