viborgstift.dk
Jobs i Folkekirken
Kirkesang

Jobs i Folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere - foruden alle de mange frivillige, der dagligt hjælper til rundt om i sognene.

Læs mere om, hvem der arbejder i Folkekirken her (link til Folkekirken.dk)

Det er nu muligt nedenfor at finde jobs i Folkekirken i hele landet - og der er mulighed for at søge på jobs i de enkelte byer.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Er stillingsopslaget på Jobnet, kan det også findes nedenfor.


Gravermedhjælper til Everdrup Kirke

Gravermedhjælper 

En stilling som gravermedhjælper ved Everdrup kirkegård, Everdrup sogn, er ledig pr. 18. marts 2019. 

Stillingen er på ca 34 timer om ugen, men kan variere afhængig af sæsonbetonet travlhed på kirkegårdene (især november, hvor gravene grandækkes). Aflønningen sker på timebasis. Stillingen er tidsbegrænset med ophør til den 1. december 2019.

 Vi forventer, at du:

 Har interesse i vedligeholdelse af grønne arealer

  • Kan hjælpe os med at holde kirkerne og dertil hørende arealer i fin stand
  • Har et godt humør og gode samarbejdsevner
  • Er fleksibel og kan varetage forskellige arbejdsopgaver
  • Har kendskab til småmaskiner

Everdrup Sogn har 1029 antal indbyggere og 4 ansatte i sognet. Sognet har to kirker, Everdrup kirke med gammel og ny kirkegård og Skt. Peders Kapel beliggende ved Præstø Fjord og uden kirkegård. Everdrup sogn er en del af Snesere-Everdrup Pastorat, men med selvstændigt menighedsråd.

Vi kan tilbyde:

 Et varieret og menighedsfyldt job, der foregår både ude og inde

  • Aktuelle grønne kurser
  • Arbejdet foregår sammen med graveren (gartner)
  • Mulighed for kirketjenester

 Ansættelse sker ved Everdrup Sogns Menighedsråd beliggende Kildebakken 1, Everdrup.

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Der er ingen uddannelseskrav og stillingen lønnes på basisløntrin 1 for gravermedhjælpere uden gartnerfaglig uddannelse med en timeløn på 129,03 kr. Ansøgere med mindst 1 års erfaring som gravermedhjælper indplaceres på basisløntrin 2 med en timeløn på 132,63 kr.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Tove Gurresø, kontaktperson, tlf. 41 40 14 40, mail: 7472fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til 7472fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den fredag den 25. januar kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted 29. januar 2019.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.