Voksne
Bibelcafe for asylansøgere

Bibelcafé for asylansøgere

Bording Bibelcafé er et tilbud til beboere på Udrejsecenter Kærshovedgård.

Bibelcafe

Man mødes en gang hver uge for at være sammen om bibelundervisning, bøn, sang og socialt samvær. Mødeaften er torsdage fra 19.00 – 21.30 i Indre Missions missionshus i Bording.

Historik

Udrejsecenter Kærshovedgård blev åbnet i marts 2016 og fik sine første beboere. Inden deres ankomst til Kærshovedgård tog nogle af de kristne iranere kontakt til os via sms og spurgte, om de måtte komme i kirken hos os. Det førte til drøftelser mellem undertegnede, som da var sognepræst i Bording og Christianshede sogne, og den lokale Indre Missions bestyrelse. Vi blev enige om at oprette en kørselsordning af frivillige, som sørgede for transport til søndagens gudstjenester, og vi begyndte med en ugentlig eftermiddagsbibelkreds for de, som ønskede det.

Aktiviteter

Til tolkning ved gudstjenesterne anskaffede vi et tolkeanlæg, og prædikenen oversættes til farsi og andre sprog.

Ved bibelkredsen bruger vi engelsk, som bliver oversat til farsi og andre sprog efter behov. I de første måneder var vi en 10-15 til bibelkredsen. Men som flere og flere beboere fra Kærshovedgård opsøgte Bibelcaféens fællesskab, ændrede vi formen til at kunne rumme en større flok. Det sidste års tid har vi været mellem 40 og 60 hver gang; dertil en flok frivillige, så missionshuset er fyldt torsdag aften.

En typisk aften forløber med, at frivillige kører og henter på Kærshovedgård, velkomst, bøn og sang, bibelundervisning på engelsk som oversættes til farsi. Kaffepause og socialt samvær, fællessang og fællesbøn. Aftenen slutter med oprydning, hvor alle hjælper, og så hjemkørsel. Der er ofte 10-14 biler, som kører.

Sang er kommet til at betyde meget i Bibelcaféen. Vores faste pianist har fundet sange på dansk, engelsk eller farsi, som vi alle efterhånden har lært, og hun har samlet en gruppe, som øver sig på forhånd, og som synger for, og nogle spiller på basguitar og trommer.

Denne sanggruppe kalder vi Asyl-koret, og de bliver ofte spurgt om at synge til gudstjenester og møder. De har sunget i Viborg Domkirke og i Københavns Domkirke.

Da ønsket om dåbsundervisning blev fremsat for os, arrangerede vi dåbsundervisning samme aften som Bibelcaféen, og godt 50 personer har fuldført dåbsundervisningsforløbet.

Der er desuden den årlige julefest, fællesspisninger og fejring af iransk nytår.

 

LIndvig Osmundsen

Lindvig Osmundsen

Bording Bibelcafé er et kristent fællesskab for mennesker i en meget vanskelig situation, og vores ønske er at være en oase i denne meget vanskelige situation i deres liv. Vi har en flok af frivillige, som hjælper med at få det til at fungere, fra Bording, Engesvang, Ikast, Hammerum og Herning.

Fakta

Bibelcafé for asylansøgere

Målgruppe: Afviste asylansøgere på Udrejsecenter Kærshovedgård

Sogne: Bording og Christianshede sogne og Bording Indre Mission

Provsti: Ikast-Brande

Kontaktperson. Lindvig Osmundsen

Telefon: 21 78 67 51

E-mail: lindvigosmundsen@gmail.com