viborgstift.dk
Jobs i Folkekirken
Kirkesang

Jobs i Folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere - foruden alle de mange frivillige, der dagligt hjælper til rundt om i sognene.

Læs mere om, hvem der arbejder i Folkekirken her (link til Folkekirken.dk)

Det er nu muligt nedenfor at finde jobs i Folkekirken i hele landet - og der er mulighed for at søge på jobs i de enkelte byer.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Er stillingsopslaget på Jobnet, kan det også findes nedenfor.


Gravermedhjælpere uden gartnerisk uddannelse

To stillinger som gravermedhjælpere ved Ærøs Kirkegårde, er ledige pr. 01 marts 2019.

Stillingerne er på 37 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes merarbejde.

Stillingerne er tidsbegrænsede med ophør til den 06. december 2019

Ansættelse sker ved Ærø Menighedsråd.

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Faglig Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på:www.folkekirkenspersonale.dk

Den årlige fuldtidsløn udgør for gravermedhjælpere uden gartnerisk uddannelse kr. 248.254 (trin 1) og kr. 255.180 (trin 2) (nutidskroner). Der sker aflønning på timeløn.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende graver: Michael Hansen Holm på telefonnummer 23 65 02 97

Ansøgning med relevante bilag sendes på mail til 7714fortrolig@sogn.dk eller til Kirkekontoret, Ommelsvejen 24, 5960 Marstal

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 25. januar 2019 kl. 09.00

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 5.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.