Unge
Eksistenssamtaler for unge

Eksistenssamtaler for unge

Et voksende antal unge efterspørger samtaler om mening, ensomhed, identitet, håb, liv og død. Udfordringen er, at det kun er meget få unge, som i deres hverdag har et sted og relevante personer at have sådanne samtaler med. 

Psykologer og præster fortæller, at de har mange samtaler med unge enkeltvis om disse ting - men kan vi ikke hjælpe dem med at tale mere med hinanden, også?

I projektet ”Det kan du tro, vi taler om” afprøver og ”uddannes” fire unge til at stå for, at sådanne samtaler bliver til virkelighed. Deres opgaver i projektet er bl.a.:

  • At være en del af et team på tre-fire unge, som skal arbejde tæt sammen
  • At tale med andre unge om livets større spørgsmål anno 2020
  • Deltage i og evaluere samtaleworkshops med andre unge og ungdomspræsten
  • Afprøve og evaluere forskellige samtalematerialer
  • Deltage på enkelte møder med styregruppen
  • Bidrage med tanker og viden om det at være ung i 2020
  • Deltage på studieture og kursusdage i det omfang, det er muligt og giver mening
  • “Det kan du tro, vi taler om” er et projekt med det mål, at unge skal tale med hinanden om livet og meningen med det hele -  hjulpet godt på vej af et gennemprøvet koncept og gode materialer, som projektet skal ende ud med.

I øjeblikket er vi en styregruppe på fire voksne og fire unge, der alle brænder for at tale om livet og de store spørgsmål, og som vil og tør være med til selv at skabe rum for dybe samtaler for og med andre unge.

Det er de unge selv, der bestemmer form og indhold, da vi tror, at den slags projekter bedst lykkedes, hvis det er de unge selv, der former det. Ungdomspræsten i Viborg Trine Hostrup er deres daglige kontakt og den, som de sparrer med, og som ordner de mere praktiske ting; ligesom ungdomspræsten er supervisor og sjælesørger under hele forløbet.

Undervejs vil de fire unge få mulighed for i et lukket forum at afprøve forskellige koncepter - senere i forløbet får de mulighed for at invitere andre unge ind og prøve det af i lidt større format.

 

Trine Hostrup

Trine Hostrup

Projektet kører til medio juni 2020.

Fakta

Eksistenssamtaler for unge

Målgruppe: Unge
Sogn: Vestervang
Provsti: Viborg Domprovsti
Kontaktperson: Ungdomspræst Trine Hostrup
Telefon: 40 49 28 08
E-mail: thd@km.dk