Seniorer
Aflastningstjeneste

Aflastningstjeneste

I Lemvig Kommune er Aflastningstjenesten ofte i gang – og i meget forskellige sammenhænge.

To der holder i hånd

Pårørende til demente er ofte meget alene om - og meget bundne til den svære opgave, som det er - at være omkring en dement.

Vi bliver kaldt, når der er: fødselsdage i familien eller vennekredsen, teateraften med vennerne, foreningsmøder, billard med gode venner, en ugentlig gåtur i terrænet eller gymnastik.

Vores demenskoordinatorer er meget opmærksomme på vores arbejde og tilskynder pårørende til at bruge os.

Et ægtepar har altid været vant til at gå i kirke om søndagen. Grundet mandens demens er det ikke længere muligt. Vi aflaster gerne, og hustruen er dybt taknemlig for denne hjælp.

Det er meget lidt, vi skal gøre, men det har stor betydning for den pårørende, som får mulighed for at komme hjemmefra nogle timer, til samvær med andre, til frisk luft eller til gudstjeneste.

I Aflastningstjenesten har vi alle kendskab til demenssygdommen, og vi ved noget om, hvordan vi snakker med den demente, og hvordan vi måske afleder eller hjælper.

Aflastningstjenesten er i reglen tre timer, men det afhænger naturligvis af opgavens art. Hvis der er en fest i familien, og personen, der aflaster, har tid, så vil det altid være bedst for den demente, at der kun er en person om opgaven – selvom den varer i fem timer.

Vi forsøger i vid udstrækning at tage hensyn til den demente – også at det er samme person, der aflaster. Genkendelighed er vigtig.

Lemvig - Heldum menighedsråd modtager et beløb fra Lemvig Provsti til dækning af omkostningerne ved arbejdet. Mødelokale, kaffe m.m., kurser, papirarbejde sker i samarbejde med formanden for menighedsrådet og en af præsterne.

Hanne Lund

Hanne Lund

Aflastning- og Vågetjenesten i Lemvig Kommune består af begge dele, men i denne sammenhæng er kun den førstnævnte beskrevet.

Fakta

Aflastnings– og Vågetjenesten i Lemvig Kommune

Målgruppe: Familier, hvor en eller flere i familien trænger til et pusterum i 
forbindelse med alvorlig sygdom, demens, ALS eller lignende
Sogne: Alle sogne i Lemvig Provsti
Kontaktpersoner: 
Hanne Lund,  61 76 49 55, hflund@hotmail.com 
Betty Nørby, 97 89 13 17, b.v.noerby@gmail.com