Voksne
Den blå viol

Den blå viol

Værested for mænd og kvinder

To der krammer

Den Blå Viol i Skive er et Blå Kors drevet værested, hvor der kommer ca. 30 brugere hver dag. Der er tilknyttet 20 frivillige og fem ansatte (heraf en på 37 timer, en på 30 timer og to på fleksjob).

Der arbejdes ud fra en Recovery, KRAP og en diakonal tilgang til mennesket.

Værestedet har været i centralt placerede lokaler i Skive i snart mange år.

Værestedet fungerer i samspil med kommunen og arbejder på at være et godt og relevant tilbud til byen og byens brugere. Der er særligt fokus på misbrugere og mennesker, der lever et barskt liv i byen. Vi har interesse i at være til stede, hvor ingen andre er.

Den Blå Viol har en ressourceorienteret tilgang til de mennesker, der kommer på stedet. Det betyder bl.a., at vi ikke ser mennesker som sølle stakler, men som ressourcemennesker, der kan klare et barskt liv. Vi ønsker at udbygge deres ressourcer – og vi vil ikke tage over fra dem. Vi vil støtte mennesker i deres egen udvikling og oplevelse af at kunne noget. Vi giver ikke karantæne, men lægger vægt på at kunne rumme alle.

Mange fyldt med angst

Hævn og had er begreber, som mange oplever er en stor del af samfundets værdier. Mere og mere bliver vi opmærksomme på, at dette fylder vores samvær og mennesker imellem. Vi oplever, at rigtig mange er fyldt af angst, mindreværd og skam, fordi deres egne og andres forventninger ikke er blevet indfriet. Dermed kan de ikke leve op til de krav og forventninger, der er forbundet med at være en medspiller i livet.

Vi ønsker at være sammen med mennesker for derigennem at kunne finde alternativer i forhold til hævn og had, angst og flugt fra det at tage ansvar i eget liv.

Vi ønsker med udholdenhed, ordentlighed og troværdighed at være med til at opbygge tillid og tryghed i forhold til mennesker, som på en særlig måde har mistet fodfæstet.

Derfor har vi fokus på vores værdier: Alle er skabt ligeværdige, alle er lige meget værd og alle skal mødes med respekt. Vi ønsker at praktisere kærlighed og tilgivelse, rummelighed og uforpligtende samvær. Vi arbejder hele tiden med at kunne være tålmodige, udholdende og at kunne tåle hinanden. For os handler det om at få opbygget tillid til de mennesker, som kommer til os, så tilliden kan føre til forandring og fornyet livskvalitet. 

Vores barometer

Brugerne er i høj grad vores ”barometer”: Vi oplever i stigende grad, at vi kommer i dialog om det, vi gør, hvorfor vi gør det, og hvad der ligger til grund for det, vi gør.

Vi oplever også, at vores tilgang og måde at være sammen med brugerne på, på en helt speciel måde, virker bedre end talte ord.

Brugerne i Den Blå Viol er ofte meget nærværende og følsomme i forhold til det, vi gør, frem for det, vi siger, og derfor er eksemplets magt et vigtigt sprog i Den Blå Viol.

Torben Nord Hansen

Torben Nord Hansen

Brugerne i Den Blå Viol er ofte meget nærværende og følsomme i forhold til det, vi gør, frem for det, vi siger, og derfor er eksemplets magt et vigtigt sprog i Den Blå Viol.

Fakta

Den Blå Viol
Nørre Allé 2D, 7800 Skive

Målgruppe: Voksne mænd og kvinder fra 18 år og opefter

Kontaktperson: Torben Nord Hansen

Telefon: 20 10 64 97

E-mail: tnh@blaakors.dk