Seniorer
Vågetjeneste

Vågetjeneste

Formålet er, at ingen behøver at dø alene.

Hænder

Vågetjenestens medlemmer tilbyder:

  • at være til stede, så ingen behøver at dø alene. Der tilbydes støtte og aflastning for pårørende, som har svært ved at være alene med den syge den sidste stund.
  • at være aflastning for familier, hvor familiemedlemmer har behov for frirum nogle timer til at klare praktiske ting såsom ærinder eller en pause til egne ting.
  • at besøge alvorligt syge, der gerne vil have besøg, og som ikke har pårørende i nærheden.

Tilbuddet gælder alle borgere i kommunen, ung såvel som gammel. Vore opgaver er næsten ligeligt fordelt mellem borgere i eget hjem og på plejehjem. Vi har våget på et bosted enkelte gange. Tilbuddet har ikke været brugt af yngre årgange.

Vågetjenestens medlemmer er til rådighed døgnets 24 timer alt efter behov. I praksis bruges tilbuddet mest i nattetimerne. Vågerne forsøger at træde i de pårørendes sted og løse opgaver som en pårørende ville kunne, f.eks. rette en pude, hente vand og andre småting. Faglige vurderinger og pleje varetages udelukkende af det faglige personale, som vi tilkalder, hvis der sker forandringer i borgerens tilstand. Sover der familiemedlemmer i hjemmet, vækkes de ligeledes efter aftale. En vågeperiode kan strække sig over en længere periode fra timer til dage.

Værdsat

Vågetjenesten oplever indsatsen værdsat af samarbejdspartnere og de berørte familier. Ikke mindst af de døende, der i begyndelsen af en vågeperiode er klar over, vi er der. I nogle tilfælde bruger de os som samtalepartnere. Der er berettet om indtil flere varme samtaler mellem den syge og vågekonen. Ligeledes har pårørende brugt vågekonerne til betroelser. De døende, som ikke er vågne, reagerer oftest med mere ro og afslappethed, når de fornemmer, der er en hos dem.

Det er disse situationer, der er med til at give værdi for de frivillige og det gode samarbejde med kommunens sundhedspersonale. Vågetjenestens medlemmer kender værdien af tavshedspligt.

Birgit Worm Kristensen

Birgit Worm Kristensen

Aktivitet

Folkekirkens Vågetjeneste har for nuværende 15 aktive vågekoner/-mænd.  De er ude minimum 150 gange á fire timer årligt. En nat deles hyppigst op i 2x4 timer, hvis der ikke er aftalt individuelle andre mødetider. F.eks. at tjenesten møder først på aftenen, borgeren sover nogle timer og tjenesten dukker så igen op sidst på natten. I enkelte tilfælde dækkes flere timer pr. døgn.

Fakta

Folkekirkens Vågetjeneste
Ikast-Brande Kommune Nord

Målgruppen er alvorligt syge og døende
Sogne: Isenvad, Fonnesbæk, Ikast, Engesvang, Christianshede og Bording
Provsti: Ikast-Brande
Kontaktperson: Birgit Worm Kristensen
Telefon: 30 13 97 77
E-mail: worm.kristensen@gmail.com