viborgstift.dk
Jobs i Folkekirken
Kirkesang

Jobs i Folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere - foruden alle de mange frivillige, der dagligt hjælper til rundt om i sognene.

Læs mere om, hvem der arbejder i Folkekirken her (link til Folkekirken.dk)

Det er nu muligt nedenfor at finde jobs i Folkekirken i hele landet - og der er mulighed for at søge på jobs i de enkelte byer.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Er stillingsopslaget på Jobnet, kan det også findes nedenfor.


Anlægsgartnerelev til Nykøbing Falster Sogn

Til en nyoprettet elevplads i Nykøbing Falster Sogn med tjeneste på Nykøbing Falster Sogns Kirkegårde søges en anlægsgartnerelev med hovedinteresse i plejeteknik.

Elevpladsen omfatter en del af den samlede elevperiode (korttidsaftale). Ansættelsen er gennemsnitligt 37 timer pr. uge. Opstart 15. februar 2019 eller snarest derefter.

Stillingen

Opgaverne er varierede, men rettet imod vedligeholdelse af kirkegårdenes fællesarealer og gravsteder, anlægsopgaver, deltagelse i fællesopgaver (granlægning og hækklipning) samt i et vist omfang medvirken ved begravelser. Herudover øvrigt forefaldende arbejde på kirkegårdene.

 Vi forventer, at du 

  • har interesse i kirkegårdes mange opgaver og funktioner
  • kan indgå i et anlægshold
  • har kørekort til bil og gerne til trailer

Ansættelse og aflønning sker efter Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer (OAO-S) samt Organisationsaftalen for landbrugsmedhjælpere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere indgået mellem Finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Basislønnen for elever som ved ansættelsen er fyldt 17 år, men ikke er fyldt 25 år er årligt 122.547 kr. (31.3.2012 niveau). Basislønnen for voksenelever, der er fyldt 25 år, er årligt 220.846 kr. (31.3.2012 niveau).

Ansættelsesforholdet er omfattet af prøvetid. Der vil skulle rekvireres en straffeattest af den ansøger, som påtænkes ansat i stillingen.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 5.

Yderligere oplysninger:

Overgartner Kasper Olsgaard Nielsen, 30 61 48 54 eller på www.nykfsogn.dk. Ansøgningen sendes til 7578fortrolig@sogn.dk eller Nykøbing F. Sogn, Klosterstræde 3, 4800 Nykøbing F og skal være fremme senest d. 22. januar 2019, kl. 12.