Voksne
Herreværelset

Herreværelset

Meningsfuldt mandefællesskab

Mødeaften i Herreværelset

I løbet af de senere år er der i flere sogne i stiftet etableret fællesskaber kun for mænd med det formål at skabe et mødested, en ramme, hvori snak, fællesskab, relationer kan spire og blomstre. Tiltagene lyder en bred vifte af navne som Herreværelset, Mandegruppen, Mændenes morgenbord. Fælles for alle tilbuddene er, at de indeholder et element af fællesspisning, enten morgenmad eller frokost, efterfulgt af samvær af forskellig karakter.

Uformelt fællesskab

I fire små landsogne i Nordsalling har vi i oktober 2018 startet initiativet ”Herreværelset”, som er et uformelt fællesskab for mænd i alle aldre. Herreværelset foregår den tredje onsdag i måneden og giver et par timers hyggeligt samvær over nogle håndmadder og en øl/vand og slutter med en kop kaffe rammet ind af fællessang fra højskolesangbogen.

Dyrke relationer

Formålet med at samle mænd i et meningsfuldt fællesskab er at skabe en ramme for at skabe og dyrke relationer på tværs i lokalsamfundet og give mænd et mødested uden anden dagsorden end den gode relation mand og mand imellem. Mange spørger, hvad programmet er, og hvad vi laver. Mit svar til dette er, at vi nyder fællesskabet, samtalen og samværet uden planer og programmer.

Thomas Frydendal Nielsen

Thomas Frydendal Nielsen

Hvorfor er det så, så vigtigt? Det er helt fundamentalt for mennesker at høre til i et fællesskab, og dette fællesskab kan være i familien, i kirken eller et helt tredje sted. Mange undersøgelser viser, at mænd, når de kommer op i en vis alder eller f.eks. mister ægtefællen, har det med at isolere sig og ikke tage del i fællesskaber længere. En mand, der deltager i Herreværelset fortæller, at han mistede sin kone for mange år siden, og siden dengang har han altid mærket, at han manglede noget, når han deltog i arrangementer, idet han kom alene blandt ægtepar. Det at komme til Herreværelset er en anden oplevelse for ham, da han her oplever, at alle mændene kommer alene, uanset om de har en kone derhjemme eller har været ungkarle hele livet. Her er vi alle fælles, fælles om det at være mand.

Fakta

Herreværelset 

Målgruppe: Mænd i alle aldre
Sogne: Selde-Åsted og Junget-Thorum
Provsti: Salling 
Kontaktperson: Kirke– og kulturmedarbejder Thomas Frydendal Nielsen
Telefon: 40 41 78 73
E-mail: tfn@km.dk