Unge
Teenchurch

Teenchurch

Tre gange i løbet af en konfirmandsæson afholder vi i Struer Kirke ”TeenChurch”.

Teenchurch band

Gudstjenesten er for alle konfirmander i provstiet og selvfølgelig andre interesserede teenagere. Gudstjenesterne foregår en hverdagsaften kl. 19.00 til ca. 20.15.

Til at planlægge gudstjenesterne har vi et udvalg bestående af organisten ved kirken, ungdomspræsten, kirke- og kulturmedarbejderen og en håndfuld af unge fra Struer i alderen 16-20 år.

Gudstjenestens liturgi

Klokkeringning: Konfirmanderne mødes i våbenhuset af præsten, der hilser på dem alle hver og en. Inde i kirken mødes konfirmanderne af nogle unge, der guider dem til at sætte sig samlet og længst fremme i kirken.

Præludium: Struer Kirkes kirkeband, der består af unge i alderen 15-21 år, spiller et stykke musik, der understreger gudstjenestens tema. Så vidt det er muligt, spiller de noget, konfirmanderne allerede kender fra radioen.

Velkomst v. præsten, hvor temaet slås  an.

Stationer: Konfirmanderne skal nu ud til fire stationer, der alle har en aktivitet, der understreger temaet for gudstjenesten. De går rundt til stationerne i deres bænkehold, og der er styring på tiden, hvornår de skifter til en ny station.
På stationerne står frivillige (en god blanding af unge og voksne), der guider konfirmanderne i, hvad de skal gøre eller lave.

Eksempler på stationerne: skriv en bøn, tænd et lys, lav en engel ud af ståltråd, quiz og byt, tillidsøvelser, quiz, værdilinjer, gæt en sang…

På et fælles signal går konfirmanderne tilbage til deres plads. Bandet spiller, mens de går på plads.

Afrunding på stationerne ved præsten.

Bøn

Tekstlæsning

Prædiken (og her tages alle virkemidler i brug, eksempelvis filmklip, billeder, en fysisk ting, dialog, skuespil...)

Sangblok, hvor vi synger tre sange (en god blanding mellem salmer, lovsange, populærsange…).

Kirkebøn (som bedes af tre unge og præsten)

Fadervor

Velsignelse

Meddelelser (hvis vi synes, der er nogen...)

Postludium/afslutningsnummer (igen, så vidt det er muligt, spiller kirkebandet noget, konfirmanderne kender fra radioen, men vi har også erfaring med lovsang, og alle bliver siddende, indtil nummeret er slut)

Efter gudstjenesten er der chips og sodavand for alle i menighedshuset.

Hygge til Teenchurch

En vigtig del af vores TeenChurch koncept er alle de frivillige, der bakker op om konceptet og gudstjenesten. De er dels fra menigheden, fra FDF, og fra KFUM og KFUK.

Efter en konfirmandsæson inviterer vi konfirmanderne til at komme året efter og være med som hjælpere. Det har næsten hvert år givet et par stykker, som har hængt ved og 
blevet en del af TeenChurch, men også vores øvrige ungdomsarbejde ved kirken.

Charlotte B. Nygaard

Charlotte B. Nygaard

Organisten står for kirkebandet. Præsten og kirke- og kulturmedarbejderen mødes med de unge frivillige kl. 17.00, stiller op og gør klar. Kirkeband og de øvrige frivillige spiser pizza sammen, inden gudstjenesten går i gang kl. 19.00.
De voksne frivillige kommer kl. 18.30 og bliver instrueret i deres opgaver.

Fakta

TeenChurch - gudstjeneste for konfirmander

Målgruppe: Konfirmander og andre teenagere
Kirke: Struer kirke, men for hele Struer Provsti
Kontaktperson: Børne- og ungdomsmedarbejder Charlotte B. Nygaard
Telefon: 26 84 92 03
E-mail: bu@struer-kirke.dk