Voksne
Sognecafe med rådgivning

Sognecafé med rådgivning

Sognecaféen på Fur er et nyt diakonalt tiltag arrangeret af Fur Menighedsråd i samarbejde med en gruppe frivillige furboere.

Fur kirke i modlys

Sognecaféen udspringer af menighedsrådets arbejde med ”Kirken på landet” og deraf et øget fokus på diakonale initiativer.

Sognecaféen har til huse i Konfirmandstuen en torsdag om måneden fra kl. 15 til kl. 17. Programmet består af socialt samvær omkring kaffen og et lokalhistorisk oplæg fra en af øens beboere. Sideløbende med det lokalhistoriske oplæg er der mulighed for i al fortrolighed at få råd og vejledning fra en af de frivillige rådgivere. Det kan f.eks. dreje sig om et brev fra kommunen, du ikke forstår.

De lokalhistoriske oplæg kan handle om:

  • Gamle Fur film
  • Unge på Fur i 40´erne, 50´erne og 60´erne
  • Mit kæreste eje
  • Molerets betydning for Fur

Knud Erik Lykke

Fakta

Sognecaféen på Fur

Målgruppe: Beboere på Fur
Sogn: Fur
Provsti: Salling
Kontaktperson: Knud Erik Lykke
Telefon: 97 59 33 68
E-mail: kelykke@hotmail.com