Voksne
Bofællesskabet Solglimt

Bofællesskabet Solglimt

Bofællesskabet Solglimt i Vildbjerg er en del af organisationsdiakonien i Danmark. Stedet er oprettet af Kristelig Handicapforening i 1988.

Exteriør Solglimt

Solglimt er en selvejende institution med en bestyrelse bestående af repræsentanter fra kirkerne og foreningslivet i Nøvling, Skibbild, Timring og Vildbjerg, og der er desuden en repræsentant for Diakonhøjskolens Diakonforbund i bestyrelsen. Medarbejdergruppen har også en repræsentant i bestyrelsen.

Rummer mange

Alle beboere på Solglimt har et psykisk, fysisk eller socialt støttebehov i forhold til deres diagnoser, som er Prader-Willis syndrom, Cri du chat syndrom, tidlig hjerneskade og sen hjerneskade, Downs syndrom, udviklingshæmning og talebesvær. I forlængelse af disse diagnoser arbejdes der også med problematikker, som handler om angst og depression, social isolation, ensomhed, overvægt, manglende abstrakt tænkning, epilepsi, alzheimers og demens. Solglimt er kendt for at kunne rumme så mange forskellige diagnoser, hvilket vi tilskriver den måde, vi hele tiden arbejder med at udvikle fagligheden på. Ud fra stor faglig viden og et kristent livssyn hjælper medarbejderne den enkelte med at udvikle sit potentiale. Lige nu arbejder vi ud fra følgende teoretiske inspirationer: Neuropædagogik og KRAP samt social færdighedstræning. Vi har valgt disse, da de repræsenterer den nyeste viden og forskning i forhold til vores beboergruppe. F.eks. ligger KRAP godt i tråd med vores menneskesyn på Solglimt. På Solglimt bygger fagligheden på menneskelighed og nysgerrighed efter at lære mere. Man bliver ved med at gå nye veje, når tingene ikke lykkes.

Kreative evner

Beboerne deltager i aktiviteter på Solglimt: Det kan være kreative eftermiddage, hvor der arbejdes med forskellige materialer alt efter den enkeltes interesse. Beboerne har mange kreative evner og laver flotte malerier eller ting af træ og andre materialer.

En del af beboerne er med i en idrætsforening sammen med to andre bofællesskaber, hvor der hver uge er tilbud om idræt tirsdag og svømning fredag. I vinterhalvåret foregår idrætten i hallen, og i sommerhalvåret forgår det udendørs på skift mellem de tre bofællesskaber. Aktiviteten kan være en gåtur eller andre udendørs aktiviteter.

Udover de forskellige aktiviteter tilbydes beboerne en daglig andagt efter aftensmaden, kirkegang om søndagen og møder i missionshuset som en del af det at være et kristent hjem.

Christian Fredsgaard

Christian Fredsgaard

Vision bliver virkelighed

De seneste mange år har Solglimt med forstander Jan Lavdal i spidsen arbejdet for visionen om at skabe boliger for unge handicappede mellem 18 og 25 år, der selv kan spise og bevæge sig rundt, og hvor der er fokus på unges behov og deres udfordringer. Derfor bygger Solglimt nu 12 ungdomsboliger, som er klar til indflytning i 2021.

”Det er en stor glæde for os, at Den A. P. Møllerske Støttefond har valgt at donere fem millioner kroner. Dermed kan vi realisere en stor del af vores drøm og glæde de unge handicappede, som har ønsket sig et ungdomsmiljø. Den nye arkitektur og indretning skal nemlig spille sammen med vores pædagogiske faglighed ved, at rummene gennem de indbyggede aktivitetsmuligheder og sanse- og synsindtryk er opmærksomhedsskabende på en helt ny måde. Unge og personale vil interagere med hinanden på nye måder, og personalet vil kunne se og anerkende beboerne for hidtil ukendte kompetencer,” siger forstander Jan Lavdal begejstret.

Fakta

Solglimt
Nørrevænget 1, 7480 Vildbjerg

Målgruppe: Udviklingshæmmede voksne
Provsti: Herning Nordre
Kontaktperson: Diakon Christian Fredsgaard
Telefon: 40 42 03 72
E-mail: chrfredsgaard@gmail.com

Forstander Jan Lavdal kan kontaktes på telefon 24 24 97 03