viborgstift.dk
Jobs i Folkekirken
Kirkesang

Jobs i Folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere - foruden alle de mange frivillige, der dagligt hjælper til rundt om i sognene.

Læs mere om, hvem der arbejder i Folkekirken her (link til Folkekirken.dk)

Det er nu muligt nedenfor at finde jobs i Folkekirken i hele landet - og der er mulighed for at søge på jobs i de enkelte byer.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Er stillingsopslaget på Jobnet, kan det også findes nedenfor.


Gartner/gartneriarbejder

Ansgarkirkens Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 22. jan. 2018
Gartner/gartneriarbejder En stilling som gartner/gartneriarbejder ved Ansgarkirkens Kirkegård, Hedehusene Sogn er ledig pr. 1. marts 2018. Stillingen er på 32 timer pr. uge fra mandag til fredag begge dage inkl. Vi forventer, at du er:-en person med grønne fingre -mødestabil -god til at arbejde selv...

Gravermedhjælper

Sognegården | Ansøgningsfrist: 22. jan. 2018
En stilling som gravermedhjælper ved Storvorde Kirke, Storvorde sogn er ledig pr. 1. marts  2018.Stillingen er på op til 750 timer fordelt over sæsonen fra 1. marts til 30. november. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes overarbejde.Udover at arbe...

Gravermedhjælper

Ørum-Viskum-Vejrum Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 22. jan. 2018
En stilling som gravermedhjælper ved Ørum, Viskum, Vejrum Kirkegårde, er ledig til besættelse fra medio marts og senest d. 1. april 2018.Stillingen er på 1.050 timer pr. år, fordelt over 8-9 måneder og indeholder både arbejde på kirkegårdene og kirketjeneste. Aflønningen sker på timebasis. Ud over e...

Hvilsager menighedsråd søger graver.

HVILSAGER KIRKE | Ansøgningsfrist: 22. jan. 2018
 Stillingen som graver/kirketjener ved Hvilsager kirke er ledig pr. 1. marts 2018. Stillingen er på 35 timer om ugen.Graveren skal varetage følgende opgaver:vedligeholdelse og pasning af kirkegården og udenomsarealer ved præstegårdengravfæstelsedeltagelse i gudstjenester og andre kirkelige handlinge...

Gartner søges til Gladsaxe Kirkegård

Gladsaxe Kirkegård | Ansøgningsfrist: 22. jan. 2018
Duer faglært gartner eller har gartnererfaringer god til at samarbejdeer selvstændig, energisk og initiativrighar som minimum traktorførerbevisVier 30 ansatteer en kirkegård, hvor hovedparten af arbejdet er vedligeholdelse af gravsteder og busketter/parkarbejder i teamslægger vægt på gode arbejdsvil...

Organist ved Dyssegårdskirken, Hellerup

DYSSEGÅRDS SOGNS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 22. jan. 2018
En stilling som organist ved Dyssegårds Kirken, Dyssegård Sogn er ledig pr. 1. marts 2018.Stillingen er på 37 timer pr. uge.Ansøgningsfrist: 22. januar 2018Dyssegårdskirken i Hellerup søger en dygtig og engageret organist og korleder. Kirkemusikken prioriteres højt. Vi forventer derfor, at organiste...

Tenor søges til Kastelskirkens Vokalensemble

KASTELSKIRKENS LØNNINGSREGNSKAB | Ansøgningsfrist: 22. jan. 2018
 TENOR søges til KASTELSKIRKENS VOKALENSEMBLE (SSATTB)Løn: 71.212 kr.pr. år / 5.934 kr. pr. md. incl. feriepenge.Vi søger en sanger med en professionel tilgang til faget, rutineret som kor-/ensemblesanger og en stærk nodelæser.Stillingen er ledig til besættelse snarest muligt - efter nærmere aftale....

Psykiatrisk afdeling Odense og psykiatrisk afdeling Middelfart i Fyens Stift

Fyens Stift | Ansøgningsfrist: 22. jan. 2018
FORKORTET OPSLAGSPERIODEPsykiatrisk afdeling Odense og psykiatrisk afdeling Middelfart i Fyens Stift En stilling som overenskomstansat sygehuspræst ved Psykiatrisk afdeling Odense og psykiatrisk afdeling Middelfart i Fyens Stift er ledig til besættelse fra den 1. april 2018. Stillingen opslås efter ...

Kirkekorsanger (sopran) ved Roskilde Domsogn

Roskilde Domsogns Administration | Ansøgningsfrist: 23. jan. 2018
Ved Roskilde Domsogn er der en ledig stilling som kirkekorsanger.Stillingen er på i alt 14,52 timer om ugen, men kan eventuelt opdeles i en søndagsdel (sopran) og en hverdagsdel.Oplysninger om stillingens indhold og aflønning kan rekvireres hos: Domsognets administration 46 35 16 24 // post@roskilde...

Gravermedhjælper

Errinlev, Olstrup, Tågerup Kirke | Ansøgningsfrist: 23. jan. 2018
GravermedhjælperEn stilling som gravermedhjælper ved Errindlev-Olstrup-Tågerup Sogne er ledig. Stillingen er på 37 timer pr. uge og med tiltrædelse 1. marts 2018 og frem til 30. november 2018. Der vil være mulighed for forlængelse. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid vil de...

Organist

Moltrup/Bjerning Sognes Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 23. jan. 2018
En stilling som organist ved Moltrup og Bjerning Kirker i Haderslev Stift er ledig pr. 1. marts 2018.Stillingen er på 22 timer pr. uge.Moltrup kirke er en middelalderkirke, smukt beliggende højt over Haderslev.Bjerning kirke er nyopført i 1938 og 39 efter en brand i 1937. Kirken er smukt beliggende ...

Organist

TVED SOGNS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 24. jan. 2018
Tved Kirke søger en organist.Tved Kirke søger en organist pr. 15. Februar 2018 – gerne før.Stillingen er på gennemsnitligt 20 timer ugentligt, og tjenestestederne er henholdsvis Tved Kirke, Tved Kirkevej 1, 5700 Svendborg og Svendborg Kirkegårdskapel, Valdemarsgade 71, 5700 Svendborg.Organistens opg...

Stilling som kirkegårdsmedarbejder ved Sanderum Kirkegård

Sanderum Menighedsråd Sanderum Kirkegård | Ansøgningsfrist: 24. jan. 2018
En stilling som kirkegårdsmedarbejder ved Sanderum Kirkegård, Sanderum Sogn,er ledig til besættelse 1. marts 2018 eller snarest derefter. Stillingen er på 37 timer pr. uge i 10 måneder om året. Januar og februar er man vinterhjemsendt. I hjemsendelsesperioden er der ikke ret til løn fra menighedsråd...

Kirkekapelsanger i Sct. Mortens Sogn, Randers.

SCT MORTENS SOGNS MENIGHEDSRAAD | Ansøgningsfrist: 25. jan. 2018
I Sct Mortens Sogn, Randers er der en ledig deltidsstilling som kirkekapelsanger. Stillingen ønskes besat af en rutineret sanger pr. 1. februar 2018 eller snarest derefter.Kirkekapelsangerstillingen er på 19 timer om ugen fordelt på 5 arbejdsdage fra tirsdag til lørdag.Stillingen omfatter følgende o...

Gravermedhælper til Vejlby Kirke, Allingåbro

VEJLBY MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 25. jan. 2018
Gravermedhjælper til Vejlby kirke og kirkegård i Allingåbro i Norddjurs provsti, Aarhus stift   Stillingen som gravermedhjælper ved Vejlby kirke i Allingåbro er ledig til besættelse pr.1.april 2018.Stillingen er på 37 timer pr.uge i perioden medio marts – 30.november. I vinterperioden er gravermedhj...

Kirke korsangere

Viborg Søndre Sogns Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 25. jan. 2018
Sortebrødre Kirkes Kor søger vikarer og aspiranter med mulighed for senere ansættelse.Kunne det være noget for dig eller vil du høre mere, så kontakt organist Signe Ladehoff på 25 13 67 80. ...

Bassanger med solistiske færdigheder søges til Ballerup Sogn

BALLERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 25. jan. 2018
Du vil blive en del af sognets kantori, Sct. Jacobs Kantori, der består af i alt 9 sangere. Der synges 4-stemmigt ved de fleste gudstjenester.Vi forventer, at duer en klassisk skolet, sanguddannet bassanger med erfaring fra andre kirkesangerstillinger.skal være dygtig til at læse noder fra bladet, h...

Kirketjener i Lindholm Sogn

Lindholm Sogn | Ansøgningsfrist: 26. jan. 2018
En stilling som kirketjener i Lindholm Sogn er ledig til besættelse 1. marts 2018 eller snarest mulig derefter. Stillingen er med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstidstid på 30 timer. Størstedelen af en normal arbejdsdag vil gå med klargøring og oprydning i forbindelse med faste aktiviteter samt dag...

Barselsvikariat for graver ved Rom kirke

Lomborg Rom Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 26. jan. 2018
Da vores graver går på barsels- og forældreorlov i en længere periode, er graverstillingen på Rom Kirkegård ledig til besættelse fra den 4. februar 2018 og frem til 7. juli 2019.Vi ønsker en person, der positivt vil indgå i personalegruppen, sådan at det gode og konstruktive samarbejde personalegrup...

Kirkesanger ved Højslev, Dommerby og Lundø kirker

Højslev-Dommerby Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 27. jan. 2018
En stilling som kirkesanger ved Højslev-Dommerby-Lundø Kirker, Højslev-Dommerby-Lundø Pastorat er ledig pr. 1. marts 2018.Pastoratet består af 3 kirker, hvor 2 kirkesangere deles om stillingen, afløser hinanden i weekend og ferierer. Den ledige stilling udgør 522 timer om året. Svarende til 10 timer...

Gravermedhjælper ved Frøslev, Mollerup og Outrup kirker

Frøslev Kirke | Ansøgningsfrist: 27. jan. 2018
En stilling som gravermedhjælper ved Frøslev, Mollerup og Outrup kirkegårde på Mors er ledig pr. 1. marts 2018.Stillingen er på 37 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes overarbejde.Vi forventer, at du:Er selvstændig og ansvarsbevids...

Gravermedhjælper søges

Menighedsråd Søllested-Skovlænge-Gurreby- Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 28. jan. 2018
En stilling som gravermedhjælper ved Søllested-Skovlænge-Gurreby sogn er ledig pr. 3. april 2018, eller snarest derefter.Stillingen er på 37 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes overarbejde. Stillingen er tidsbegrænset med ophør ti...

Sognepræst i Kværs Pastorat

HADERSLEV STIFT | Ansøgningsfrist: 29. jan. 2018
Stillingen som sognepræst i Kværs Pastorat i Haderslev Stift er ledig til besættelse.Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.Der er til stillingen knyttet forpligtigelsen til at varetage betjeningen af Sygehus Sønderjylland med en kvote svarende til 30 % af ...

Sognepræst i Svostrup-Voel-Dallerup Pastorat i Aarhus Stift

AARHUS STIFT | Ansøgningsfrist: 29. jan. 2018
En stilling som sognepræst i Svostrup-Voel-Dallerup Pastorat i Aarhus Stift er ledig.Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1, aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Akademikerne om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken. Der ydes et rådighedstillæg med et afrundet...

Provst for Ods og Skippinge og sognepræst i Nykøbing Sj.

ROSKILDE STIFTØVRIGHED | Ansøgningsfrist: 29. jan. 2018
Stillingen som provst for Ods og Skippinge Provsti og sognepræst i Nykøbing Sj. Pastorat i Roskilde Stift er ledig.Stillingen er klassificeret i lønramme 36 i lov om tjenestemandslønninger m.m. Til stillingen ydes et provstetillæg på 32.200 kr. årligt (afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012).Der tag...

Overenskomstansat sognepræst i Treenigheds Pastorat og Ungdomsgadepræst i Esbjerg i Ribe Stift

RIBE STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 29. jan. 2018
Stillingen som overenskomstansat sognepræst i Treenigheds Pastorat og som ungdomsgadepræst i Esbjerg i Ribe Stift er ledig til besættelse. Stillingen har en beskæftigelsesgrad på 100% fordelt med 10% i Treenigheds sogn og 90% som ungdomsgadepræst i Esbjerg. Ansættelse sker for 4 år med mulighed for ...

Sognepræst i Haslev-Freerslev Pastorat i Roskilde Stift

ROSKILDE STIFTØVRIGHED | Ansøgningsfrist: 29. jan. 2018
Stillingen som sognepræst i Haslev-Freerslev Pastorat i Roskilde Stift er ledig.Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg på 43.000,- årligt (afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012)...

Kirke- og Kulturmedarbejder

VOR FRELSERS KIRKE KONTOR | Ansøgningsfrist: 29. jan. 2018
 Kirke- og Kulturmedarbejder Vor Frelsers Kirke, KøbenhavnVor Frelsers Kirke, Sankt Annæ Gade 29, København, søger en Kirke- og Kulturmedarbejder, gerne med kommunikationsfaglig eller journalistisk baggrund, på deltid (32/37). Stillingen er nyoprettet, og ledig til besættelse pr. 1. april 2018 eller...

KIRKESANGER ved Veerst Kirke søges

Veerst Kirke | Ansøgningsfrist: 29. jan. 2018
Veerst Menighedsråd søger kirkesanger ved Veerst Kirke.Stillingen omfatter sang ved gudstjenester og kirkelige handlingersamt lejlighedsvis musik arrangementer.Vi samarbejder med nabo kirken i Bække, så der ikke skal synges hver søndag.Stillingen er til tiltrædelse 1/1-2018 eller efter aftale.Løn af...

Overenskomstansat sognepræst i Hjallerup pastorat i Brønderslev provsti i Aalborg Stift

Aalborg Stift | Ansøgningsfrist: 29. jan. 2018
En stilling som overenskomstansat sognepræst i Hjallerup Pastorat i Brønderslev provsti i Aalborg Stift er ledig.Til stillingen er knyttet en forpligtelse (kvote 50%) af fuldtidsbeskæftigelse til at varetage præstearbejde i sognet og med en forpligtelse (kvote 50%) af fuldtidsbeskæftigelse til at va...

Konstitueret sognepræst (kbf) i Lundum-Hansted Pastorat i Aarhus Stift

AARHUS STIFT | Ansøgningsfrist: 29. jan. 2018
En stilling som sognepræst i Lundum-Hansted Pastorat i Aarhus Stift skal besættes midlertidigt ved konstitution.Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.Konstitutionen, der er begrundet i sognepræstens orlov, sker i perioden den 1. marts 2018 til og med den 2...

Overenskomstansat sognepræst i Mariager og Hvornum-Snæbum-Hvilsom pastorater

AARHUS STIFT | Ansøgningsfrist: 29. jan. 2018
En stilling som overenskomstansat sognepræst i Mariager og Hvornum-Snæbum-Hvilsom pastorater i Aarhus Stift er ledig.Stillingen har en beskæftigelsesgrad på 100 % fordelt med 73 % i Mariager Pastorat og 27 % i Hvornum-Snæbum-Hvilsom Pastorat.Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskoms...

Kirkesanger til Maribo Domkirke

MARIBO DOMKIRKE KIRKEGÅRDSKONTORET | Ansøgningsfrist: 29. jan. 2018
Kirkesanger En stilling som kirkesanger ved Maribo Domkirke er ledig pr. 1. april 2018.Stillingen er på 12 timer pr. uge. Tenorstemme foretrækkes.Kirkesangeren skal varetage følgende opgaver:Sang i blandet kor på 6-12 medlemmer ved gudstjenester i domkirken.Sang ved kirkelige handlinger sammen med a...

Overenskomstansat sognepræst (100% af fuldtidsbeskæftigelse) i Øster Hurup, Als, Skelund og Visborg sogne i Hadsund provsti i Aalborg Stift

Aalborg Stift | Ansøgningsfrist: 29. jan. 2018
En stilling som overenskomstansat sognepræst (100% af fuldtidsbeskæftigelse) i Øster Hurup, Als, Skelund og Visborg sogne i Hadsund provsti i Aalborg Stift er ledig.Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.Der vil til lønnen kunn...

Sognepræst (kbf) i Sønder Kongerslev-Nørre Kongerslev-Komdrup pastorat i Aalborg Østre provsti i Aalborg Stift

Aalborg Stift | Ansøgningsfrist: 29. jan. 2018
Stillingen som sognepræst i Sønder Kongerslev-Nørre Kongerslev-Komdrup Pastorat i Aalborg Stift er ledig.Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken.De...

Deltidsbeskæftiget, overenskomstansat sognepræst i Svogerslev Pastorat i Roskilde Stift

ROSKILDE STIFTØVRIGHED | Ansøgningsfrist: 29. jan. 2018
En stilling som deltidsbeskæftiget, overenskomstansat sognepræst i Svogerslev Pastorat i Roskilde Stift er ledig. Ansættelse og aflønning er i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat. Aflønning vil ske med en kvota på 50 % af fuldtidsbeskæftigelse. Der v...

Studenterpræst (90%) ved Islands Brygges Sogn i Københavns Stift

Københavns stift | Ansøgningsfrist: 29. jan. 2018
En stilling som studenterpræst (90%) ved Islands Brygges Sogn i Københavns Stift er ledig til besættelse snarest muligt. Der er til stillingen knyttet forpligtelse på den kirkelige betjening af Ørestad. I øjeblikket udgør denne forpligtelse 10% af den samlede stilling. Stillingen er lønindplaceret i...

Kirketjener ved Garnisons Kirke

Garnisons Kirke | Ansøgningsfrist: 30. jan. 2018
Stilling som kirketjener ved Garnisons Kirke, Sct. Annæ Plads 4, 1250  København K, vil være ledig og ønskes besat pr. 01. marts 2018 eller snarest derefter.Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt ansattes organisationer, det statslige område (OAO-S-fæl...

GRAVERMEDHJÆLPER VED FØNS, ØRSLEV, UDBY OG HUSBY KIRKER

Føns-Ørslev-Udby-Husby Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 30. jan. 2018
Stillingen som gravermedhjælper er ledig til besættelse 1. marts 2018. Stillingen er på 37 timer ugentlig og med vinterfyring  december, januar og februar måneder, dvs. at gravermedhjælperen fyres pr.31. november og kan søge stillingen pr. 1. marts .Vi kan tilbyde4 sogne som arbejder godt sammen i e...

Gravermedhjælper til Graver-Team ved Kirkerne i Vipperød

Vipperød Menighedsråd (Grandløse-Ågerup-Sdr. Asmindrup) | Ansøgningsfrist: 31. jan. 2018
Kirkerne i Vipperød, Vipperød Sogn, omfatter 3 kirker, 3 kirkegårde, 2 præsteboliger med haver og en sognegård med kirkesal. Vi søger en gravermedhjælper med en gennemsnitlig arbejdstid på 37 timer/uge, fordelt efter sæson og opgaver. Ansættelse forventes d. 1.marts 2018, eller hurtigst muligt heref...

GENOPSLAG Juniorkorleder

SCT LUKAS SOGNS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 31. jan. 2018
Korleder for Aarhus Junior- og UngdomskantoriEn stilling som korleder for Aarhus Junior- og Ungdomskantori ved Langenæs og Sankt Lukas Kirker, 10 timer ugentligt, opslås hermed til besættelse hurtigst muligt – dog senest 1. april 2018 Stillingen er et udtryk for, at man i sognene vægter udvikling og...

Horsens Kirkegårde søger Anlægsgartner / Gartneriarbejder

NORDRE KIRKEGÅRD | Ansøgningsfrist: 31. jan. 2018
Herved opslås to fuldtidsstilling som anlægsgartner/gartneriarbejder ved Horsens Kirkegårde med tiltrædelse snarest muligt.Arbejdet omfatter blandt andet anlæg og vedligeholdelse af gravsteder, pasning af kirkegårdens øvrige arealer og beplantninger samt arbejdet med gravkastning og urnenedsættelser...

Organist

ÅBY MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 31. jan. 2018
En stilling som organist ved Aaby Kirke, Jammerbugt Provsti, Aalborg Stift, er ledig til besættelse 1. marts 2018.Aaby Kirke er placeret ca. 20 km nordøst for Aalborg og sognet omfatter ca. 6200 indbyggere. Udover dig er der pt. ansat 3 præster (100% /50%/ 50%), en kirkesanger, 1 kirke- og kulturmed...

Præstesekretær

Spentrup kirke | Ansøgningsfrist: 31. jan. 2018
 En stilling som præstesekretær ved Spentrup-Gassum-Asferg Pastorat er ledig pr. 1. marts 2018. Stillingen er på 6 timer pr. uge. Præstesekretæren skal varetage følgende opgaver: Arbejdet består i elektronisk kirkebogsføring, kollektiv administration, PR arbejde, medhjælp ved kirkebladsredigering og...

Gravermedhjælper søges

NIM KIRKE | Ansøgningsfrist: 31. jan. 2018
Nim, Underup og Føvling menighedsråd søger en gravermedhjælper pr.  19. marts 2018. Stillingen er tidsbegrænset til 30. november 2018.Stillingen er på 20 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes variation i den ugentlige arbejdstid und...

Gartneriarbejder ved Maribo Kirkegård

MARIBO DOMKIRKE KIRKEGÅRDSKONTORET | Ansøgningsfrist: 31. jan. 2018
En stilling som gartnerimedarbejder ved Maribo Kirkegård, Maribo Domsogn er ledig pr. 1. april  2018. Stillingen er på 37 timer pr. uge. Du vil blive hjemsendt ca. 3 måneder i vinterhalvåret uden løn. Vi forventer, at du:Har erfaring med grøn pleje og kan tage ansvar for egen afdeling.Kan varetage a...

Gravemedhjælpere søges til Skæve, Hørby og Badskær kirkegårde

SKÆVE MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 31. jan. 2018
Stillingerne er på 37 timer pr uge. Aflønning sker på timebasis.Stillingerne er tidsbegrænsede, og strækker sig fra 1.april - 30. november 2018.Vi forventer at du:kan arbejde selvstændigter ansvarsbevidster venlig og imødekommendehar interesse i at arbejde med grønne områder.Vi kan tilbyde :et alsid...

Kirketjener ved Herlev Kirke

Herlev Kirkes Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 31. jan. 2018
En stilling som kirketjener 2 ved Herlev Kirke, Herlev Song er ledig pr. 1.marts 2018.Stillingen er på 25 timer pr. uge. Timerne fordeles med 50% i kirken og 50 % i sognehuset. Kirketjeneren skal varetage følgende opgaver:Alfløser for kirketjener 1Rengøring af sognehusetServicering og indkøb i forbi...

Skoletjenesten SYLF - vi søger deltidsmedarbejder (halv tid)

Stege-Vordingborg Provstiudvalg | Ansøgningsfrist: 1. feb. 2018
Skoletjenesten SYLFVi søger en deltidsmedarbejder (halv tid).Skoletjenesten SYLF er en fælles folkekirkelig skoletjeneste som siden 2014 har bygget på et samarbejde mellem Stege-Vordingborg Provsti og Lolland Falster Stift.Vi søger en lærer med kristendom som linjefag, som har lyst til og mulighed f...

Graver søges - Gudhjem Kirke

GUDHJEM KIRKE | Ansøgningsfrist: 1. feb. 2018
Stillingen som graver er ledig pr. 1. april 2018 eller efter nærmere aftale.Jobbet er alsidigt. Det består i at renholde og vedligeholde kirkegårdene samt området omkring kirken, således at det til enhver tid fremtræder i velholdt stand.Desuden at gøre tjeneste i kirken ved gudstjenester og kirkelig...

Journalist til folkekirken.dk

Den Danske Folkekirke | Ansøgningsfrist: 1. feb. 2018
Er du en skarp formidler? Kan du skrive nyheder, der fænger, folde fakta ud i levende historier og løfte kommunikationen i en stor decentral organisation? Så er du måske vores nye kollega på folkekirken.dk. Om jobbetFolkekirken.dk søger en journalist, som skal skærpe vores nyhedsformidling og fordyb...

Graver til Anholt kirke

ANHOLT KIRKE OG BETJENINGSKASSE | Ansøgningsfrist: 1. feb. 2018
Anholt kirke søger 1. februar 2018 eller umiddelbart derefter en person som kan passe kirkegård og rengøre kirken.Jobbet består primært i renhold og vedligehold af kirkegård og kirke, pasning af redningshuset, sognehuset, kapellet og præstegårdshaven, således at alle kirkens arealer til enhver tid f...

Organist søges

Horne-Asdal Kirker | Ansøgningsfrist: 1. feb. 2018
Stillingen som organist ved Horne - Asdal Kirker i Hjørring Nordre Provsti er ledig og ønskes besat 1. marts eller efter aftale.Menighedsrådet søger en organist, som har lyst til at være en dynamisk medspiller i det aktive kirkeliv i vore to kirker og Menighedshuset.Vi søger en organist, der? kan va...

Kordegn til personregistrering

RAVNSBJERGKIRKEN | Ansøgningsfrist: 1. feb. 2018
 Ravnsbjergkirken søger kordegn til personregistreringPr. 15. februar eller snarest Menighedsrådene ved Ravnsbjerg, Skaade, Kolt, Fredens, Tranbjerg og Malling sogne i Århus Søndre Provsti har indgået et samarbejde omkring personregistrering for de 6 sogne.Vi søger i den forbindelse en kordegn med e...

Gravermedhjælpere til Vær og Serridslev kirker

VÆR-NEBEL KIRKEKONTOR | Ansøgningsfrist: 1. feb. 2018
Vær - Nebel menighedsråd søger 2 gravermedhjælpere i perioden 15. marts 2018 til 15. december 2018. Der er tale om en fuldtidsstilling med 37 timer i ugentligt gennemsnit og en deltidsstilling med 32 timer i ugentligt gennemsnit. Den ene af stillingerne er med kirketjeneste i turnus med 2 andre meda...

Erfaren kirketjener søges

HANS EGEDES KIRKE | Ansøgningsfrist: 1. feb. 2018
Efter 29 år har vores kirketjener desværre valgt at gå på pension, så nu søger vi hans afløser pr. 1. april 2018. Stillingen er på 37 timer ugentligt. Arbejdstiden er fordelt på 5 af ugens dage både dag og aften samt weekend og helligdage. Der udarbejdes vagtplan for 1 måned ad gangen. Opgaverne er:...

Kirketjener ved Mørkhøj Kirke i Søborg

MØRKHØJ KIRKE | Ansøgningsfrist: 2. feb. 2018
En stilling som kirketjener ved Mørkhøj Kirke, Mørkhøj Sogn er ledig pr. 1. marts 2018 eller snarest muligt.Stillingen er på 37 timer pr. uge.Vi søger en praktisk anlagt kirketjener, der kan bidrage aktivt til en travl og varieret hverdag både inden- og udendørs. Arbejdet består mest af praktisk til...

Gartner/ gartneriarbejder til Odder kirkegårde

ODDER SOGNEKIRKES KIRKEGÅRD | Ansøgningsfrist: 2. feb. 2018
Odder Kirkegårde søger to nye medarbejdere til vores 2 kirkegårde i Odder. Den ene stilling er en fuldtidsstilling med ansættelse 1. marts 2018. Den anden er en tidsbegrænset deltidsstilling med 32 timer i ugentligt gennemsnit i perioden 1. april 2018 til 30. november 2018. Angiv i ansøgningen hvilk...

Gravermedhjælper søges

ARRILD MENIGHEDSRAAD | Ansøgningsfrist: 2. feb. 2018
En stilling som gravermedhjælper ved Arrild Kirke, Arrild sogn er ledig pr.15. feb. 2018. Stillingen er på ca. 300 timer årligt fordelt på grandækning i oktober/novenber, forårsklargøring samt afløsning under kurser, ferie, sygdom og fridage. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og år...

Teologisk konsulent i Lolland-Falsters Stift

LOLLAND-FALSTERS STIFT | Ansøgningsfrist: 2. feb. 2018
Lolland-Falsters Stiftsadministration søger en teologisk konsulent med tiltrædelse snarest muligt og senest den 1. marts 2018. Stillingen er tidsbegrænset til udgangen af 2019 og er normeret til 18,5 timer ugentligt svarende til 50% af en fuldtidsstilling. Der søges en teologisk kandidat på ph.d.-ni...

Kirke- og kulturmedarbejder til Sundby Kirke

SUNDBY KIRKE | Ansøgningsfrist: 2. feb. 2018
Sundby kirke søger en kirke- og kulturmedarbejder. Det er en nyoprettet stilling på ½ tid – 18,5 timer pr uge. Stillingen ønskes besat fra 1/3 - 2018.Sundby sogn er et udpræget storbysogn, der har sin primære udfordring i en dalende dåbsprocent og manglende viden og opmærksomhed om kirken, som en na...

Kirkekoordinator og daglig leder i Møllevangskirken

Møllevangskirken | Ansøgningsfrist: 2. feb. 2018
Kirkekoordinator og daglig leder i MøllevangskirkenMøllevangskirken i Aarhus tilbyder et spændende barselsvikariat på 37 t/ugen pr. 1. april 2018, med flg. hovedopgaver:  Funktion som daglig leder, ledelse af personale og opgaver; kalenderstyring, MUS-samtalerPersonregisterfører ved hjælp af program...

Organist ved Sønder og Nørre Onsild Kirker,Hobro-Mariager Provsti,Aarhus Stift

Sønder-Nørre Onsild Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 3. feb. 2018
En stilling som organist ved Sønder og Nørre Onsild Kirker,Sønder og Nørre Onsild sogne er ledig pr.1. marts 2018.Stillingen er på 18 timer pr uge.Organisten skal varetage følgende opgaver:                  Musikalsk ledsagelse til gudstjenster og kirkelige handlinger.                  Deltage i akt...

Kordegn

Skælskør-Eggeslevmagle Kirker | Ansøgningsfrist: 3. feb. 2018
KordegnVores kordegn har valgt at gå på nedsat tid, derfor søger vi en ”meddegn”, til at være med til at varetage opgaverne på kirkekontoret.Stillingen som kordegn er ved Skælskør og Eggeslevmagle Kirker, Skælskør og Eggeslevmagle Pastorat, Slagelse Provsti, opslås derfor ledig til besættelse snares...

Erfaren og moden Bogholder til Herning Kirkegårde

Herning Kirkegårde | Ansøgningsfrist: 4. feb. 2018
Har du god erfaring med bogholderi og regnskab? Kan du lide at varetage forskellige arbejdsopgaver, arbejde selvstændigt, med et godt humør jonglere med flere forskellige arbejdsområder efter behov og klar til at samarbejde med nye kolleger omkring nye udfordringer? Så er det lige dig vi har brug fo...

Kirkegårdsleder ved Tyrsted-Uth pastorat, Horsens Provsti

Tyrsted-Uth Pastorat | Ansøgningsfrist: 5. feb. 2018
Stillingen som kirkegårdsleder ved Tyrsted-Uth Pastorat er ledig til besættelse pr. 1. marts 2018 eller snarest her efter. I Tyrsted – Uth pastorat har vi 2 kirkegårde ved henholdsvis Tyrsted - og Uth kirke, der er udover kirkegårdslederen 2 ansatte. Det bliver din opgave at varetage drift og anlæg ...

Konstitueret sognepræst i Kristrup Pastorat

AARHUS STIFT | Ansøgningsfrist: 5. feb. 2018
En stilling som sognepræst i Kristrup Pastorat i Aarhus Stift skal besættes midlertidigt ved konstitution.Konstitutionen, der er et barselsvikariat, sker i perioden fra den 27. marts 2018 til den 17. juli 2018 (begge dage inkl.) med mulighed for forlængelse.Ansættelse og aflønning sker i henhold til...

Sognepræst i Taulov Pastorat

HADERSLEV STIFT | Ansøgningsfrist: 5. feb. 2018
Stillingen som sognepræst i Taulov Pastorat i Haderslev Stift er ledig fra 1. marts 2018.Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 2 aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Akademikerne om aflønning af tj...

Sognepræst (kbf) søges til Ranum-Malle-Vilsted Pastorat, Vesthimmerlands Provsti

VIBORG STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 5. feb. 2018
Stillingen som sognepræst i Ranum-Malle-Vilsted Pastorat, Vesthimmerlands Provsti i Viborg Stift er ledig til besættelse pr. 15. maj 2018 eller snarest derefter.Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.Der er mulighed for at blive tilknyttet en vejlederpræst....

Overenskomstansat sognepræst i Mårslet Pastorat i Aarhus Stift

AARHUS STIFT | Ansøgningsfrist: 5. feb. 2018
En stilling som overenskomstansat sognepræst i Mårslet Pastorat i Aarhus Stift er ledig.Stillingen har en beskæftigelsesgrad på 75 %.Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.Der ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb ...

En midlertidig stilling som deltidsbeskæftiget, overenskomstansat sognepræst i Herstedøster Pastorat i Helsingør Stift

HELSINGØR STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 5. feb. 2018
En midlertidig stilling som deltidsbeskæftiget, overenskomstansat sognepræst i Herstedøster Pastorat i Helsingør Stift er ledig. Stillingens beskæftigelsesgrad er fastsat til 50 % af fuldtidsbeskæftigelse. Ansættelse sker foreløbig for perioden 01.01.2018 til 30.09.2021. Ansættelse og aflønning i he...

Kirketjener søges til Sankt Markus sogn, Aalborg Budolfi provsti

SANKT MARKUS SOGNS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 5. feb. 2018
En stilling som kirketjener ved Sankt Markus Kirke, Sankt Markus Sogn er ledig pr. 1. april 2018.Stillingen er på 33 timer pr. uge.Kirketjeneren skal varetage følgende opgaver:I samarbejde med sognets anden kirketjener varetages en lang række praktiske opgaver i forbindelse med gudstjenester og arra...

Landsbyorganist søges

Høve Kirke | Ansøgningsfrist: 5. feb. 2018
En stilling som organist ved Flakkebjerg, Høve, Fårdrup og Skørpinge Kirker, Høve-Flakkebjerg-Skørpinge-Fårdrup pastorat er ledig snarest mulig.Stillingen er på gennemsnitligt 12 timer pr. uge.Organisten skal varetage følgende opgaver: Spille ved alle faste gudstjenester og højmesser i kirkerne, sam...

Overenskomstansat sognepræst i Sankt Clemens Pastorat og teologisk medarbejder og leder ved FUSR

AARHUS STIFT | Ansøgningsfrist: 5. feb. 2018
En stilling som overenskomstansat sognepræst i Randers Sankt Clemens Pastorat (5 %) og teologisk medarbejder og leder ved FUSR (95 %) i Aarhus Stift er ledig.Det bemærkes, at stillingen som teologisk medarbejder og leder ved FUSR er en særskilt ansættelse og der bliver udarbejdet ansættelsesbevis af...

Sognepræst ved Sundby Kirke i Københavns Stift

Københavns stift | Ansøgningsfrist: 5. feb. 2018
En stilling som sognepræst ved Sundby Kirke i Københavns Stift er ledig til besættelse snarest muligt. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet beløb på kr. 43.000 ...

Overenskomstansat sognepræst i Skelager Pastorat

AARHUS STIFT | Ansøgningsfrist: 5. feb. 2018
En stilling som overenskomstansat sognepræst i Skelager Pastorat i Aarhus Stift er ledig.Stillingen har en beskæftigelsesgrad på 50 %.Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.Der ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb...

Sognepræst i Mølholm og Vinding Pastorater

HADERSLEV STIFT | Ansøgningsfrist: 5. feb. 2018
En stilling som deltidsbeskæftiget overenskomstansat sognepræst i Mølholm og Vinding Pastorater i Haderslev Stift er ledig til besættelse i perioden fra den 15. marts 2018 til den 31. december 2019.Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende pr...

Gravermedhjælper ved Borris Kirkegård

Borris Kirke | Ansøgningsfrist: 6. feb. 2018
En stilling som gravermedhjælper ved Borris Kirkegård, 6900 Skjern, er ledig pr. 1.marts 2018. Der er tale om en fast stilling på deltid. Stillingen er på 800 timer pr. år. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder være næsten fuld tid. Aflønningen sker på timebasis.Stillingen indebærer hjem...

Kirke- og kulturmedarbejder til Sankt Lukas Kirke, Aarhus, 20 timer ugentligt

SCT LUKAS SOGNS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 8. feb. 2018
Vi søgerI vores kirke er der en deltidsstilling som kirke- og kulturmedarbejder, 20 timer ugentligt, ledig til besættelse hurtigst muligt – dog senest 1. april 2018. Kirke- og kulturmedarbejderen skal varetage opgaver inden for:Sognearrangementer for børn, unge og ældreArrangere, planlægge og afhold...

Kirketjenerstilling ledig ved Skt. Katharina Kirke, St. Heddinge

Store Heddinge Kirke | Ansøgningsfrist: 9. feb. 2018
Den ene af vores to kirketjenere er fratrådt, hvorfor en stilling som overenskomstansat kirketjener ved Skt. Katarina Kirke, Store Heddinge er ledig og ønskes besat snarest muligt og senest pr. 1. april 2018.Stillingen er enten på 30 timer pr, uge med rådstid og -tillæg eller en fuldtidsstilling med...

Stilling som frivilligkoordinator og børn- og ungemedarbejder ved Sct Hans Kirke i Odense

Sankt Hans Kirke | Ansøgningsfrist: 9. feb. 2018
En 30 timers stilling som frivilligkoordinator og børn- og ungemedarbejder ved Sct Hans Kirke i Odense er ledig til besættelse pr 1. april 2018. Ved Sct Hans Kirke er der i dag rigtig mange frivillige, og der er planer om at fortsætte udviklingen med frivillige som en integreret del af at drive kirk...

Provstisekretær, receptionist, facillitator i Holbæk provstis udviklingscenter

Holbæk Provsti | Ansøgningsfrist: 9. feb. 2018
En nyoprettet stilling som provstisekretær, receptionist og facilitator i Holbæk provstis nye udviklingscenterer ledig til besættelse den 1. april 2018. Stillingen er på fuld tid.Det bliver din opgave at styre logistikken og driften i vores nye udviklingscenter, som er arbejdsplads for 11 administra...

Organist

HADERSLEV STIFT | Ansøgningsfrist: 10. feb. 2018
Organist søges til Lejrskov og Jordrup KirkerStillingen som organist ved Lejrskov og Jordrup Kirker (10 km vest for Kolding), Kolding Provsti, Haderslev Stift er ledig og ønskes besat snarest muligt.Vi søger en organist, der:- kan varetage den instrumentale musikledsagelse ved gudstjenester og øvrig...

Graver/kirketjener søges...

Uggerby Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 12. feb. 2018
Da vores dygtige graver i Uggerby har valgt at gå på pension søgerUggerby menighedsråd, Hjørring Nordre Provsti en graver/kirketjener.Stilingen er på 37 timer pr. uge og er ledig fra 1. april 2018 eller efter aftale.Vi forventer, med baggrund i de meget varierende opgaver, at ansøger til stillingen ...

Kirkesanger søges

Grindløse, Klinte og Nr. Sandager Kirker | Ansøgningsfrist: 12. feb. 2018
En stilling som kirkesanger er ledig i Grindløse, Klinte og Nr. Sandager Pastorat med opstarthurtigst muligt.Pastoratet består af 3 sogne med tilhørende kirker. Der afholdes sædvanligvis gudstjeneste på skift i kirkerne, sådan at der er gudstjeneste i pastoratet alle søn- og helligdage og sådan at d...

Graver ved Udby Ørslev kirker

Udby Kirke | Ansøgningsfrist: 14. feb. 2018
GraverStillingen som graver ved Udby og Ørslev Kirker, Udby-Ørslev pastorat er ledig pr. 01.03 2018 eller senere.Stillingen er på 37 timer pr. uge.Graveren skal varetage følgende opgaver: Varetage og være ansvarlig for kirkegårdenes vedligeholdelse, gravfæstelser m.v. og være leder for kirkegårdenes...

Kontorassistent med regnskabserfaring til Gladsaxe Kirkegårds kontor

Gladsaxe Kirkegård | Ansøgningsfrist: 14. feb. 2018
Vi søger en kontormedarbejder på deltid, 20 timer. Arbejdsopgaverne omfatter regnskab, kundebetjening og sekretærfunktion. Du vil indgå i vores kontorteam på 4 personer, som tager sig af det daglige kontorarbejde. Gladsaxe Kirkegård er en arbejdsplads med 29 medarbejdere, heraf 4 på kontoret, 1 i ka...

Jurist til Ribe Stift

RIBE STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 15. feb. 2018
Jobbet er på 30 timer og alsidigt med en bred kontaktflade til såvel menighedsråd som præster og provster.Arbejdsopgaverne består i en bred vifte:Sagsbehandling af byggesager og plansagerKonkret juridisk rådgivning i forhold til henvendelser fra menighedsråd og provstierFaglig bistand til stiftets ø...

Organist til Aarhus Vor Frue Kirke

VOR FRUE KIRKE | Ansøgningsfrist: 15. feb. 2018
Vor Frue Kirke i Aarhus søger en organist med tiltrædelse senest den 1. juni 2018.Organistfunktionen ved Vor Frue Kirke omfatter to fuldtidsorganister. Der er gensidig vikarforpligtelse mellem kirkens to organister.Vor Frue Kirke er i udvikling – også musikalsk. Vi har tre kirkerum: Vor Frue Kirke, ...

Kirkesanger ved Ruds Vedby Kirke.

RUDS-VEDBY MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 16. feb. 2018
En stilling som kirkesanger ved Ruds Vedby Kirke er ledig pr. 1. februar 2018.Stillingen er på 468 timer pr. år/9. timer om ugen.Kirkesangeren skal varetage følgende opgaver:-                           Sang ved gudstjenester og kirkelige handlinger-                           Korarbejde – kirken har ...

Anlægsgartnerelev til Herlev og Birkholm kirkegårde - GENOPSLAG

BIRKHOLM KIRKEGÅRDSKONTOR og GARTNERMATERIELGÅRD | Ansøgningsfrist: 16. feb. 2018
Herlev og Birkholm kirkegård søger en anlægsgartnerelev under 25 år til ansættelse pr. 1. marts 2018. Stillingen er tilknyttet Herlev og Birkholm kirkegårde, som er godkendt til specialet Plejeteknik i hele uddannelsesperioden. Arbejdsopgaverne består primært af hækkeklipning og ukrudtslugning af gr...

Regnskabsleder

HELSINGØR DOMSOGN | Ansøgningsfrist: 22. feb. 2018
Regnskabsansvarlig til fælles regnskabskontor. Helsingør Domkirke, Skt. Olai søger regnskabsansvarlig medarbejder til vores fælles regnskabskontor i Helsingør domprovsti til besættelse snarest muligt.Den regnskabsansvarlige skal selvstændigt varetage følgende opgaver for de nuværende 6 kirkekasser o...

Kirkesanger søges

Stoholm Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 13. mar. 2018
En stilling som kirkesanger ved Stoholm og Kobberup Kirker er ledig til besættelse snarest.Stillingen er på 430 timer pr. år, svarende til ca. 8 timer pr. uge.Kirkesangeren deltager i gudstjenester og kirkelige handlinger i de to sogne.Ansættelse sker ved Stoholm Sogns Menighedsråd beliggende Kirkev...