Unge
Trivselsgrupper for efterskoleelever

Trivelsesgrupper for efterskoleelever

Et rum, hvor de møder og spejler hinanden og giver hinanden følelsen af ikke at være den eneste, der er udfordret, men bare er helt almindelig. At prøve at hjælpe dem til at skifte fokus fra nederlag til sejr, fra ensomhed til fællesskab, fra mistillid til tillid. Det ville være at gøre en forskel…

To piger snakker

Intro

På en efterskole har eleverne som udgangspunkt en hel del til fælles: Alderen, det at være hjemmefra og at være ny. Alligevel er der stor forskel på, hvordan de kommer fra start på efterskolen. Alle skoler har en gruppe elever, der er særligt udfordret hjemmefra eller af efterskolelivet. Her kan en trivselsgruppe blive en god base for snakke om det, der fylder. Et forum, hvor der er tid, ro og tryghed.

Fokus

En trivselsgruppe samles om et fælles fokus. Det kunne være det at være skilsmissebarn. Nogle emner er rimelig ufarlige at melde sig til, da det ikke skyldes én selv (f.eks. skilsmissebørn), mens andre grupper kan være mere ”farlige”, da det er en udstilling af sig selv som svag over for de andre (f.eks. selvværdsproblemer). Et neutralt fokus kunne være teenageliv, da det er tilpas bredt til at indeholde mange forskelligartede problemstillinger.

Gruppen 

Trivselsgruppen bør være på ca. 6-8 deltagere. Det er vigtigt på forhånd at bestemme sig for, om gruppen kun er for det ene køn.

Tavshedspligt

Det er afgørende at fortælle gruppen, at der er tavshedspligt. Også når gruppen ikke fungerer mere, og også når efterskoletiden slutter engang! Det, der tales om i gruppen, skal blive der. Det kan lyde som en umulighed på en efterskole, hvor man er sammen hele døgnet, og hvor de unge oplever venskab, men også at blive forvirrede, sårede og vrede på hinanden. Alligevel har jeg ikke oplevet, at tavshedspligten er blevet brudt.

Rammerne

Det er fint at finde et sted på skolen, hvor eleverne ikke kommer så tit. Og helst slet ikke i undervisningssammenhæng. Et mindre lokale med et rundt bord, så alle kan se hinanden, og ingen sidder for bordenden. Find et tidspunkt på dagen, hvor der er rimelig ro på skolen. Lektietimen/studietiden kunne være oplagt. Så går gruppen heller ikke glip af andre muligheder for aktiviteter eller socialt samvær. Lektietimen/studietiden ligger tit i forlængelse af aftensmaden, og det er en rigtig god ide at begynde eller slutte samværet med at spise sammen. Madfællesskab er hyggeligt, og man snakker lidt lettere over maden. Jeg anbefaler, man henter maden med ind i trivselsgrupperummet, så man har madfællesskabet for sig selv i gruppen den ene aften om ugen.

Gruppeledere

Det er klart at foretrække at være to gruppeledere i trivselsgruppen. Så kan man dele sig, hvis det giver mening, men mest fordi den, der ikke lige er på, har mulighed for at observere, hvad der sker i gruppen under snakken. Den ene gruppeleder kan med fordel være en frivillig. Det kan være en styrke at få nye øjne ind i gruppen, der ikke er en del af efterskolelivet. Den frivillige vil kunne bidrage med nye synsvinkler og vil også kunne stille andre spørgsmål end den mere indforståede medarbejder. For nogle elever vil det også være lettere at betro sig til én, der ikke er en del af efterskolehverdagen.

Britta Vig Carlsen

Britta Vig Carlsen

Emnerne

Emnerne aftaler gruppelederne ud fra gruppens fokus og ud fra det, gruppen fortæller hinanden, og det, man observerer i gruppen og i hverdagen. Vær klar på at skifte emne, hvis noget andet pludselig viser sig at fylde for de unge mennesker – det er deres gruppe!Formål: At skabe et rum, hvor teenagere kan føle sig så trygge, at de har mod på at dele deres tanker og erfaringer med andre teenagere.

Fakta

Trivselsgruppe for teenagere

Målgruppe: Efterskoleelever, der er udfordrede af at være teenagere, føler det er svært at begå sig socialt og komme ind i fællesskabet, let bliver bekymrede eller overtænker, hvad de andre tænker om dem…

Skole: Hestlund Efterskole 2019/20 (Vesterbølle Efterskole starter op i 2020/21)

Provsti: Ikast

Kontaktperson: Kirke– og kulturmedarbejder Britta Vig Carlsen
Telefon: 40 14 40 11
E-mail: bca@km.dk