viborgstift.dk
Jobs i Folkekirken
Kirkesang

Jobs i Folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere - foruden alle de mange frivillige, der dagligt hjælper til rundt om i sognene.

Læs mere om, hvem der arbejder i Folkekirken her (link til Folkekirken.dk)

Det er nu muligt nedenfor at finde jobs i Folkekirken i hele landet - og der er mulighed for at søge på jobs i de enkelte byer.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Er stillingsopslaget på Jobnet, kan det også findes nedenfor.


Organist ved Anna Kirke på Nørrebro

ANNA KIRKE | Ansøgningsfrist: 24. maj 2019
Vi søger en organist på 30 timer pr. uge fra 15. juni eller snarest derefter.Vi ønsker: en organist, som kan være med til en nærværende og god gudstjeneste med musikalsk indlevelse for både klassisk og nutidig musik. Derueover skal man være indstillet på at spille ved andre arrangementer.Vi tilbyder...

Organist/kirkemusiker

TISTRUP KIRKEKASSE | Ansøgningsfrist: 24. maj 2019
Organist/kirkemusiker søges til Hodde, Tistrup, Horne og Thorstrup sogne.Hodde, Horne, Tistrup og Thorstrup sogne ønsker, til en nyoprettet stilling, en fælles organist/kirkemusiker.Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer per uge og ønskes besat hurtigst muligt.Ansættelsen sker ved Tistrup kirke,...

Gravermedhjælper søges til Humlum Kirke

Resen-Humlum Sognes Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 24. maj 2019
Resen-Humlum Sognes Menighedsråd søger gravermedhjælper snarest muligt. Vi søger en gravermedhjælper, der:- er ansvarsfuld og fleksibel- har lyst til at indgå i et konstruktivt samarbejde med vore to gravere, præster og menighedsråd- er engageret, venlig og imødekommende- gerne har erfaring inden fo...

Kordegn søges til Hans Egedes Kirke, København Ø

HANS EGEDE KIRKEN | Ansøgningsfrist: 27. maj 2019
Kordegn søges til Hans Egedes kirkeVores kordegn fratræder sin stilling pr. 1. juni 2019, så vi søger en ny kordegn, der er sikker i personregistrering, glad for gudstjenester og imødekommende over for kirkens mangfoldighed af besøgende. Hans Egedes sogn indbefatter også det hastigt voksende Nordhav...

Konstitueret overenskomstansat sognepræst i Skovshoved Pastorat i Helsingør Stift

HELSINGØR STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 27. maj 2019
En stilling som overenskomstansat sognepræst i Skovshoved Pastorat i Helsingør Stift skal besættes midlertidigt ved konstitution. Konstitutionen er begrundet i sognepræstens tjenestefrihed i forbindelse med udsendelse som feltpræst, sker for perioden 15. juli 2019 - 15. marts 2020 (begge dage inkl.)...

Langå-Svindinge-Øksendrup Pastorat i Fyens Stift

Fyens Stift | Ansøgningsfrist: 27. maj 2019
En stilling som overenskomstansat sognepræst i Langå-Svindinge-Øksendrup Pastorat i Fyens Stift er ledig til besættelse fra den 1. september 2019. Stillingen er en fuldtidsstilling med en forpligtelse som kirke/skolemedarbejder svarende til 40 % af en fuldtidsstilling efter et af biskoppen fastsat r...

Herrested-Refsvindinge-Kullerup Pastorat i Fyens stift

Fyens Stift | Ansøgningsfrist: 27. maj 2019
Stillingen som sognepræst i Herrested-Refsvindinge-Kullerup pastorat i Fyens Stift er ledig til besættelse fra den 1. september 2019.Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansa...

Sognepræst i Hvirring-Hornborg Pastorat

HADERSLEV STIFT | Ansøgningsfrist: 27. maj 2019
Stillingen som sognepræst i Hvirring-Hornborg Pastorat i Haderslev Stift er ledig fra 15. august 2019.Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 2 aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Akademikerne om af...

ORGANIST SØGES til Fonnesbæk Kirke i Ikast

FONNESBÆK KIRKE | Ansøgningsfrist: 27. maj 2019
Vi søger en engageret, loyal og pligtopfyldende organist/-kirkemusiker og korleder.—En kollega som kan være med til at skabe nærværende og levende gudstjenester og kirkelige handlinger med musikalsk variation indenfor både klassisk og rytmisk musik.Fonnesbæk kirke er en 25 år ung, meget søgt og leve...

Konstitueret sognepræst i Kystpastoratet i Aarhus Stift

Aarhus Stift | Ansøgningsfrist: 27. maj 2019
En stilling som sognepræst i Kystpastoratet i Aarhus Stift skal besættes midlertidigt ved konstitution. Kystpastoratet består af Saksild, Nølev, Randlev, Bjerager, Gosmer og Halling sogne.Ansættelsesperioden vil være på 1 år fra den 1. september 2019 til og med den 31. august 2020.Ansættelse og aflø...

Sekretær m. økonomi-funktioner til Hedensted provsti

HEDENSTED PROVSTIUDVALG | Ansøgningsfrist: 27. maj 2019
Har du stærke kundskaber inden for økonomi, administration og kommunikation?– Så ser vi gerne en ansøgning fra dig til vores stilling som provstisekretær.Stillingen er fuld tid og er ledig fra 1. september.Hedensted provstiudvalg og provst fører tilsyn med 33 sogne og vejleder ift. drift, økonomi, p...

Sognepræst til Ørbæk Pastorat i Fyens stift

Fyens Stift | Ansøgningsfrist: 27. maj 2019
Stillingen som sognepræst i Ørbæk pastorat i Fyens Stift er ledig til besættelse fra den 1. september 2019. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken...

Er du vores nye organist?

Starup Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 28. maj 2019
En stilling som organist ved Sønder Starup Sogns Menighedsråd er ledig pr. 1. august 2019.Vi søger en dygtig og alsidig organist, der har lyst og gåpåmod til at udvikle og understøtte det musikalske liv i og omkring kirken.Menighedsrådet er som udgangspunkt positivt overfor initiativer i forhold til...

Graver Femø Kirke

Femø Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 28. maj 2019
Stillingen som graver ved Femø Kirke er ledig pr. 1. juli 2019 eller snarest derefter.Stillingen er på 24 timer pr. uge Ansættelse sker ved Femø Sogns Menighedsråd beliggende Kirke Allé 5, 4945 Femø.Graveren skal varetage følgende opgaver:varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, ...

Kirkegårdsgartner søges

Sct. Catharinæ menighedsråd, Hjørring | Ansøgningsfrist: 28. maj 2019
En kirkegårdsgartnerstilling ved Sct. Catharinæ Sogn er ledig til besættelse snarest muligt.Du bliver ansat med arbejdssted på Hjørring Kirkegård, Aldershøjvej 13, 9800 Hjørring, hvor du vil indgå i teamet af kirkegårdsgartnere.Du vil i samarbejde med en makker eller i et mindre team være ansvarlig ...

Kirkesangere der kan lede og understøtte fællessang, søges

STØVRING, SØRUP OG GRAVLEV KIRKER | Ansøgningsfrist: 29. maj 2019
To stillinger som kirkesanger ved Støvring, Sørup og Gravlev Kirker, Rebild provsti er ledige og ønskes besat pr. 1. august 2019.Begge stillinger er på 11 timer pr. uge.Kirkerne i Støvring, Sørup og Gravlev har et nært samarbejde om gudstjenester og aktiviteter, og lige nu søger vi to nye kirkesange...

Er du vores nye organist?

Vester Nebel Sogns Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 29. maj 2019
En stilling som organist ved Vester Nebel Sogns Menighedsråd er ledig pr. 1. august 2019.Vi søger en dygtig og alsidig organist, der har lyst og gåpåmod for udvikling og understøttelse af det musikalske liv i og omkring kirken.Menighedsrådet er som udgangspunkt positivt overfor initiativer i forhold...

Domorganist ved Roskilde Domsogn

Roskilde Domsogns Administration | Ansøgningsfrist: 29. maj 2019
Roskilde er en spændende universitetsby i fortsat udvikling og udbygning. Byen har på trods af dens tætte placering til København en tydelig selvstændig profil som kulturel iværksætter by med stærkt fokus på musiklivet med institutioner som f.eks. Roskilde Festival, det regionale sangkraftcenter ”Ro...

Sct. Nicolai kirke i Svendborg søger ny kordegn pr. 1. juli 2019 eller snarest derefter

Sct Nicolai Sogns Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 29. maj 2019
Sct. Nicolai kirke i Svendborg søger ny kordegn pr. 1. juli 2019 eller snarest derefterStillingen er i alt på 12 timer ugentlig. Arbejdsstedet er Sct. Nicolai kirkekontor, Sct. Nicolai Kirkestræde 3 i Svendborg.Kordegnens opgaver er at varetage personregistrering. Derudover at betjene borgere samt a...

Teologisk kompetent akademisk medarbejder

DEN DANSKE FOLKEKIRKES MELLEMKIRKELIGE RÅD | Ansøgningsfrist: 30. maj 2019
Teologisk akademisk medarbejder søges til et vidtfavnende job som medarbejder og koordinator for en række specifikke opgaver i Mellemkirkeligt Råds sekretariat på Frederiksberg. Fokus er på at styrke sammenhænge mellem MKRs internationale/interkulturelle horisont og folkekirkens hverdagsliv omkring ...

Kirkesanger til Egernsund og Kværs Kirker

Egernsund Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 30. maj 2019
Kirkesangerstillingen ved Egernsund og Kværs kirker er ledig og ønskes besat snarest.Stillingen udgør årlig basis ca. 325 timer og kan delesI Egernsund har vi gudstjeneste de tre første søndage i måneden og i Kværs kirke hver anden søndag.Ansøgningsfristen er den 22. april 2019Prøvesang og samtale v...

Brønshøj Kirke søger kirketjener

BRØNSHØJ SOGNS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 31. maj 2019
En fuldtidsstilling som kirketjener er ledig til besættelse pr. 1.6.2019Den ene af vore to kirketjenere har søgt nye udfordringer. Vi søger derfor en serviceminded m/k. Dit job dækker alt fra tilsyn med kirke og sognehus, mindre reparationer, rengøring og til kirketjeneste ved gudstjenester, bryllup...

Jørlunde Kirke søger barselsvikar for kirketjener/kirkesanger/korleder på 31 timer ugentligt

Jørlunde Kirke | Ansøgningsfrist: 31. maj 2019
Vores kirketjener/kirkesanger/korleder er i lykkelige omstændigheder, og vi søger derfor en frisk person til (fra 1. august 2019 og ca. 10 måneder frem) at videreføre hendes arbejde under hendes barselsorlov.Opgaver som kirketjener (19 timer pr. uge):Kirketjeneren forbereder og medvirker ved gudstje...

AC projektleder til Mindelunden i Ryvangen – tidsbegrænset, deltidsstilling

Mindelunden | Ansøgningsfrist: 31. maj 2019
Projektleder søges med henblik på at understøtte formidlingen af frihedskampens og Mindelundens historie, herunder at understøtte og bevare mindet om de faldne i Danmarks frihedskamp. Mindelunden er en del af den oprindelige Ryvangens kaserne, som blev overtaget af den tyske besættelsesmagt i august...

GENOPSLAG: Organist søges til Fensmark og Rislev kirker, Næstved provsti, Roskilde stift

FENSMARK KIRKE | Ansøgningsfrist: 31. maj 2019
Menighedsrådene i Fensmark og Rislev Pastorat søger en organist, gerne PO-uddannet, til ansættelse snarest muligt. ORGANISTSTILLINGEN er beregnet til 30 timer ugentlig. ORGANISTENS TJENESTESTEDER bliver Fensmark og Rislev Kirker og tilhørende faciliteter. De to sogne er beliggende i den smukke sydsj...

Organist ved Sankt Jørgensbjerg Kirke, Roskilde Domprovsti

SCT JØRGENSBJERG MENIGHEDSRAAD | Ansøgningsfrist: 31. maj 2019
Vi søger en organist på 30 timer pr. uge til tiltrædelse 1. august 2019 eller snarest derefter. Løn efter gældende overenskomst, uddannelse samt anciennitet.Vi ønsker en engageret, fleksibel og imødekommende organist, som er hjemme i både det klassiske og det rytmiske, og som vil indgå i og bidrage ...

Freelance kommunikationsmedarbejder

Jersie-Kirke Skensved Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 31. maj 2019
Jersie-Kirke Skensved menighedsråd søger en freelance kommunikationsmedarbejder ca. 10 timer om ugen.Arbejdsopgaverne består af følgende punkter:1. En gang om måneden udfærdige og sende månedsannonce til Lokalavisen, hver anden uge udfærdige pressemeddelelser til Lokalavisen.2. Udforme, printe og di...

Kirkegårdsleder til Hørsholm kirkegård

HØRSHOLM KIRKEGÅRD | Ansøgningsfrist: 1. jun. 2019
Hørsholm kirkegårdsbestyrelse søger kirkegårdsleder til Hørsholm Kirkegård Vores kirkegårdsleder igennem 32 år går på pension.Vi søger derfor en kirkegårdsleder med evne og lyst til at lede, samarbejde og skabe en god hverdag for kirkegårdens ansatte. Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2019. Du e...

Regnskabsfører

Lødderup Kirke | Ansøgningsfrist: 1. jun. 2019
 En stilling som fælles regnskabsfører for samarbejdende menighedsråd på Mors er ledig pr. 1 august 2019.Stillingen er på 18 timer pr. uge. Regnskabsføreren skal varetage følgende opgaver:Regnskabsføring, herunder budgetlægning samt udarbejdelse af rapporter og evt. delregnskaber (fx byggeregnskaber...

Hans Tausen Sogn, Odense, søger ny kordegn

Hans Tausens Kirke | Ansøgningsfrist: 1. jun. 2019
 Vi søger en ny selvstændig kordegn i Hans Tausens Kirke. Stillingen er med tiltrædelse den 1. september 2019.Stillingen er på 16 timer pr. uge.Arbejdstiden er placeret onsdag og torsdag kl. 8.00-15.00 samt fredag kl. 10.00-12.00.Ansøgere, der har gennemført basisuddannelse i personregistrering og a...

Lundtofte Kirke- og sogn søger organist til fuldtidsstilling

LUNDTOFTE MENIGHEDSRÅD C/O LUNDTOFTE KI | Ansøgningsfrist: 1. jun. 2019
Organist ved Lundtofte Kirke og Sogn, Kongens Lyngby Provsti, Helsingør Stift Lundtofte Menighedsråd søger en organist til en fuldtidsstilling 37/37. Lundtofte er et dynamisk sogn med et rigt og aktivt kirkeliv, hvor velbesøgte gudstjenester og kirkelige handlinger er omdrejningspunkt i sognet.Der e...

ISENVAD KIRKE søger organist/kirkemusiker på deltid fra 1. sept. 2019 eller snarest derefter.

ISENVAD MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 1. jun. 2019
Isenvad ligger lidt syd for Ikast og er et landsogn med knap 1000 sognebørn. Der er god tilslutning til gudstjenester og de kirkelige aktiviteter, et aktivt menighedsråd og et aktivitetsudvalg bestående af bl.a. frivillige, som fostrer idéer og sætter nye tiltag i gang.Vi har i 2018 fejret kirkens 1...

Lyng kirke søger kirke- og kulturmedarbejder

LYNG SOGNS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 2. jun. 2019
Menighedsrådet søger en kirke- og kulturmedarbejder pr. 1. august 2019. Den ugentlige arbejdstid er 30 timer. Du skal indgå i et positivt og engageret samarbejde. Lyng Kirke har visionen "Det travle menneske - det stille rum" og vi ønsker med vore aktiviteter at favne hele menigheden. Vil du være me...

Kirketjener søges

FREDERIKSSUND MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 2. jun. 2019
Frederikssund kirke søger en kirketjener på 20 timer ved Frederikssund Kirke. Frederikssund Sogn er et levende og dynamisk sogn, der summer af liv og aktiviteter for alle aldersgrupper. Som kirketjener skal du samarbejde med vores nuværende medarbejdere og bl.a. varetage følgende opgaver: Opstilling...

Løn- og regnskabsmedarbejder

KKEF | Ansøgningsfrist: 3. jun. 2019
søges til regnskabskontor i Sønderris pr. 1. august 2019. Kirkekasserer Esbjerg-Fanø blev etableret i 2012 og er et fælles regnskabskontor for 13 sogne i Skads Provsti. Kontoret beskæftiger 2 medarbejdere.Som ny medarbejder vil du i samarbejde med kontorets nuværende medarbejder og leder, servicere ...

Sognepræst (OK) med primær tjeneste i Tårup-Kvols Pastorat, Viborg Domprovsti og sygehuspræst ved Regionshospitalet Viborg - Hospitalsenhed Midt

VIBORG STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 3. jun. 2019
Stillingen som 100% overenskomstansat sognepræst i Vorde-Fiskbæk-Romlund-Tårup-Kvols Pastorat Viborg Domprovsti i Viborg Stift med primær tjeneste i Tårup-Kvols sogne er ledig til besættelse pr. 1. juli 2019 eller snarest derefter.25% af stillingen er som sygehuspræst ved Regionshospitalet Viborg – ...

Korleder til nyt børnekor ved skoler i Lemvig Provsti

LEMVIG PROVSTI BØVLING PRÆSTEGÅRD | Ansøgningsfrist: 3. jun. 2019
Korleder søges til oprettelse og udvikling af børnekor i Lemvig Provsti som et kirke-skole samarbejde. Vi søger en engageret og dynamisk korleder, som kan inspirere og udvikle børnene sangligt og give dem glæde ved at deltage i et korfællesskab. Vi søger en alsidig korleder, som har lyst til at indg...

Organist til Serritslev kirke

SERRITSLEV KIRKE | Ansøgningsfrist: 3. jun. 2019
Er du vores nye organist?Ønsker du mulighed for indflydelse på din stillings indhold og omfang, så se her:Stillingen som organist ved Serritslev Kirke, Brønderslev provsti er ledig pr. 1. august  2019 eller snarest muligt derefter.Stillingen er på 13 timer pr. uge.Organisten skal som udgangspunkt va...

Barselsvikariat som kirke- og kulturmedarbejder ved Langå Kirke

LANGÅ MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 3. jun. 2019
Kirke- og kulturmedarbejder  Et barselsvikariat som kirke- og kulturmedarbejder ved Langå Kirke, Langå Sogn, Randers Kommune er ledig pr. 15. juli 2019 med forventet ophør medio august 2020Stillingen er på 19 timer pr. uge. Kirke- og kulturmedarbejderen skal varetage følgende opgaver: Kommunikations...

Organist/kirkemusiker søges

Høje Taastrup Kirke | Ansøgningsfrist: 3. jun. 2019
En stilling som organist/kirkemusiker ved Høje Taastrup Kirke er ledig til omgående besættelse.Ved Høje Taastrup Kirke søger vi en organist/kirkemusiker, som brænder for at vise kirkemusikkens potentiale. Vi tilbyder en stilling, hvor du får mulighed for at bruge dine musikalske evner til at sørge f...

Deltidsstilling Økonomi og regnskabsmedarbejder søges

VEJLE KIRKER OG KIRKEGÅRDE | Ansøgningsfrist: 3. jun. 2019
Vi søger en kvalificeret og engageret medarbejder, som kan indgå i det administrative team samt udføre funktioner i kirkegårdenes og bysognenes fælles administrationskontor. Kontoret udarbejder regnskaber og udfører andre administrative funktioner for 4 større bysogne og 4 bykirkegårde.Stillingens i...

Overenskomst sognepræst i Præstevang Pastorat

HELSINGØR STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 3. jun. 2019
En stilling som overenskomstansat sognepræst i Præstevang Pastorat i Helsingør Stift er ledig. Stillingens beskæftigelsesgrad er fastsat til 100 % af fuldtidsbeskæftigelse, hvoraf 40 % af stillingen er finansieret af lokale midler. Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akad...

Kirkesanger

ROUM MENIGHEDSRÅD V/ELIN NIELSEN | Ansøgningsfrist: 4. jun. 2019
En stilling som kirkesanger ved Roum og Tostrup Kirker, Roum og Vester Tostrup Sogne, Viborg Stift er ledig pr. 1. juli 2019.Stillingen er på 8 timer pr. uge.Kirkesangeren skal varetage følgende opgaver: Deltagelse i gudstjenester og kirkelige handlinger i de to sogne.Lejlighedsvise deltagelse i kon...

Kirkesanger

Burkal kirkekontor | Ansøgningsfrist: 4. jun. 2019
En stilling som kirkesanger ved Burkal Kirke, Burkal Sogn er ledig til besættelse snarest. Stillingen indeholder gudstjeneste gennemsnitligt hver anden søndag. Der er ansat en kirkesanger ved Burkal Sogns Menighedsråd som tjenester i weekenderne deles med. Kirkesangeren har til opgave at lede menigh...

Vor Frue sogn og Sankt Jørgens sogn, Svendborg i Fyens Stift

Fyens Stift | Ansøgningsfrist: 4. jun. 2019
En stilling som overenskomstansat sognepræst i Vor Frue og Sankt Jørgens sogn, Svendborg i Fyens Stift er ledig til besættelse fra den 1. september 2019.Stillingen er en fuldtidsstilling fordelt med 50% i Vor Frue Sogn og 50% i Sankt Jørgens sogn. De 50% i Sankt Jørgens sogn dækker samtidig en bista...

Vikariat for Kirke- og kulturmedarbejder

HELLERUP KIRKE | Ansøgningsfrist: 4. jun. 2019
En stilling som vikar i 3 måneder for kirke- og kulturmedarbejder ved Hellerup Kirke ønskes besat pr. 1. august 2019. Stillingen er på 23 timer pr. uge.Kirke- og kulturmedarbejderen har følgende opgaver:. Børn og unge: Selvstændig varetagelse af minikonfirmandundervisning og babysalme- sang. Deltage...

Barselsvikar for kirke- og kulturmedarbejder ved Herfølge Kirke

HERFØLGE KIRKE | Ansøgningsfrist: 6. jun. 2019
Pr. 1. september 2019 søger vi en kirke- og kulturmedarbejder 34 timer pr. uge, der kan videreføre arbejdet med børn og familier ved Herfølge Kirke i et barselsvikariat. Stillingen er således tidsbegrænset i 6 måneder med mulighed for forlængelse.Vi søger en KK-medarbejder, der kanundervise minikonf...

Graver til Komdrup Kirke søges

KOMDRUP KIRKE | Ansøgningsfrist: 6. jun. 2019
Trives du med at arbejde i det fri, og med stor indflydelse på egen arbejdsdag, så er denne stilling måske noget for dig:Stillingen som graver ved Komdrup Kirke, Aalborg Østre Provsti er ledig til besættelse 1. juli 2019 eller snarest muligt herefter.Stillingen er på 24 timer pr. uge.Graveren har fø...

Kommunikationsmedarbejder i Brøndbyøster Kirke

BRØNDBYØSTER SOGNS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 7. jun. 2019
Er du initiativrig og med flair for strategi? Kan du formidle sikkert og overbevisende på mange forskellige kanaler og har lyst til et job med plads til kreativitet og udvikling? Så har du mulighed for at blive Brøndbyøster Kirkes nye kommunikationsmedarbejder, og hjælpe os med at få vores aktivitet...

Roskilde Domprovsti søger specialkonsulent (provstisekretær) til ansættelse pr. 1. august 2019

ROSKILDE DOMPROVSTIUDVALGS PROVSTIUDVALGSKASSE | Ansøgningsfrist: 7. jun. 2019
Roskilde Domprovsti består af 17 sogne beliggende i Roskildeområdet. Provstiet har til opgave at fremme kirkens liv og vækst og at skabe gode vilkår for menighedsråd, præster og andre ansatte i provstiet. Provstiet er bemandet af domprovsten og specialkonsulenten. Specialkonsulenten betjener det pol...

Sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder

Kirkekontor Randers Syd | Ansøgningsfrist: 7. jun. 2019
En stilling som sognemedhjælper / kirke- og kulturmedarbejder ved Kristrup Kirke, Kristrup Sogn er ledig pr.15-08- 2019. Stillingen er på 26 timer pr. uge. Kristrup kirke er en god og levende arbejdsplads med mange aktiviteter. Vi søger en kirke-og kulturmedarbejder, der sammen med kirkens øvrige me...

Fangel Kirke, Kirkevej 29, 5260 Odense S, søger graver.

FANGEL MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 7. jun. 2019
Fangel Sogn, der har en velfungerende sognekirke med engagerede præster og menighedsråd, søger graver.Arbejdet omfatter renholdelse af kirke, sognehus, kirkegård samt friarealer. Der er tjeneste i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger.Stillingen er på fuld tid. Lønnen er i intervalle...

Kirketjener med ansvar for forplejning

Fredens og Nazaret Sogn | Ansøgningsfrist: 9. jun. 2019
Brænder du for at skabe fællesskab omkring et måltid? Trives du i et køkken, og kan du motivere frivillige til at være med i dine teams, som laver mad til andre?Fredens-Nazaret kirker på Østerbro søger en kirketjener, som har erfaring med engagering af frivillige og har det primære ansvar for menigh...

Kirke- og kulturmedarbejder

Fredens og Nazaret Sogn | Ansøgningsfrist: 9. jun. 2019
Vil du være med til at finde nye veje for kirkens diakonale arbejde på Østerbro? Har du flair for mennesker? Kan du skabe relationer? Og har du erfaring med udvikling af kirkelige fællesskaber?Fredens-Nazaret kirker søger udadvendt og idérig "sogneterapeut", der kan række ud til målgrupper i sognet,...

sognepræst til Ryslinge Pastorat, Midtfyns Provsti, Fyens Stift

Fyens Stift | Ansøgningsfrist: 10. jun. 2019
Stillingen som sognepræst i Ryslinge pastorat i Fyens Stift er ledig til besættelse fra den 1. september 2019. Stillingen er en fuldtidsstilling med en bistandsforpligtelse på 25 % til Rolfsted-Hellerup-Søllinge pastorat. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndig...

Sognepræst i Lindknud-Hovborg Pastorat med bistandsforpligtelse til Gesten Pastorat

RIBE STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 10. jun. 2019
Stillingen som sognepræst i Lindknud-Hovborg Pastorat i Ribe Stift er ledig til besættelse.Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.Der er udarbejdet et regulativ for stillingen, der indebærer 25% bistand til Gesten Pastorat, Malt Provsti.Stillingen er lønind...

Sognepræst til Ærø pastorat, Fyens Stift - tjenestemandsstilling

Fyens Stift | Ansøgningsfrist: 10. jun. 2019
Stillingen som sognepræst i Ærø pastorat i Fyens Stift er ledig til besættelse fra den 1. september 2019. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet beløb på kr. 43.0...

Overenskomstansat sognepræst i Ansgars pastorat i Aalborg Budolfi provsti i Aalborg Stift

Aalborg Stift | Ansøgningsfrist: 10. jun. 2019
En nyoprettet stilling som overenskomstansat sognepræst i Ansgars Pastorat i Aalborg Budolfi provsti i Aalborg Stift er ledig til besættelse fra den 1. januar 2020. Beskæftigelsesgraden er 100% af fuldtidsansættelse.Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten...

Gravermedhjælper søges

Ørting-Falling Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 10. jun. 2019
  Ørting-Falling menighedsråd søger en gravermedhjælper snarest muligt. Ørting-Falling kirkegårdsteam består af en ledende graver og 5 gravermedhjælpere. Kirkegårdsteamet har ansvar for drift og vedligehold af Ørting, Falling, Hundslund, Torrild og Alrø kirkegårde, samt 3 præstegårdshaver. Stillinge...

Sognepræst i Horsens Vor Frelsers Pastorat i Aarhus Stift

Aarhus Stift | Ansøgningsfrist: 10. jun. 2019
En stilling som sognepræst i Vor Frelsers Pastorat i Aarhus Stift er ledig.Til stillingen er knyttet en særlig forpligtelse på 10% til at varetage børnegudstjenester for børn og deres familier i Horsens midtby.Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1, aftale af 9. november 2011 mellem Finansminist...

Kirketjener til Grøndalskirken

GRØNDALS KIRKE | Ansøgningsfrist: 10. jun. 2019
Grøndalskirken søger en kirketjener til en 37 timers stilling med ansættelse fra d. 1. september 2019. Stillingen varetages i samarbejde med kirkens anden kirketjener og indebærer alt almindeligt kirketjenerarbejde i form af:Praktisk kirketjeneste med klargøring af gudstjenester og kirkelige handlin...

Sognepræst til Ærø Pastorat, Fyens Stift - 50% stilling

Fyens Stift | Ansøgningsfrist: 10. jun. 2019
En stilling som overenskomstansat sognepræst i Ærø Pastorat i Fyens Stift er ledig til besættelse fra den 1. september 2019. Stillingen er en 50%-stilling. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten. Der vil til lønnen kunne ydes en til kvoten svarende ...

sognepræst til Munkebo Pastorat, Kertemminde Provsti, Fyens Stift

Fyens Stift | Ansøgningsfrist: 10. jun. 2019
En stilling som overenskomstansat sognepræst i Munkebo Pastorat i Fyens Stift er ledig til besættelse fra den 1. september 2019. Stillingen er en 100%-stilling. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten. Der vil til lønnen kunne ydes en til kvoten svar...

Konstitueret sognepræst (barselsorlov) i Romdrup-Klarup pastorat i Aalborg østre provsti i Aalborg Stift

Aalborg Stift | Ansøgningsfrist: 10. jun. 2019
En stilling som overenskomstansat sognepræst i Romdrup-Klarup Pastorat i Aalborg østre provsti i Aalborg Stift skal besættes midlertidigt ved konstitution. Konstitutionen der er begrundet i sognepræstens barselsorlov, sker i perioden fra den 1. august 2019 og med den 19. december 2019 (begge dage in...

Sognepræst i Thisted-Skinnerup pastorat i Thisted provsti i Aalborg Stift

Aalborg Stift | Ansøgningsfrist: 10. jun. 2019
Stillingen som sognepræst i Thisted-Skinnerup Pastorat i Thisted provsti i Aalborg Stift er ledig 1. september 2019.Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Aka-demikerne om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken.Der er til ...

Korleder

Ishøj Kirkekontor | Ansøgningsfrist: 11. jun. 2019
Korleder til Vejleå Kirke, Ishøj. Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse alt efter uddannelsesniveau Stillingsstørrelse: 20 timer/uge Ansøgningsfrist:11/6 2019 Vejleå Kirke i Ishøj søger en børnekorsleder i 20 timer/uge til opbygning af vores børne - og ungdomskor i Ishøj Sogn (spirekor, børn...

Musikmedarbejder

Ishøj Kirkekontor | Ansøgningsfrist: 11. jun. 2019
Musikmedarbejder til Vejleå Kirke, Ishøj. Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse som kirke- og kulturmedarbejder Stillingsstørrelse: 10 timer Ansøgningsfrist: 11/6 2019 Vejleå Kirke i Ishøj søger en musikmedarbejder ved Vejleå Kirke til besættelse pr. 1. august eller snarest derefter. Stillin...

Kirkekorsangere, sopran og alt

BOLBRO KIRKE | Ansøgningsfrist: 11. jun. 2019
Bolbro Kirke i Odense søger to dygtige sangere med klassisk skolede stemmer: en sopran og en alt.Jobbet består i at synge til højmesse på søn- og helligdage samt to musikgudstjenester om året. Der er korprøve inden højmessen.Kirkens kor består af 6 kirkekorsangere.KIRKEN TILBYDER:- godt arbejdsmiljø...

Organist 16 t/u

SANKT ANDREAS KIRKE | Ansøgningsfrist: 11. jun. 2019
Organist Sankt Andreas og Lem Kirker, 8930 Randers NØ En stilling som organist ved Sankt Andreas og Lem kirker, Sankt Andreas og Lem pastorat i Randers er ledig pr. 1. august 2019 – eller snarest derefter.Hvis ansøgeren har mulighed for det, kan ansættelse ske tidligere, f.eks. 1. juli 2019. Stillin...

Graver ved Herlufmagle Kirke

Herlufmagle Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 12. jun. 2019
Graver søges til Herlufmagle kirkegårdStillingen som graver ved Herlufmagle kirker er ledig og ønskes besat pr. 1. juli 2019 eller snarest derefter.Stillingen er på 37 timer pr. uge.Graveren varetager opgaverne på Herlufmagle Kirke samt Præstegården.Ansættelsen sker hos Herlufmagle Sogns menighedsrå...

Timelærer i fagene sang, stemmedannelse og taleteknik til Sjællands Kirkemusikskole

Sjællands Kirkemusikskole | Ansøgningsfrist: 14. jun. 2019
Sjællands Kirkemusikskole opslår én evt. to timelærerstillinger i fagene sang, stemmedannelse og taleteknik til besættelse 1. august 2019. Opslag sker under forudsætning af tilstrækkeligt timegrundlag.Sjællands Kirkemusikskole uddannerkirkesangere til og med Kirkemusiker med Sangorganister til og me...

barsels vikar som organist i 4750 Lundby kirkerne

Sværdborg-Lundby Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 15. jun. 2019
Kunne du tænke dig at være vikar for vores organist, mens hun er på barselsorlov?Det er i Sværdborg og Lundby kirker, Stege-Vordingborg provsti, Roskilde Stift. Stillingen som vikar for organisten i Sværdborg-Lundby sogne er på 19 timer. Stillingen er fra 17. juni og 30 uger frem.Organisten skal var...

Kirkemusiker/organist søges

Sct. Hans Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 17. jun. 2019
Skt. Hans sogn i Hjørring Søndre Provsti - Aalborg stift, søger ny kirkemusiker/organist fra 1. august 2019 eller efter aftale. Da vores organist gennem mange år har valgt at gå på pension, søger Sct. Hans sogn i Hjørring en ny dygtig kirkemusiker/organist, som kan varetage de opgaver, som vores sog...

Organist søges

HANSTED MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 17. jun. 2019
Stillingen som organist ved Hansted - Klitmøller - Ræhr - Vigsø Pastorat i Thisted Provsti er ledig og ønskes besat 1. august 2019 eller efter aftale.De fire kirker i pastoratet er smukt beliggende med Vesterhavet og National Park Thy som nærmeste naboer, herunder det attraktive Cold Hawaii i Klitmø...

Regnskabskontoret ved Struer Provsti søger en regnskabskyndig medarbejder

Struer provsti og provstiudvalg | Ansøgningsfrist: 17. jun. 2019
Vi søger en regnskabsmedarbejder til det fælles regnskabskontor ved menighedsrådene i Struer Provsti. Stillingen er med ansættelse 1. august på 30 timer pr. uge og er placeret i Business Park i Struer.Som medarbejder på regnskabskontoret skal du være med til, at løse de administrative opgaver, for a...

Als - Øster Hurup pastorat i Aalborg Stift søger en vikar for vores sognepræst.

ALS KIRKE/ALS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 18. jun. 2019
Da vores sognepræst går på barselsorlov den 1.7.2019, søger vi én, som ønsker at afløse hende. Als og Øster Hurup sogne udgør halvdelen af et firkløver (Skelund og Visborg sogne udgør den anden halvdel), hvor menighedsråd og præster indgår i et nært samarbejde. Der er i alt tre præster i de fire sog...

Regnskabsfører

Skælskør-Eggeslevmagle Kirker | Ansøgningsfrist: 21. jun. 2019
Vi søger en regnskabskyndig person til at hjælpe med at føre regnskab for en gruppe kirkekasser på vegne af 5 menighedsråd.Stillingen som regnskabsfører er ved Skælskør og Eggeslevmagle Kirker, Skælskør og Eggeslevmagle Pastorat, Slagelse Provsti, opslås derfor ledig til besættelse snarest muligt. F...

Er du vores nye kirkesanger?

Lejrskov-Jordrup Kirker | Ansøgningsfrist: 28. jun. 2019
Vi kan tilbyde en fast stilling ved Lejrskov og Jordrup kirker fra den 1. august, da vores nuværende kirkesanger stopper efter 15 års ansættelse.Vi forventer at du kender lidt til salmer og de kirkelige handlinger. Gudstjenesterne deles med vores anden kirkesanger, således at du oftest synger i Jord...

Bliv sanger i Sct. Mortens Kantori, Randers

SCT MORTENS SOGNS MENIGHEDSRAAD | Ansøgningsfrist: 5. jul. 2019
Vi søger nye sangere på alle stemmer, særlig søger vi herrestemmer og dybe alter. Sct. Mortens Kantori er gudstjenestekoret i Sct. Mortens Kirke. Det er et meget velsyngende klassisk kor af sangere i alderen 16-30. Koret har et højt ambitionsniveau, og lærer mange nye korsatser i løbet af en sæson. ...

Organist søges.

HORNE KIRKEKASSE | Ansøgningsfrist: 10. jul. 2019
 Organist søges Stillingen som organist ved Horne - Asdal Kirker i Hjørring Nordre Provsti er ledig og ønskes besat hurtigst muligt. Menighedsrådet søger en organist, som har lyst til at være en dynamisk medspiller i det aktive kirkeliv i vore to kirker og Menighedshuset. Vi søger en organist, der ...