Seniorer
Hjælp i Herning

Hjælp i Herning

Vi er en sammenslutning af frivillige ulønnede hjælpere.

Vi udfører småopgaver for medborgere, der pga. forskellige begrænsninger ikke kan klare opgaverne selv. Vi hjælper dem, der har et reelt behov! Billederne viser, hvilke typer praktiske opgaver vi løser.

Sørge for mennesker

Kirker og kirkesamfund er det bagland, som har sat Hjælp Herning i gang. Det er derfor naturligt, at det er et kristent menneskesyn, der er baggrunden for denne samfundstjeneste. Som kristne mennesker lyder ordene bekendt, når vi siger, at vi skal se til vore medmenneskers nød. Det er ikke en tilfældighed. I Bibelen, som er vores trosgrundlag og derfor også den autoritet, der giver os vort menneskesyn, findes der adskillige skriftsteder, hvor man bliver opfordret til at sørge for mennesker, der har brug for hjælp. Klarest kommer det til udtryk i personen Jesus, der uselvisk hjalp alle, der bad om hjælp, og der hvor Jesus taler om at elske næsten - altså at sørge for dem, man er iblandt. Den gyldne regel og mange lignelser taler om at hjælpe nødlidende.

Vi har altså al god grund til at blive aktive, hvis vi har mulighed for det!

I 2011 begyndte Hjælp Herning som et samarbejde mellem repræsentanter fra Fredens Kirke og Sct. Johannes Kirke i Herning, og kort efter kom Åben Kirke også med. Ideen var ikke helt ny, da man havde lignende tiltag f.eks. i Oase Kirken i Odder. Vi havde også skelet til Godhets Festival i Stavanger i Norge og andre steder. I første omgang blev det kaldt "ACT" i Herning, men efter en årrække fik det navneforandring til "Hjælp Herning". Det er ikke en forening, men et frit samarbejde mellem kirker og kirkelige foreninger i Herning og omegn. Der har hele tiden været nedsat en styregruppe, hvor der ønskes en eller to fra hver forening/kirke. 

Der er heller ikke nogen form for regnskab/økonomi ind over, da udgifterne er blevet delt af foreningerne og kirkerne. Dette aftales lidt på gentleman måden. Det er fortsat et ønske, at sagen må vokse, da der er brug for det kristne menneskesyn, at vi hjælper, hvor vi kan. Staten kan med al tydelighed ikke klare alt i landet.

Lennart B. Jessen

Lennart B. Jessen

Fakta

Hjælp Herning

Målgruppe: Borgere med brug for praktisk hjælp 
Kirke: Kirker I Herning
Provsti: Herning Søndre
Kontaktperson: Sognepræst Lennart B Jessen
Telefon: 97 21 44 83
E-mail: lbj@km.dk