viborgstift.dk
Jobs i Folkekirken
Kirkesang

Jobs i Folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere - foruden alle de mange frivillige, der dagligt hjælper til rundt om i sognene.

Læs mere om, hvem der arbejder i Folkekirken her (link til Folkekirken.dk)

Det er nu muligt nedenfor at finde jobs i Folkekirken i hele landet - og der er mulighed for at søge på jobs i de enkelte byer.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Er stillingsopslaget på Jobnet, kan det også findes nedenfor.


Gravermedhjælper

Gravermedhjælper

 

Vi søger en gravermedhjælper ved Frederiks Sogns Kirke, til ansættelse snarest.

Stillingen er på omkring 800 timer årligt. Aflønningen sker på timebasis.

 

Afhængig af årstid og opgaver, kan der i perioder ske over/merarbejde.

 

Arbejdet omfatter: - Almen arbejde på kirkegården og ved kirkecenter

                            - Afløsning af graver, i forbindelse med ferie og fridage kirkelige

handlinger.

           

   

 

Vi forventer, at du er: Pligtopfyldende - engageret og en aktiv medspiller på kirkegården.

Du må gerne have erfaring i arbejdet i kirke og på kirkegård.

 

Frederiks Sogn har 2.795 indbyggere.

Antal ansatte: 2 præster og 8 kirketjenere.

Sognet er kendetegnet ved stor aktivitet, med mange kirkegængere, samt en hel del andre arrangementer.

 

Vi vægter: - Gode kolleger og et godt arbejdsklima.

                 - Godt samarbejde meget højt.

 

Ansættelse sker ved Frederiks Sogns Menighedsråd, beliggende Trehusevej 1A, Frederiks, 7470 Karup J.

 

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde, indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Graver John Lauth på tlf. nr. 86662777 - frederiksgraverkontor@mail.dk

Kontaktperson Svend Erik Christensen på tlf. nr. 21457308 - sve@email.dk

 

Ansøgning med relevante bilag sendes til: Kontaktperson Svend Erik Christensen, Kingosvej 54, 7470 Karup J eller sve@email.dk.

Ansøgningen skal være kontaktpersonen i hænde senest 22. januar 2019.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted snarest derefter.

Menighedsrådet kan oplyse, at der kan blive tale om at indhente referencer.