Voksne
Tværkulturelt arbejde

Tværkulturelt arbejde

Vi har i mange år haft et tværkulturelt arbejde i vores kirke. Men da vi i december 2014 fik oprettet et stort asylcenter her i byen, voksede arbejdet pludseligt eksplosivt.

Undervisningssituation

En del af beboerne fra centeret troppede op i kirken til gudstjenester og ønskede ret hurtigt at modtage dåbsoplæring. Det var en fantastisk gave og opgave at få i vores menighed.

Det fik os til at tænke nyt om hele det tværkulturelle arbejde og mange blev engageret i det på den ene eller den anden måde.

Det resulterede i, at vi på nuværende tidspunkt arbejder med følgende:

 1. Dåbsoplæring og bibelgrupper: foregår hver onsdag eftermiddag mellem kl. 15.00 og 17.00.
  De, der ikke er døbte, får dåbsundervisning, og resten er i bibelgrupper, som gennemgår forskellige emner. Efter ca. et halvt års undervisning får de tilbud om dåb. Indtil videre er der blevet døbt ca. 75 personer. Ud over en af præsterne er der også tilknyttet en del frivillige her.
  Derudover er der to aftenbibelgrupper, som man kan deltage i – og det gør de fleste.
 2. Café Grace: fredagscafé med spisning fire gange om året. Vi mødes kl. 17.30. Aftenen slutter kl. 20.30. Ud over spisning er der diverse aktiviteter (banko, bål, løb, mand/kvindeaktiviteter, konkurrencer m.m.). Der deltager ca. 100 mennesker hver gang – både fastboende nydanskere og folk fra asylcenteret. Det er både ansatte og frivillige i et team, der planlægger og gennemfører denne cafe.
 3. Café Colour: mandagscafé med sprogværksted. Denne café blev startet op i slutningen af august 2018, så den er stadigvæk forholdsvis ny. Vi mødes hver mandag eftermiddag (ikke i skoleferier). I udgangspunktet er der fem værksteder (bagning, krea, cykel, spil og sprog), men i praksis er det kun sprogværkstedet, der kører. Det er det, man har brug for. Der deltager mellem 15 og 25 hver gang.
  Der er en ansat og en stor flok frivillige, der står for denne café.
Inge Magrethe Jacobsen

Inge Magrethe Jacobsen

Foruden det ovennævnte foregår der også en hel del andre aktiviteter på det tværkulturelle område i Nørrelandskirken:

 • Forbønsgudstjenester for flygtninge og asylansøgere
 • Deltagelse i bibelcampings om sommeren
 • Feriehjælp og julehjælp

Generelt arbejder vi hele tiden med at rumme folk med tværkulturel baggrund i alle kirkens aktiviteter (nogle byder velkommen i døren og deler salmebøger ud til gudstjenesten, andre hjælper ved nadveruddelingen osv.).

Fakta

Tværkulturelt arbejde 

Målgruppe: Flygtninge og asylansøgere
Sogn: Nørreland
Provsti: Holstebro
Kontaktperson: Inge-Margrete Jacobsen
Telefon: 51 92 90 56
E-mail: inge-margrete@webspeed.dk