Seniorer
Besøgstjeneste

Besøgstjeneste

Sct. Johannes Kirke har igennem flere år haft besøgsvenner i gang. I marts 2007 blev Sct. Johannes Kirkes Besøgstjeneste organiseret i sin nuværende form, idet en sognemedhjælper fik koordinatoropgaven som en del af sin ansættelse.

Besøgsvenner med blomster

Nogle af besøgsvennerne i forbindelse med adventshygge i 2018, klar til at tage ud på besøg med blomsterhilsner.

Første tiltag var fremstilling af PR – en oplysende folder om besøgstjeneste, som henvender sig til den, der mangler en besøgsven. Desuden blev fremstillet en folder, som opfordrer frivillige til at give lidt af deres tid til glæde for et medmenneske.

PR i sognet er vigtigt – samarbejde både internt med kollegaer, kirkegårdsansatte og ud af huset med f.eks. hjemmepleje, plejehjem, frisør, fodterapeut, fysioterapeut, lægehus, øjenlæge, frivilligcenter, bibliotek osv.

Informationsmateriale er samlet i en mappe, og det udleveres ved samtalen i forbindelse med optagelse som besøgsven. Koordinatoren gennemgår hver enkelt led i dette materiale med den kommende besøgsven. Igennem samtalen lægges der vægt på at skabe et tillidsskabende samvær mellem koordinator og ven. Vennen skal på sigt altid kunne henvende sig til koordinatoren vedrørende tvivlsspørgsmål i besøgstjenesten. Der skrives under på tavshedspligt vedrørende fortrolige oplysninger, man igennem besøgene kan blive bekendt med. Besøgsvennen får også udleveret et legitimationskort.

Det er koordinatorens ansvar at finde en egnet vært – hellere vente lidt på at blive sendt ud som besøgsven, så man fra starten får en god begyndelse på besøgstjeneste.

Koordinatoren har altid aflagt et første besøg hos værten i hjemmet for at fornemme, hvilken besøgsven der ønskes.

Og koordinatoren følger altid besøgsvennen ud på første besøg. Når snakken går godt – og man fornemmer, at begge parter hygger sig, trækker koordinatoren sig tilbage for derfra at lade ven og vært udvikle bekendtskab/venskab.

Koordinatoren inviterer besøgsvennerne til inspirationssamvær ca. tre gange årligt. Heraf er det ene møde et fælles folkekirkeligt samarbejde, som sker på tværs af pt. otte sogne i Herning Kommune. Det er værdifuldt og styrker besøgstjenesterne i at samarbejde om et årligt inspirationsmøde.

Besøgsvennerne inviteres til adventshygge i kirken og får en julestjerne med hilsen fra kirken med ud til værten. Besøgsgruppen giver en stor julekurv til beboerne på plejehjemmet.

Alle værter modtager fødselsdagshilsen og ved runde fødselsdage en blomst fra besøgstjenesten.

Hos os er der pt. 10 besøgsvenner, der går ud på besøg.

Desuden er der en besøgsgruppe med 10 besøgsvenner, der en gang hver måned samler beboere i fællesstue på lokalt plejehjem til hygge med kaffebord og fællessang.

En gang om året mixer vi kirkens børneklub, gospelkids og besøgsgruppen på en sådan måde, at børnene kommer på besøg på plejehjemmet. Besøget er til stor gensidig glæde.

En gang årligt holder jeg et evalueringsmøde med besøgsgruppen og plejehjemmets leder, ligesom vi planlægger det kommende år.

 

Tove B. Jessen

Tove B. Jessen

Besøgsvennerne medvirker også praktisk to gange årligt ved eftermiddagsgudstjeneste for ældre i Sct. Johannes Kirke.

Fakta

Sct. Johannes Kirkes Besøgstjeneste 

Målgruppe: M/K, uanset alder, hvis netværk ikke slår til
Kirke: Sct. Johannes Kirke
Provsti: Herning Søndre
Kontaktperson: Kirke- og kulturmedarbejder Tove B. Jessen
Telefon: 40 35 65 53
E -mail: tbj@sctjohannes.dk