Unge
Diakonidage for konfirmander

Diakonidage for konfirmander

I Jerusalem kan man gå Via Dolorosa, dvs. Smertens Vej. Det er 14 stationer, der er bygget op over Jesu korsvandring, og hvor man mediterer over Jesu lidelse for 2000 år siden. I Palæstina er der kristne, der har lavet en alternativ Via Dolorosa, hvor man møder forskellige personer, der i dag lider på grund af israelernes besættelse af deres land.

Steen Andreasen fortæller i krypten under Viborg Domkirke

I Viborg tilbyder vi en lignende Via Dolorosa for konfirmander. Vi har opbygget et MenneskeBibliotek, hvor en lang række livsramte mennesker fortæller deres smertefulde livshistorie til de unge. Livshistorien kan handle om det at være flygtning, misbruger, pårørende til en syg, kriminel, handicappet, ramt af livstruende sygdom m.m.

Empatitræning

Vi går rundt i Viborg midtby, hvor vi på forskellige lokaliteter møder et menneske, der på en halv times tid fortæller sin historie, hvorefter konfirmanderne har 15 minutter til at stille spørgsmål. Vi kalder det empatitræning, fordi konfirmanderne skal prøve at sætte sig i livsfortællerens sted og stille indlevende spørgsmål. Efter ca. 45 minutter går vi videre for at møde et nyt menneske. Det er bevidst, at konfirmanderne ikke på forhånd ved, hvem de skal møde, og hvor de møder folk, for sådan er livet så uvist.

På tur rundt i Viborg

I løbet af en dag møder konfirmanderne 4-6 lokale livsfortællere. Dagen krydres evt. med diakonihistorie, hjemløse-vandring, samaritanerløb og introduktion til arresten. Dagen rammes ind af andagter over lignelsen om den barmhjertige samaritaner.

Spejle sig i historierne

Nogle af konfirmanderne bliver bevægede ved at høre nogle af livshistorierne, fordi de kan spejle sig i dem. Samtidig skal de gerne tage opløftede hjem, fordi de har mødt mennesker, der har gennemlevet voldsomme ting i deres liv, men som stadig lever og måske i dag siger, at de ikke ville have været det smertefulde foruden: Smerten hører livet til, og smerten hjælper nogle mennesker til at finde mening og glæde.

Livsfortællerne får intet honorar. De stiller sig til rådighed, fordi de har et budskab, som, de tænker, de unge kan have glæde af at høre, og de selv har gavn af at fortælle.

Der kan afvikles DiakoniDage alle ugens dage, og det er muligt at gøre det over to dage med overnatning i Pilgrimshuset i Viborg (22 køjesenge med mulighed for yderligere opredninger). Interesserede præster henvender sig til stiftspræsten for diakoni. Præster kan kun deltage med et konfirmandhold ad gangen.

Overnatning i Pilgrimshuset koster et symbolsk beløb. Det øvrige program er gratis. Dog skal man selv betale for dagens forplejning, der kan laves og indtages i Pilgrimshuset.

Steen Andreassen

Steen Andreassen

Fakta

DiakoniDage for konfirmander

Målgruppe: Et hold konfirmander sammen med præsten
Kontaktperson: Steen H. Andreassen
Telefon: 60 80 47 95
E-mail: stean@km.dk