Voksne
KIS - Kirkernes intergrations samarbejde

KIS - Kirkernes Integrations samarbejde

For ca. fire år siden satte en gruppe mennesker fra forskellige dele af det kirkelige landskab i Holstebro Provsti sig for at lave et fælles projekt til gavn for flygtninge bosat her i byen. Dette arbejde mundede ud i oprettelsen af KIS. KIS har ca. 14 medlemskirker/foreninger.

Spisning

I KIS ønsker vi at arbejde for at finde personer/familier, som vil stille sig til rådighed som kontaktpersoner/familier for de flygtninge, som bliver placeret her – og som ønsker kontakt.

Der blev hurtigt efter oprettelsen ansat en koordinator – det første halvår som frivillig, derefter ansat med tre timer om ugen. Koordinatorens opgave er at holde kontakt med Jobcenteret, medlemskirker/foreninger og de personer/familier, der ønsker at få en kontaktfamilie.

Vi har et rigtigt godt samarbejde med kommunen. Det er fra Jobcenteret, de fleste henvendelser om kontaktbehov kommer.

Vi oplever det som et meget meningsfuldt arbejde, da det er rigtig svært at blive godt integreret i det danske samfund. Som kirke har vi også et stort ansvar på dette område. Og mange af de ”nye danskere” kommer netop fra steder, hvor tro og religion spiller en stor rolle.

I praksis foregår det sådan, at koordinatoren får besked (ofte fra Jobcenteret) om, at en person eller familie ønsker kontakt til danskere. Derefter henvender koordinatoren sig til alle kontakter i de enkelte kirker/foreninger for at få dem til at finde mulige frivillige, som vil gå ind i opgaven. Det er ofte MEGET vanskeligt at finde nogen. Helt siden oprettelsen af KIS har der konstant været en lang ønskeliste med navne på folk, som gerne vil i betragtning. Men det lykkes heldigvis en gang imellem at opfylde nogle af ønskerne. Og det er en rigtig dejlig oplevelse.

Inge-Magrete Jacobsen

Fakta

KIS - Kirkernes Integrations Samarbejde

Målgruppe: Nydanskere bosiddende i Holstebro Provsti
Sogn: Folkekirker, frikirker, missionsforeninger m.fl.
Provsti: Holstebro
Kontaktperson: Inge-Margrete Jacobsen
Telefon: 51 92 90 56
E-mail: inge-margrete@webspeed.dk