viborgstift.dk
Jobs i Folkekirken
Kirkesang

Jobs i Folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere - foruden alle de mange frivillige, der dagligt hjælper til rundt om i sognene.

Læs mere om, hvem der arbejder i Folkekirken her (link til Folkekirken.dk)

Det er nu muligt nedenfor at finde jobs i Folkekirken i hele landet - og der er mulighed for at søge på jobs i de enkelte byer.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Er stillingsopslaget på Jobnet, kan det også findes nedenfor.


Anlægsgartner til Nykøbing F. Sogn

En sæsonstilling i Nykøbing Falster Sogn med tjeneste på Nykøbing Falster kirkegårde ledig pr. 15. marts 2019. Ansættelsen er gennemsnitligt 37 timer pr. uge. 

Stillingen 

Opgaverne består bl.a. af vedligeholdelse af gravsteder og fællesarealer, anlæg af nye gravsteder, deltagelse i fællesopgaver (granlægning og hækklipning), i et vist omfang medvirken ved anlægsopgaver og begravelser samt øvrigt forfaldende arbejde på kirkegårdene. 

Vi forventer at du 

  • har erfaring med pleje af grønne områder
  • er uddannet anlægsgartner
  • har kendskab til anlægsopgaver
  • har kørekort til personbil og gerne til trailer. 

Ansættelse og aflønning sker efter Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) og Organisationsaftale mellem Finansministeriet og 3F for Landbrugsmedarbejdere, for gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere. Aftalerne kan findes på www.folkekirkenspersonale.dk. 

Lønnen udgør årligt for gartnere kr. 285.026 (trin 1) og kr. 292.070 (trin 2) i nutidskroner. Der sker aflønning på timeløn - efter 5 måneders uafbrudt ansættelse ved samme ansættelsesmyndighed er der overgang til månedslønsansættelse. 

Der vil skulle rekvireres en straffeattest af den ansøger, som påtænkes ansat i stillingen. Ansættelsen vil være omfattet af prøvetid. 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 5. 

Yderligere oplysninger:

Overgartner Kasper Olsgaard Nielsen, 30 61 48 54 eller på www.nykfsogn.dk.

Ansøgningen sendes til 7578fortrolig@sogn.dk eller Nykøbing F. Sogn, Klosterstræde 3, 4800 Nykøbing F og skal være fremme senest d. 22. januar 2019, kl. 12.